Viking - Life-saving Equipment

Et individuelt fokus forbedrer lederutviklingen

viking_logo_white

Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

Virksomheten VIKING Life-Saving Equipment hadde et ønske om å gjennomføre et lederutviklingsforløp som samtidig kunne støtte opp omkring de enkelte ledernes konkrete utfordringer og ulike behov. Derfor tok de bruk av Ennovas Fast Track-forløp som gir mulighet for et individuelt fokus på lederne underveis i prosessen.

Behov for individuell tilnærming

En medarbeiderundersøkelse gjorde VIKING oppmerksom på noen ledelsesmessige utfordringer hos to ledere, som hadde potensial for utvikling og forbedring. Ifølge Mette Vistisen, som er Vice President People & Organization hos VIKING, hadde de deretter et ønske om å følge opp lederne, noe som krevde en individuell tilnærming ettersom lederne hadde ulike utfordringer.

«Vi hadde noen ledere med individuelle behov og ulike utfordringer hva gjaldt lederskapet. Det vil vi gjerne imøtekomme i et utviklingsforløp for å gjøre begge to til enda flinkere ledere.»

Fast Track til unnsetning

Det ga anledning til å bruke Ennovas Fast Track-forløp som tar utgangspunkt i lederens konkrete situasjon og bestemte utfordringer i lederskapet. Lederne fikk konkrete verktøy som satte fokus på arbeidet med lederens utviklingsområder. Det ga dem mulighet til å prøve ut de nye tiltakene for lederskapet sitt i praksis og deretter evaluere utviklingen i samråd med Ennovas organisasjonspsykologer. Mette Vistisen mener at den individuelle tilretteleggingen av forløpet har gitt prosessen stor verdi for lederen.

«Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper som gjør at man kan fokusere på akkurat det man trenger hjelp til.»

Det er en styrke som Mette Vistisen ikke i samme grad opplever i et vanlig utviklingsforløp, og derfor er Fast Track et konsept som i høy grad har støtt opp under VIKINGs ønske om å gjøre lederne sine så flinke som mulig.

En dokumentert positiv effekt

Over en treårig periode har Ennova sammenlignet resultater før og etter for en rekke enheter og ledere for å kunne måle effekten av å bruke et Fast Track-forløp som redskap i en lederutvikling. De etterfølgende resultatene som Ennova har samlet inn hittil, dokumenterer at Fast Track-forløpet fører til positive forandringer hos en leder eller enhet som har lave resultater i en måling.

 

case_viking_fig_text_vs2

Over en treårig periode har vi sammenlignet resultater før og etter for en rekke enheter og ledere for å kunne måle effekten av å bruke et Fast Track-forløp som redskap i en lederutvikling. De etterfølgende resultatene som vi har samlet inn hittil, dokumenterer at forløpet fører til positive forandringer hos en leder eller enhet som har lave resultater i en måling.

Hos Ennova opplever vi stadig at ledere som arbeider med seg selv, reflekterer og øver seg i blir en bedre leder, kan snu en markant dårlig situasjon til en positiv utvikling med støtte fra Fast Track.

Fast Track er imidlertid aldri en garanti for forbedring eller løsning i den aktuelle situasjonen. Men fordi forløpet er tilpasningsdyktig med individuell tilrettelegging, blir det fra gang til gang mulig å arbeide målrettet med lederens essensielle behov, noe som er helt avgjørende for en positiv effekt av en lederutvikling og forløpets dokumenterte positive effekt.

Tilfredsstillende forløp

For en global virksomhet som VIKING har det vært til særlig stor hjelp å bruke en ekstern samarbeidspartner til å ta seg av utviklingsforløpet, og det har vært en stor fordel at Fast Track foregår på nett, forteller Mette Vistisen.

«Det er interessant for oss at forløpet er på nett, fordi vi da ikke blir begrenset med tanke på hvilke ledere vi kan tilby forløpet. En av våre to ledere var for eksempel fra vår globale organisasjon, og det fungerte veldig bra.»
Mette Vistisen ser dessuten en styrke i å ha kjørt forløpet i forlengelse av en medarbeiderundersøkelse og bruker gjerne Fast Track en annen gang, hvis det blir nødvendig.

«Vi har særlig hatt nytte av å koble forløpet til medarbeiderundersøkelsen som antydet at det var behov for sparring og utvikling av noen ledere. Så jeg kan godt se for meg at vi bruker Fast Track-forløpet igjen, hvis det blir behov for det.»

Ifølge Mette Vistisen har samarbeidet med Ennova vært positivt, og hun har inntrykk av at Ennova har kunnet tilby kvalifisert kompetanse som passer oppgavens omfang og VIKINGs behov.

«Jeg har opplevd en veldig kompetent innsats fra Ennovas side, og forløpet har hatt ordentlig tilfredsstillende rammer.»

Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

 

mette_vistisen

 

 

Om VIKING Life-Saving Equipment

VIKING er en global leverandør av sikkerhets- og brannslukningsutstyr innenfor maritim, offshore og brannsikkerhet. De vedlikeholder og leverer blant annet produkter til passasjer- og lasteskip, det danske sjøforsvaret og brannvesenet. VIKING har 2800 ansatte og er en global virksomhet med datterselskaper i 30 land.

Fast track - Leadership and team development

om Fast Track

Fast Track er et online utviklingsforløp som fungerer som oppfølging for en ledermåling, hvor resultatene diskuteres og gjøres om til konkrete atferdsendringer sammen med en organisasjonspsykolog. Fast Track har dokumentert positiv effekt på den enkelte leders utvikling, og vedkommende får verktøy til å handle og endre atferd. Med det individuelle fokuset underveis er Fast Track et forløp som er beregnet til å forbedre de personlige ledelseskvalitetene.

Espen Witzøe, Engagement Manager, Ennova

vil du vite mer?

Hvis du vil høre mer om hva Fast Track kan gjøre for deg og din organisasjon, er du hjertelig velkommen til å kontakte meg.

Espen Witzøe, Engagement Manager:

E-mail: ewi@ennova.com, phone: +47 91 56 44 49

Send e-post
Ring meg