HR Business Partner-opplæring – ønsker du å bli en virkelig strategisk partner i en virksomhet som både omfavner datakompetanse, ansattes erfaring, rådgivning og forretningskløkt?
Ønsker du å bli en virkelig strategisk partner i en virksomhet som både omfavner datakompetanse, ansattes erfaring, rådgivning og forretningskløkt?
HR Business Partner-opplæring – ønsker du å jobbe strategisk og kontinuerlig med engasjement som katalysator for endring?
Ønsker du å jobbe strategisk og kontinuerlig med engasjement som katalysator for endring?
HR Business Partner-opplæring – ønsker du å dra nytte av all din ekspertise og erfaring?
Ønsker du å dra nytte av all din ekspertise og erfaring?
Bli den foretrukne partneren

Bli den foretrukne partneren

Som HR Business Partner er du i spissen av virksomheten og har rollen som den som skal integrere forretningsstrategien med personalpolitikken. I tett samarbeid med virksomheten skal du initiere og stimulere til endring.


For å kunne lykkes med omstillingsprosesser er det avgjørende at motivasjonen og engasjementet i organisasjonen blir mobilisert. Du vet at engasjement er avgjørende for å kunne virkeliggjøre strategien og målene til virksomheten. Vi hjelper personalavdelingen til å hjelpe virksomheten og til å bli den ettertraktete og foretrukne partneren i endringsprosessen.

Opplæring som stimulerer endring

- og gir merkbare resultat på bunnlinja

Ved å kombinere data, relevante verktøy og prosesser hjelper vi personalavdelingen din til å posisjonere seg som en foretrukken partner som stimulerer endring og leverer gode resultat på bunnlinja. Kombinasjonen av lokal og virtuell opplæring er et effektivt utgangspunkt som er enkelt å iverksette og skalere, og som gir gjennomslag både lokalt og globalt.

Kurset Train-the-Trainer omfatter bl.a.:

  • Strategisk og kontinuerlig arbeid med engasjement som en katalysator for endring
  • Hvordan du omsetter resultatene fra undersøkelser blant ansatte og ledere til endringer som fører virksomheten videre
  • Hvordan du bruker data til å skape endring
  • Rådgivningsverktøy som fokuserer på behovene til lederne og virksomheten som helhet
  • Personlig integritet og kommunikasjon
  • Ekspertkunnskap om personalpolitikk i forbindelse med endringsledelse og endringsprosesser
Be om informasjon
Training to drive change
Your agenda is our agenda

Vi er opptatt av det samme som du

Det er dette vi driver med. Vi gir råd på grunnlag av mange års solid praktisk erfaring. I mer enn 25 år har vi samarbeidet tett med personalavdelinger i selskap av ulik størrelse og i mange bransjer – både lokalt og globalt. Både på innsiden av og i tett samarbeid med HR.
Vi gir personalavdelingen i virksomheten din opplæring i endringsledelse og endringsprosesser. Vi deler erfaringer fra mønsterpraksis i noen av verdens mest profesjonelle organisasjoner.

Vurdering av ledergruppen

Mål effektiviteten til ledergruppen din

Vår tilnærming til effektivitet og utvikling i ledergrupper er basert på forskning som viser at hvorvidt ledergruppen lykkes, avhenger av teamets evne til å etablere delt Direction, Alignment and Commitment (DAC) som utgangspunkt for å generere resultat.

Som ledergruppe får dere innsikt i egen evne til å skape delt DAC. Undersøkelsen gir deg en databasert snarvei til å forstå hvilke styrker og forbedringspunkt ledergruppen har. Resultatene danner dermed et solid grunnlag for utviklingsprosessen videre.

Lær mer om Leadership Team Development
kkc_report
I tett samarbeid har Ennova og UKON utviklet en undersøkelse som måler effektiviteten i ledergrupper – blant annet på grunnlag av UKONs PhD-prosjekt om utvikling av effektive lederteam (av Anders Trillingsgaard).
Sammen forener vi markedsledende ekspertise på virksomhetsundersøkelser med omfattende erfaring med lederskap og profilerte seniorkonsulenter.
Ennova - team development

fasiliter teamdialog

For å kunne legge til rette for dialog i team der det er mye frustrasjon og blandete følelser, trenger vi spesielle HR-verktøy som kan belyse teamlederskap, kollegialt samarbeid, ansvarsfordeling og gruppedynamikk.
Vi gir HR-avdelingen opplæring som gjør dem i stand til å følge opp og legge bedre til rette for utviklingsprosessen.

Les mer om teamutvikling

coaching basert på under-søkelser

Bli sertifisert til å drive med ledelsescoaching basert på undersøkelser

Leadership & Team Development-konsulentene våre er eksperter på 360 graders feedback som gjør at ledelsen yter bedre. På grunnlag av omfattende ekspertise har vi utviklet et opplærings- og sertifiseringsprogram om HR som fokuserer på to dimensjoner:

  • Coaching ansikt til ansikt
  • Gruppesamtaler i situasjoner der lederens egen oppfatning avviker fra respondentenes
Les mer om sertifisering
iPad_360_results

Lær mer om Leadership & Team Development

Vi hjelper HR og den overordnete ledelsen til å forbedre lederskap basert på data og dokumentert kunnskap. Vi støtter virksomheten i oppfølgingsprosessen.
Vi bistår med opplæring og samlinger som stimulerer endring i enheter der resultatene ikke er tilfredsstillende. Videre kan vi hjelpe deg med å finne løsninger på organisatoriske utfordringer undersøkelsen avdekker. Vi kan tilby konsulenttjenester tilpasset den aktuelle situasjonen.
hero_diversity_and_inclusion_1440x560px_vs2

Mangfold og inkludering

Mål, forstå og forbedre status for mangfold og integrering med kvantitativ kunnskap, ekspertvurderinger eller kursmoduler.

Få mer informasjon
Ennova Fast Track

Fast Track

Vår tilnærming til akselerert ledelsesutvikling er spesielt tilpasset ledere som kan ha nytte av litt hjelp til å utvikle seg i rollen.

Få mer informasjon
360 degree feedback

360 graders feedback

Brukervennlig verktøy til å evaluere ledelse – med verdifull innsikt og engasjerende rapportering.
100 % skalerbart til din virksomhet.

Få mer informasjon
ISO Certified
AA Certified
Esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Quote

Vi føler oss ivaretatt, og Ennova kjenner oss. Og vi har hatt en god dialog gjennom hele prosessen, både med prosjektlederen og konsulentene. Vi har for eksempel allerede begynt å lage en tidsplan for årets måling til høsten. Ennova er veldig lydhøre for våre ønsker

- Lene Mertins, HR Manager KommuneKredit

SE CASE
Quote

En av de avgjørende faktorene for at vi valgte Ennova, var plattformen. Den er veldig brukervennlig og enkel å navigere. Du kan sortere data omtrent som du vil og gjøre uttrekk direkte fra plattformen.

- Helle D. Smedegaard, Head of Customer Care & Aftersales, Fredericia Furniture

SE CASE
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vite mer om HR Business Partner-opplæring?