Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
hero_viking_case

CASE - Viking

Selskapet VIKING Life-Saving Equipment var på utkikk etter et lederutviklingsprogram som kunne hjelpe den enkelte leder med spesifikke utfordringer og behov. Derfor valgte de Ennovas Fast Track-program, som gir lederne tett oppfølging mens programmet pågår.

Les case

Oversikt over cases

Lær mer om Leadership & Team Development

Vi hjelper HR og den overordnete ledelsen til å forbedre lederskap basert på data og dokumentert kunnskap. Vi støtter virksomheten i oppfølgingsprosessen. Vi bistår med opplæring og samlinger som stimulerer endring i enheter der resultatene ikke er tilfredsstillende. Videre kan vi hjelpe deg med å finne løsninger på organisatoriske utfordringer undersøkelsen avdekker. Vi kan tilby konsulenttjenester tilpasset den aktuelle situasjonen.

hero_direction_alignment_and_commitment

Ledelsesteam-utvikling

Gjør ledergruppen mer effektiv, og gjør dem flinkere til å skape retning, oppslutning og engasjement.

Les mer
hero_leadership_development_ltd_vs3

Ledelsesutvikling

La oss hjelpe deg med å kombinere databasert kunnskap og aktiviteter som stimulerer utvikling av lederskap.

Les mer
hero_hr_business_partner_training_vs2

HR Business Partner-opplæring

Vi hjelper personalavdelingen din til å posisjonere seg som en foretrukken partner som stimulerer endring og leverer gode resultat på bunnlinja.

Les mer

Møt LTD teamet

LTD er Ennovas konsulentavdeling, og er et team av eksperter som kombinere empirisk kunnskap med aktiviteter som bidrar til teamutvikling med målbar effekt.
Vi støtter HR og ledelsen med å utvikle lederskapet i organisasjonen basert på validerte data og dokumentert kunnskap. Vi støtter virksomheten i oppfølgningsprosessen rundt målingene, og bistår med coaching, opplæring og ulike typer samlinger som støtter opp under endring i avdelinger eller team som ønsker, eller trenger, å løfte seg til neste nivå.

Stephanie Semay Bäckström

Stephanie Bäckström

Director, Leadership & Team Development

Thomas Phillipsen

Thomas Phillipsen

Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Guri Hanstved

GURI HANSTVEDT

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Vibeke Follmann

Vibeke Follmann

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Rasmus Thisted Højbæk

Rasmus Thisted Højbæk

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Patrik Sandberg

PATRIK SANDBERG

Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE

Ta kontakt med oss