Medarbeiderreisen – Ennova Employee Experience

Medarbeiderreisen

Oppdag og mål hvilke kontaktpunkt på medarbeiderreisen som er de avgjørende

Be om en demonstrasjon

Medarbeiderreisen – kandidatenes opplevelse

Vil du vite hvordan du sikrer at kandidatene har positive opplevelser?
Medarbeiderreisen – opplevelsen ved rekruttering

Vil du vite om du rekrutterer nye medarbeidere på en effektiv måte?
Medarbeiderreisen – få kunnskap om medarbeiderne dine

Trenger du en mer systematisk tilnærming til hvordan det oppleves å slutte i jobben?
ex_onboarding_vs2

Ha oversikt over medar-beiderreisen

At medarbeiderne har gode opplevelser gjennom hele arbeidsløpet – fra rekrutteringsprosessen til de slutter i jobben –, er avgjørende både for at selskapet skal lykkes og greie å holde på kompetente folk.

La oss hjelpe deg til å være proaktiv. Oppdag og mål hvilke av kontaktpunktene på reisen du bør sette inn tiltak på. Undersøkelsen om kontaktpunktene på medarbeiderreisen er utarbeidet for å gi oversikt over medarbeidernes opplevelse helt fra rekrutteringsfasen og til de slutter i jobben. Dette gjør HR i stand til å bistå når prosesser blir trukket i tvil, og til å implementere endringer.

Be om en demonstrasjon

Standardprosessen rundt medarbeiderreisen

100 % skalerbar til din virksomhet

Enten du ønsker å kjøre 1 eller 100 undersøkelser, samtidig eller fordelt over tid, står vi parat til å hjelpe deg med å komme i gang. Dette betyr at du sparer tid, penger og ressurser på undersøkelsen. Og du kan investere mer i tiltakene som følger av innsiktene du har fått gjennom undersøkelsen.

Ennova Suite

– enkel tilgang til medarbeidere og kunder

Fra resultat til varig endring. Ennova Suite er utviklet i samarbeid med noen av verdens ledende organisasjoner og er en helhetlig løsning for å få tilgang til alt som handler om medarbeideropplevelser. Fra medarbeiderengasjement til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet. Da nytte av erfaringen vår, og bli kjent med Ennova Suite i dag.

 

Bestill en gratis demonstrasjon, og se hvordan Suite fungerer.


Bestill demo av Ennova Suite

hero_employee_mastering_employee_experience_vs2_old

mastering employee experience

Hvor høyt på prioriteringslista i virksomheten din er egentlig de ansatte – om du tenker deg om?

Medarbeideropplevelsen er en kompleks øvelse.
Mange snakker om det, men det er ikke så mange selskap som faktisk jobber med det. Derfor gir vår bok Mastering Employee Experience HR og toppledelsen 16 spesifikke tiltak for å iverksette en transformasjon av medarbeideropplevelsen over en 3-årsperiode.

Les mer om boka

Lær mer om Ennova EX

Med velprøvd, konsis og engasjerende rådgivning gjør vi medarbeideropplevelsen bedre. Vi tror at endring kommer nedenfra. Det er grunnen til at vi satser på lederne og teamene for å få ting gjort. Fra medarbeidermålinger til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet.

Medarbeidermålinger

Medarbeidermålinger

Basert på kunnskap om menneskelig atferd, slik at du lettere kan sette inn tiltak som hjelper medarbeiderne dine til å yte sitt beste.

Få mer informasjon

360 graders feedback

360 graders feedback

Brukervennlig verktøy til å evaluere ledelse – med verdifull innsikt og engasjerende rapportering. 100 % skalerbart til din virksomhet.

Få mer informasjon

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

Mål, forstå og forbedre status for mangfold og integrering med kvantitativ kunnskap, ekspertvurderinger og/eller kursmoduler.


Få mer informasjon

ISO Certified
AA Certified
esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER


Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Velin Nikolov, Senior Engagement Manager, Ennova

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om medarbeiderreisen.

Velin Nikolov, Senior Engagement Manager:

E-post: vni@ennova.com, telefon: +45 32 46 30 56

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Be om en demonstrasjon av medarbeider-reisen