Danfoss

Struktur og effektivitet i medarbejdernes engagement

An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

 

Azelis – et bedre sted at arbejde

“I 2014 besluttede vi at måle niveauet af motivation og tilfredshed blandt vores medarbejdere ved at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i hele Azelis group. Undersøgelsens hovedformål var at hjælpe os med at identificere områder, hvor vi står stærkt, såvel som forbedre vores præstationer, så vi kan gøre Azelis til et bedre, mere tilfredsstillende sted at arbejde.

En kombineret udfordring

Vi ønskede at gøre den nye undersøgelse kortere og mere tiltrækkende for at sikre en større deltagelse. Vi ønskede også at sikre, at de faktiske planer for forbedringer kom fra græsrødderne og ikke fra den lokale ledelse. Deres involvering i denne proces er en af de vigtigste succesfaktorer.

Da dette i sig selv er en udfordring, brugte vi derfor en kombineret tilgang: Ennovas benchmarking – hvor resultaterne sammenlignes med andre selskabers resultater i de lande, hvor vi driver forretning - og vores egne, idet vi ønskede at være i stand til at benchmarke den nye undersøgelse i forhold til undersøgelser, vi tidligere har gennemført.

Undersøgelser forandret med succes

Ennova forstod vores overvejelser og hjalp os med at redefinere spørgsmålene i undersøgelsen for alle de vigtigste drivers. De lykkedes også med at muliggøre en kvalitativ sammenligning med tidligere resultater uden at miste muligheden for at sammenligne med de eksterne benchmark. Derudover hjalp de os med at udvikle et sæt tilpassede spørgsmål, der afspejler vores særlige værdier og kultur.

Med hensyn til vores udfordring med at involvere medarbejdere hjalp Ennova os med at udarbejde kommunikationsmaterialer til vores medarbejdere for at gøre det nemmere at etablere arbejdsgrupper, definere forslag til forbedringer og gennemføre handlingsplaner. Disse dokumenter gav struktur i processen og hjalp arbejdsgruppen med at fastsætte klare deadlines for gennemførelse og med at blive på sporet.

Vigtige forretningsmæssige resultater

Vi gennemførte et betydeligt antal styrkende handlinger i hele Azelis group. Initiativerne blev delt med alle gruppens medarbejdere. Resultatet var en stigning i arbejdsglæde og motivation.

I 2016 gennemførte vi igen undersøgelsen. Vi var glade for at se, at alle de gennemførte aktiviteter havde en vigtig indflydelse på at skabe et bedre sted at arbejde i alle regioner. Derudover var det også nemmere at finde medarbejdere, der tilbød at blive en del af vores arbejdsgrupper, som definerede nye aktiviteter i 2016. Disse medarbejdere huskede effekten af 2014 og ønskede nu at være en del af løsningen.”

 

Om Azelis

Azelis er en førende distributør af specialkemikalier og fødevareingredienser, der driver forretning i mere end 40 lande verden over med omkring 1800 medarbejdere. Disse kyndige teams bestående af eksperter inden for brancher, markeder og de tekniske aspekter helliger sig hver især et specifikt marked inden for biovidenskab og industrielle kemikalier. Igennem deres omfattende netværk af 39 forskningslaboratorier hjælper deres prisbelønnede tekniske personale kunder med at udvikle formularer. De kombinerer global rækkevidde med lokalt fokus, så de kan tilbyde en pålidelig, integreret service for lokale kunder og attraktive forretningsmuligheder for beslutningstagere. De tror på at opbygge og pleje solide, ærlige og transparente relationer med deres medarbejdere og partnere.

Creating value, growing together.

www.azelis.com

Skærp fokus i dit målings-setup

Vi implementerer et forbedret målings-setup uden at miste muligheden for at sammenligne med dine tidligere resultater.

 

SE VORES EMPLOYEE  EXPERIENCE-LØSNINGER