Teamutvikling – trekker alle i teamet i samme retning?
Trekker alle i teamet i samme retning?
Teamutvikling – er teammøtene produktive og meningsfulle?
Er teammøtene produktive og meningsfulle?
Teamutvikling – ønsker du å etablere enda bedre samarbeidsformer?
Ønsker du å etablere enda bedre samarbeidsformer?

… forankret i hverdagen

Vår erfaring er at læring og utvikling skjer når du bruker den rette læremetoden for den reelle situasjonen.
Derfor baserer vi opplæringen på Action Learning og forskning på atferdsendringer. Vi hos Ennova arbeider med team og avdelinger på alle nivå og i ulike bransjer.
På grunnlag av faktabasert kunnskap fra undersøkelsen legger vi til rette for oppfølging og videreutvikling. Dette danner fundamentet for å kunne utnytte synergiene i teamarbeid.

Prosessen med teamutvikling omfatter typisk:

  • Teamledelse
  • Kollegialt samarbeid
  • Gruppedynamikk
  • Ansvarsfordeling
Jesper Skovgaard Jørvad, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova
Diana Uldal Koubti, Team Leader, Pension Danmark

Pension Danmark

“We have gained a significant improvement in collaboration and communication within our team. And the leadership development coaching sessions have been focused and yielded the best results.”

Diana Uldal Koubti, Team Leader, Pension Danmark

Ledelsesteam-utvikling

33 % av all tid som blir brukt på teammøter, blir oppfattet som lite produktiv og som sløsing med tid. Effektive lederteam er av stor betydning for effektiviteten i virksomheten som helhet og for engasjementet til både ansatte og ledere. Et sterkt lederteam som samarbeider godt, er avgjørende på tvers av avdelinger og for å kunne iverksette og gjennomføre selskapets overordnete strategi.

Med Direction, Alignment & Commitment som rammeverk hjelper vi lederteamet ditt med å utvikle et felles språk om ledelse. Dette stimulerer utvikling og endring.

Få mer informasjon

Leadership Team Development
Fast Track

Fast Track

Akselerert ledelsesutvikling

Fast Track er vår tilnærming til akselerert ledelsesutvikling for ledere som kan ha nytte av litt hjelp til å utvikle seg i rollen. Ved å kombinere selve kursøktene med å anvende kunnskapen i det praktiske hjelper Fast Track ledere til å utvikle seg og støtter dem med tett oppfølging i en kortere periode.
Ved å involvere nærmeste leder og HR sikrer du best mulig effektivitet, samordning og støtte.

Få mer informasjon

Bli mer kunde-orientert

Skap oppslutning blant medarbeiderne dine

Bedre kundeopplevelser kommer ikke uten at medarbeiderne dine er med på laget. Ny kunnskap medfører justeringer og endringer i prosess, kompetanse og atferd. Ennovas erfarne konsulenter innen lederskap og teamutvikling er eksperter på å hjelpe ansatte og ledere til å ha kunden i sentrum.

customer-centric leadership
Få mer informasjon om kundesentrert lederskap

Ennova Suite

– enkel tilgang til alle dine EX-applikasjoners

Ennova Suite er utviklet i samarbeid med noen av verdens ledende organisasjoner og er en helhetlig løsning for å få tilgang til alt som handler om medarbeideropplevelser. Fra medarbeiderengasjement til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet. Da nytte av erfaringen vår, og bli kjent med Ennova Suite i dag.

Bestill en gratis demonstrasjon, og se hvordan Suite fungerer.

Bestill demo av Ennova Suite

Lær mer om Leadership & Team Development

Vi hjelper HR og den overordnete ledelsen til å forbedre lederskap basert på data og dokumentert kunnskap. Vi støtter virksomheten i oppfølgingsprosessen. Vi bistår med opplæring og samlinger som stimulerer endring i enheter der resultatene ikke er tilfredsstillende. Videre kan vi hjelpe deg med å finne løsninger på organisatoriske utfordringer undersøkelsen avdekker. Vi kan tilby konsulenttjenester tilpasset den aktuelle situasjonen.
Employee Engagement

Medarbeidermålinger

Basert på kunnskap om menneskelig atferd, slik at du lettere kan sette inn tiltak som hjelper medarbeiderne dine til å yte sitt beste.

Få mer informasjon
People Analytics

people analytics

Koble forretningsmål til talentagendaen din. Oversett forretningsstrategien til prioriteringer og relevante måter å måle medarbeidernes trivsel og ytelse.

Få mer informasjon
360 degree feedback

360 graders feedback

Brukervennlig verktøy til å evaluere ledelse – med verdifull innsikt og engasjerende rapportering.
100 % skalerbart til din virksomhet.

Få mer informasjon
ISO certified
AA Certified
Esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om teamutvikling.

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-post: thp@ennova.com, telefon: +45 31 19 20 18

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vite mer om team-utvikling?