Medarbeiderengasjement – Team Talk

Team Talk

Fleksibel feedback du selv initierer, skaper dialog

Be om en demonstrasjon av Team Talk

Medarbeiderengasjement – Team Talk

Ønsker du å finne ut hva slags tilbakemeldinger medarbeiderne dine trenger å få og gi?
Team Talk – teamsamarbeid – medarbeiderengasjement

Trenger du en vurdering av samarbeid fra agile-teamet?
Team Talk – vurdering på tvers av avdelinger – medarbeiderengasjement

Ønsker du å evaluere et prosjekt der flere avdelinger er involvert?
Medarbeiderengasjement – Team Talk

Agile-undersøkelser

Legg til rette for dialog og tiltak på kort sikt

Folk som jobber i dynamiske organisasjoner der forholdene endrer seg raskt, har ofte behov for tilbakemeldinger som går på tvers av den vanlige organisasjonsstrukturen, og som ikke bare kommer ovenfra og ned.
Med Ennova Team Talk kan ledere eller ansatte sende ut undersøkelser til spesifikke grupper av ansatte og slik legge til rette for dialog og initiativ på kort sikt. Team Talk er også godt egnet til agile-undersøkelser, for eksempel:

  • Prosjekt- og matriseevalueringer
  • Undersøkelser om arbeidshverdagen (nye arbeidsrutiner, tilfredshet osv.)
  • Eventbaserte undersøkelser som møter, kurs og evalueringssamtaler om personlig utvikling
Bestill en Team Talk demo
Medarbeiderengasjement – Team Talk – del tilbakemeldingene

Del tilbake-meldinger når som helst og hvor som helst med hvem som helst

Ennova Team Talk er utarbeidet for å hjelpe ledere og tem til å komme seg raskt fra undersøkelsen til dialogen – uten å være nødt til å fordøye data og instruksjoner først. Det er det perfekte verktøyet til å ta opp tema som vanlige bedriftsundersøkelser ikke dekker, nedenfra og opp.

Bestill en Team Talk demo

Ennova Team Talk – raskt og enkelt å utarbeide undersøkelser

Rask og enkel å iverksette og gjennomføre

Tre enkle trinn – og du er klar til å sende ut undersøkelsen!

Alt du trenger å gjøre, er å velge spørsmål fra en allerede definert liste, deltakerne og perioden du ønsker å samle inn data fra.

Ennova Team-Talk - Quick and easy survey set-up

Forhåndsdefinerte eller tilpassete spørsmål

– det er opp til deg

Velg fra vår omfattende database med spørsmål, med validerte undersøkelsesmoduler som fører til praktisk orientert dialog. Ennovas undersøkelseseksperter kan også hjelpe deg med å tilpasse modulene selv. Samme hva du velger, kan du være trygg på å få validerte spørsmål og en enkel prosess.

Ennova Team Talk – enkle og konsise rapporter og tiltak

Enkle og konsise rapporter og tiltak

Straks alle har fylt ut undersøkelsen, får deltakerne en rapport med resultatene. En transparent tilnærming bidrar til å stimulere eierskap og praktisk orientert dialog.

Videre har vi utviklet en enkel oppfølgingsprosess som både optimaliserer tidsbruken og oppnår fokus og dialog.

Bestill en Team Talk demo

Ennova Suite

– enkel tilgang til medarbeidere og kunder

Fra resultat til varig endring. Ennova Suite er utviklet i samarbeid med noen av verdens ledende organisasjoner og er en helhetlig løsning for å få tilgang til alt som handler om medarbeideropplevelser. Fra medarbeiderengasjement til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet. Da nytte av erfaringen vår, og bli kjent med Ennova Suite i dag.

Bestill en gratis demonstrasjon, og se hvordan Suite fungerer.


Bestill demo av Ennova Suite

Lær mer om Ennova EX

Med velprøvd, konsis og engasjerende rådgivning gjør vi medarbeideropplevelsen bedre. Vi tror at endring kommer nedenfra. Det er grunnen til at vi satser på lederne og teamene for å få ting gjort. Fra medarbeidermålinger til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet.

Medarbeidermålinger

Medarbeidermålinger

Basert på kunnskap om menneskelig atferd, slik at du lettere kan sette inn tiltak som hjelper medarbeiderne dine til å yte sitt beste.

Få mer informasjon

People Analytics - Employee Experience

People Analytics

Oversett forretningsstrategien til prioriteringer og relevante måter å måle medarbeidernes trivsel og ytelse.


Få mer informasjon

360 graders feedback – medarbeiderengasjement

360 graders feedback

Brukervennlig verktøy til å evaluere ledelse – med verdifull innsikt og engasjerende rapportering.

Få mer informasjon

ISO Certified
AA Certified
Esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Morten Henriksen, Partner, Executive Officer, Clients People, Ennova

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om Team Talk.

Morten Henriksen, Chief Customer Officer:

E-post: mh@ennova.com, telefon: +45 86 20 43 41

Send meg en epost
Ring meg
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Quote

Vi føler oss ivaretatt, og Ennova kjenner oss. Og vi har hatt en god dialog gjennom hele prosessen, både med prosjektlederen og konsulentene. Vi har for eksempel allerede begynt å lage en tidsplan for årets måling til høsten. Ennova er veldig lydhøre for våre ønsker

- Lene Mertins, HR Manager KommuneKredit

SE CASE
Quote

En av de avgjørende faktorene for at vi valgte Ennova, var plattformen. Den er veldig brukervennlig og enkel å navigere. Du kan sortere data omtrent som du vil og gjøre uttrekk direkte fra plattformen.

- Helle D. Smedegaard, Head of Customer Care & Aftersales, Fredericia Furniture

SE CASE
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE

Be om en demonstrasjon av Team Talk