Danfoss

Medarbeiderengasjement på en effektiv og strukturert måte

An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

 

Azelis - et bedre sted å arbeide

"I 2014 bestemte vi oss for å måle våre medarbeideres motivasjon og tilfredshet ved å kjøre en tilfredshetsundersøkelse for alle medarbeidere i hele Azelis-gruppen. Undersøkelsens hovedformål var å hjelpe oss med å identifisere områder hvor vi er sterke, i tillegg til å forbedre innsatsen vår, slik at vi kan gjøre Azelis til et enda bedre, og mer tilfredsstillende sted å jobbe."

En kombinert utfordring

"Vi ønsket å gjøre den nye undersøkelsen kortere og mer tiltalende for å sikre høyere deltakelse. Vi ønsket også å sørge for at de faktiske forbedringsplanene kom fra grasrota, og ikke fra den lokale ledelsen, for grasrotas engasjement i prosessen er en viktig suksessfaktor.

Selv om dette i selv var en utfordring, valgte vi en kombinert tilnærming: Ennovas referansemål – som måler resultatene i forhold til utviklingen til andre selskaper i landene vi opererer i - og vår egen, da vi ønsket å sammenligne den nye undersøkelsen med undersøkelsene vi har utført tidligere."

Vellykket transformasjon av undersøkelser

"Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. De lyktes også i å muliggjøre en kvalitativ sammenligning med tidligere resultater, uten å miste muligheten til å sammenligne med det eksterne referansemålet. Videre hjalp de oss med å utvikle et sett med tilpassede spørsmål som gjenspeiler våre spesielle verdier og vår kultur.

Med hensyn til utfordringen med medarbeiderengasjementet, hjalp Ennova oss med å lage kommunikasjonsmateriell, slik at folkene våre lettere kunne å etablere arbeidsgrupper, definere forbedringsforslag og implementere handlingsplaner. Disse dokumentene strukturerte prosessen og hjalp arbeidsgruppene med å sette klare frister for gjennomføring, og med å holde en stø kurs."

Betydelige forretningsmessige resultater

"Vi gjennomførte et betydelig antall forbedringstiltak i hele Azelis-gruppen. Forbedringsinitiativene ble delt av alle gruppens medarbeidere. Som et resultat så vi at medarbeidernes engasjement økte.

I 2016 kjørte vi undersøkelsen på nytt. Da hadde vi fornøyelsen av å se at alle de iverksatte tiltakene hadde en betydelig effekt mht. å skape en bedre arbeidsplass i alle regioner. I tillegg var det også lettere å få medarbeidere til å melde seg som frivillige til arbeidsgruppene som skulle definere nye tiltak i 2016. Disse medarbeiderne husket effekten av 2014, og ønsket nå å bli en del av løsningen."

 

Om Azelis

Azelis er en ledende distributør av spesialkjemikalier og næringsmiddelingredienser. Selskapet er tilstede i over 40 land over hele verden, og har rundt 1 800 medarbeidere. Deres kunnskapsrike ekspertteam innen industri, marked og teknologi, fokuserer alle på et spesifikt marked innen biovitenskaper og industrikjemikalier.

I det omfattende nettet av 39 laboratorier hjelper vår prisbelønte tekniske stab kundene med å utvikle formler. De kombinerer sin globale tilknytning med et lokalt fokus for å tilby pålitelige, integrerte tjenester til lokale kunder og attraktive forretningsmuligheter til større oppdragsgivere. Og de tror på å bygge og pleie solide, ærlige og transparente relasjoner til sine medarbeidere og partnere.

Skape verdier, vokse sammen.

www.azelis.com

Strømlinjeform innsatsen for engasjement

Vi implementerer et forbedret oppsett av undersøkelser, og beholder samtidig muligheten for å sammenligne med dine tidligere resultater.

 

SE VÅRE EMPLOYEE  EXPERIENCE-LØSNINGER