Employee Experience Innsikt

Simon Østervig. Market Manager

5 råd for hvordan unngå medarbeiderflukt

Alle ledere og virksomheter er opptatt av å holde på de riktige medarbeiderne. Likevel sier cirka hver femte danske medarbeider ifølge...

Simon Østervig. Market Manager

5 råd for hvordan unngå medarbeiderflukt

Alle ledere og virksomheter er opptatt av å holde på de riktige...

Morten Henriksen. Executive Officer

Riktig frekvens på tilbakemeldinger gir mer engasjerte medarbeidere

Jeg har mange dialoger med HR-ansvarlige om hvor ofte de skal be om...

Thomas Vestergaard. CEO

Hvorfor er medarbeider-engasjement så viktig?

Her om dagen fikk jeg anledning til å diskutere medarbeiderengasjement med...

Calle Vestman. Manager Sverige

Hvordan skal din arbeidsglede se ut i fremtiden?

"Som normalt", tenker du kanskje. Men med den rivende utviklingen som...

Agneta Saxeby. Engagement Manager

Tilbakemeldinger er nøkkelen til fremgang

"Vi skal bli bedre til å kommunisere strategi og mål. Vi må heve...

Simon Østervig. Market Manager

Hvordan gi liv til resultatene fra din medarbeiderundersøkelse

Hvordan skaper vi den mest hensiktsmessige tilnærmingen når resultatene av...

Anders Filtenborg. Director

Slik får du bedre bunnlinje ut fra arbeidsglede og kundetilfredshet

«Vi skal maksimere arbeidsgleden og kundetilfredsheten vår, så bunnlinjen...

Agneta Saxeby. Engagement Manager

Har dere lokale helter i virksomheten?

De fleste tenker nok på en lokal helt i ordets positive forstand. En person...

Morten Henriksen. Executive Officer

Gode intensjoner – om å begrense kompleksitet gjennom samarbeid

Alle virksomheter har gjennom de siste ti årene blitt mer komplekse - store...

Calle Vestman. Manager Sverige

Vi har bruk for fremtidens lederskap nå

Et av de vanligste spørsmålene jeg får er: hva skal vi gjøre for å forbedre...

Anders Filtenborg. Director

Hva jeg vet om brukne kragebein og motivasjon

"Vi har, hva vi har". Dette er en unik setning som virkelig har brent seg...