leadership_team_development_icon1
Opplever du at dårlig koordinerte møter i lederteamet fører til lite produktive diskusjoner og vag uenighet?
leadership_team_development_icon2
Opplever lederteamet ditt at det er vanskelig å finne sammen og stake ut veien videre?
leadership_team_development_icon3
Har lederteamet ditt vansker med å handle raskt og smidig?
team_development_33_percent

Utvikle et mer effektivt lederteam

33 % av all tid som blir brukt på møter i lederteam, blir oppfattet soms lite produktiv og som sløsing med tid. Effektive lederteam er av stor betydning for effektiviteten i virksomheten som helhet og for engasjementet til både ansatte og ledere. Et sterkt lederteam som samarbeider godt, er avgjørende både for samarbeid på tvers av avdelinger og for å kunne iverksette og gjennomføre selskapets overordnete strategi.

Ennova hjelper det til å gjøre ledergruppen mer effektiv, og til å gjøre dem flinkere til å skape retning, oppslutning og engasjement. Dette sikrer fokus på virksomheten helt fra begynnelsen og hjelper ledergruppen til å skape:

Direction: Ved å finne engasjerende og klare felles mål og oppgaver i teamet
Alignment: Ved å sikre riktig balanse mellom delt oppfatning om samarbeid, prosess og organisasjonsstruktur
Commitment: Ved å ta felles ansvar for felles mål og ved å bli enige om hvordan, når og i hvilke sammenhenger teamet skal involvere organisasjonen for å få alle med på laget

Vurdering av ledergruppen

Mål effektiviteten til ledergruppen din

Vår tilnærming til effektivitet og utvikling i ledergrupper er basert på forskning som viser at hvorvidt ledergruppen lykkes, avhenger av teamets evne til å etablere delt Direction, Alignment and Commitment (DAC) som utgangspunkt for å generere resultat. Som ledergruppe får dere innsikt i egen evne til å skape delt DAC.
Undersøkelsen gir deg en databasert snarvei til å forstå hvilke styrker og forbedringspunkt ledergruppen har.
Resultatene danner dermed et solid grunnlag for utviklingsprosessen videre.

kkc_report
I tett samarbeid har Ennova og UKON utviklet en undersøkelse som måler effektiviteten i ledergrupper – blant annet på grunnlag av UKONs PhD-prosjekt om utvikling av effektive lederteam (av Anders Trillingsgaard). Sammen forener vi markedsledende ekspertise på virksomhetsundersøkelser med omfattende erfaring med lederskap og profilerte seniorkonsulenter.
dac_leadership_team_development_vs4

Ledelsesteam-opplæring

Vi tar utgangspunkt i ledergruppens og organisasjonens mål og utarbeider et utviklingsprogram som tar tak i utfordringene som er identifisert (f.eks. basert på vurdering av ledergruppen).
Et kurs om utvikling av ledelsesteam kan f.eks. bestå av:

  • En samling som presenterer rammeverk og metoder – og som drøfter konkrete styrker og forbedringspunkt i ledergruppen det gjelder
  • En Leadership & Team Development-konsulent som deltar på et av møtene i ledergruppen
  • Teamet får tilbakemeldinger på sin egen ledelse og konkrete tips om hva som de kan jobbe med
  • Individuell rådgivning
  • Medlemmene i ledergruppen får anledning til å ta opp utfordringer de selv opplever som vanskelige, og får tilbakemeldinger om sin egen atferd.

    Hjelp til å planlegge og legge til rette for møter og diskusjoner med ansatte. Ved skape en felles forståelse av teamets styrker og utfordringer sikrer du at tema som ellers ikke blir diskutert, blir tatt opp. Ved å vise personlig engasjement er dere allerede på god vei til å bli et team som samarbeider bedre.

Esbjerg Municipality

“It was actually a bit of an eye opener for us in the management team that we internally might have neglected giving feedback. Neglected to give each other feedback on how we work together, on how we succeed with things, and to keep each other committed in relation to what we create together.”

Ole Lerke, Headmaster at Bohrskolen, Esbjerg Municipality

Ole_lerke
hr_business_partner_training

HR Business Partner-opplæring

Styrk konkurranseevnen, og skap verdi for de ansatte og virksomheten

Ved å kombinere data, relevante verktøy og prosesser hjelper vi personalavdelingen din til å posisjonere seg som en foretrukken partner som stimulerer endring og leverer gode resultat på bunnlinja. Kombinasjonen av lokal og virtuell opplæring er et effektivt utgangspunkt som er enkelt å iverksette og skalere, og som gir gjennomslag både lokalt og globalt.

Les mer

Fast Track

Akselerert ledelsesutvikling

Fast Track er vår tilnærming til akselerert ledelsesutvikling for ledere som kan ha nytte av litt hjelp til å utvikle seg i rollen. Ved å kombinere selve kursøktene med å anvende kunnskapen i det praktiske hjelper Fast Track ledere til å utvikle seg og støtter dem med tett oppfølging i en kortere periode. Ved å involvere nærmeste leder og HR sikrer du best mulig effektivitet, samordning og støtte.

Få mer informasjon
Fast Track – akselerert ledelsesutvikling

Lær mer om Leadership & Team Development

Vi hjelper HR og den overordnete ledelsen til å forbedre lederskap basert på data og dokumentert kunnskap. Vi støtter virksomheten i oppfølgingsprosessen. Vi bistår med opplæring og samlinger som stimulerer endring i enheter der resultatene ikke er tilfredsstillende. Videre kan vi hjelpe deg med å finne løsninger på organisatoriske utfordringer undersøkelsen avdekker. Vi kan tilby konsulenttjenester tilpasset den aktuelle situasjonen.
Teamutvikling

Teamutvikling

Godt teamarbeid er en forutsetning for både trivsel og evne til å skape resultat i virksomheten.

Få mer informasjon
Ledelsesutvikling

Ledelsesutvikling

La oss hjelpe deg med å kombinere databasert kunnskap og aktiviteter som stimulerer utvikling av lederskap.

Få mer informasjon
Ennova HR Business Partner Training

HR Business Partner-opplæring

Vi hjelper personalavdelingen din til å posisjonere seg som en foretrukken partner som stimulerer endring og leverer gode resultat på bunnlinja.

Få mer informasjon
ISO certified
AA Certified
Esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Thomas Phillipsen

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om ledelsesteam-utvikling.

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-post:thp@ennova.com, telefon: +45 31 19 20 18

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Vi føler oss ivaretatt, og Ennova kjenner oss. Og vi har hatt en god dialog gjennom hele prosessen, både med prosjektlederen og konsulentene. Vi har for eksempel allerede begynt å lage en tidsplan for årets måling til høsten. Ennova er veldig lydhøre for våre ønsker

- Lene Mertins, HR Manager KommuneKredit

SE CASE
Quote

En av de avgjørende faktorene for at vi valgte Ennova, var plattformen. Den er veldig brukervennlig og enkel å navigere. Du kan sortere data omtrent som du vil og gjøre uttrekk direkte fra plattformen.

- Helle D. Smedegaard, Head of Customer Care & Aftersales, Fredericia Furniture

SE CASE
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vite mer om Leadership team development?