Viking - Life-saving Equipment

Et individuelt fokus forbedrer lederudviklingen

viking_logo_white

Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

Virksomheden VIKING Life-Saving Equipment havde et ønske om at gennemføre et lederudviklingsforløb, som samtidig kunne støtte op omkring den enkelte leders konkrete udfordringer og forskellige behov. Derfor benyttede de sig af Ennovas Fast Track-forløb, som giver mulighed for et individuelt fokus på lederne undervejs i processen

Behov for individuel tilgang

En medarbejderundersøgelse gjorde VIKING bekendt med nogle ledelsesmæssige udfordringer hos to ledere, som havde potentiale til udvikling og forbedring. Ifølge Mette Vistisen, som er Vice President People & Organization i VIKING, havde de efterfølgende et ønske om at følge op på lederne, hvilket krævede en individuel tilgang, eftersom ledernes udfordringer ikke var ens.

”Vi stod med nogle ledere, der havde individuelle behov og forskellige udfordringer i deres lederskab. Det vil vi gerne imødekomme i et udviklingsforløb for at gøre dem begge to til endnu dygtigere ledere.”

Fast Track til undsætning

Det gav anledning til at bruge Ennovas Fast Track-forløb, som tager udgangspunkt i lederens konkrete situation og specifikke udfordringer i lederskabet. Lederne fik konkrete værktøjer, som satte fokus på arbejdet med lederens udviklingsområder. Det gav dem mulighed for at afprøve de nye tiltag i deres lederskab i praksis, og efterfølgende evaluere på udviklingen i samråd med Ennovas erhvervspsykologer. Forløbets individuelle tilrettelæggelse, mener Mette Vistisen, har givet processen stor værdi for lederen.

”Det individuelle fokus er helt unikt ved Fast Track-forløbet, fordi det giver lederne nogle brugbare redskaber som gør, at der kan fokuseres på lige præcis det, der er behov for hjælp til.”

Det er en styrke, som Mette Vistisen ikke i samme grad oplever under et almindeligt udviklingsforløb, og derfor er Fast Track et koncept, som i høj grad har understøttet VIKINGs ønske om at gøre sine ledere så dygtige som muligt.

En dokumenteret positiv effekt

Over en treårig periode har Ennova sammenlignet før- og efterscorer på en række enheder og ledere for at kunne måle effekten af at bruge et Fast Track-forløb, som redskab i en lederudvikling. De efterfølgende resultater som Ennova indtil videre har indsamlet dokumenterer, at Fast Trak-forløbet medfører positive forandringer hos en leder eller enhed, som tidligere havde en lav score i en måling.

 

before and after Fast Track

Over en treårig periode har Ennova sammenlignet før- og efterscorer på en række enheder og ledere for at kunne måle effekten af at bruge et Fast Track-forløb, som redskab i en lederudvikling. De efterfølgende resultater dokumenterer, at forløbet medfører positive forandringer hos en leder eller enhed, som har lav score i en måling.

Hos Ennova oplever vi gang på gang, at ledere der arbejder med sig selv, reflekterer og øver sig i at forbedre sin ledelse kan vende en markant dårlig situation til en positiv udvikling med støtte fra Fast Track.

Fast Track er dog aldrig en garanti for forbedring eller løsning i den pågældende situation. Men fordi forløbet er tilpasningsdygtigt med en individuel tilrettelæggelse, bliver det fra gang til gang muligt at arbejde målrettet med lederens essentielle behov, hvilket er helt afgørende for en positiv effekt af en lederudvikling og forløbets dokumenterede positive effekt.

Tilfredsstillende forløb

For en global virksomhed som VIKING har det været en særlig stor hjælp at bruge en ekstern samarbejdspartner til at køre udviklingsforløbet, og det har været en stor fordel, at Fast Track foregår online, fortæller Mette Vistisen.

”Det har en stor tiltrækningskraft, at forløbet er online, fordi vi derved ikke bliver begrænset i forhold til, hvilke ledere vi kan tilbyde forløbet. En af vores to lederne var for eksempel fra vores globale organisation, og det fungerede rigtig godt.”

Mette Vistisen ser desuden en styrke i at have kørt forløbet i forlængelse af en medarbejderundersøgelse, og bruger gerne Fast Track en anden gang, hvis det bliver nødvendigt.

”Vi har især haft stor gavn af at koble forløbet på medarbejderundersøgelsen, som indikererede, at der var behov for sparring og udvikling af nogle ledere. Så jeg kunne godt forestille mig at gøre brug af Fast Track-forløbet igen, hvis behovet for det opstod.”
Ifølge Mette Vistisen har samarbejdet med Ennova har været positivt, og hendes opfattelse er, at Ennova er kommet med kvalificerede kompetencer i forhold til opgavens omfang og VIKINGs behov.

”Jeg har oplevet en meget kompetent indsats fra Ennova side og forløbets rammer har været meget tilfredsstillende.”

Mette Vistisen, Vice President People & Organization,
VIKING Life-Saving Equipment

 

mette_vistisen

 

 

Om VIKING Life-Saving Equipment

VIKING er en global leverandør af sikkerheds- og brandbekæmpelsesudstyr inden for maritim-, offshore og brandsikkerhed. De servicerer og leverer blandt andet produkter til passager- og fragtskibe, flåden og brandvæsnet. VIKING har 2.800 ansatte og er en global virksomhed med datterselskaber i 30 lande.

Fast track - Leadership and team development

om Fast Track

Fast Track er et online udviklingsforløb, der fungerer som opfølgning på en ledermåling, hvor resultaterne diskuteres og omsættes til konkrete adfærdsændringer sammen med en erhvervspsykolog. Fast Track har en dokumenteret positiv effekt på den enkelte leders udvikling, og vedkommende bliver klædt på til at handle og ændre adfærd. Med sit individuelle fokus undervejs er Fast Track et forløb, der er beregnet til at forbedre den personlige ledelseskvalitet.