Ledelsesutvikling – er ledelsesutviklingen og opplæringen hos dere effektiv nok?
Er ledelsesutviklingen og opplæringen hos dere effektiv nok?
Ledelsesutvikling – vet du hvordan du sørger for at lederne dine har kompetansen de trenger for å kunne levere gode resultat?
Vet du hvordan du sørger for at lederne dine har kompetansen de trenger for å kunne levere gode resultat?
Ledelsesutvikling – bruker du kompetanseutvikling strategisk?
Bruker du kompetanseutvikling strategisk?

… forankret i hverdagen

Å utvikle lederegenskaper og endre sine vaner som leder er en læringsprosess. Derfor baserer vi opplæringen på Action Learning og forskning på atferdsendringer. Dette gir lederne nye verktøy og metoder de kan bruke i arbeidshverdagen.

Hos Ennova jobber vi med ledere på alle nivå.
Vi har omfattende erfaring med å utarbeide og arrangere kurs om ledelsesutvikling, både individuelt og i grupper.

Be om informasjon
Jesper Skovgaard Jørvad, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova
fast_track_ldt_fig_1_vs4

Betydelig bedre resultat

Leadership & Team Development-konsulentene våre har en nedenfra-og-opp-tilnærming til ledelsesutvikling. Dette betyr at vi hjelper den enkelte leder til å utvikle seg innenfor hans/hennes egen kontekst.

Resultatene taler for seg selv:
I gjennomsnitt er forbedringen, målt før og etter ledelsesutviklingskurset, ca. 20–25 indekspoeng.
I tillegg er de kvalitative tilbakemeldingene fra deltakerne svært positive.

Førya Tele

“With a bespoken leadership development course, all our leaders were offered the opportunity for personal and professional development closely linked to current activities within our company for an entire year. In this way, each course was vocationally relevant and strengthened the leaders in their role and their behavior towards employees. The course also gave us the opportunity to align what characterizes good leadership across the entire concern.”

Eva Skeel Nolsø, Head of Marketing & HR, Førya Tele

Eva Skeel Nolsø, Head of Marketing & HR, Førya Tele
Fast Track - Accelerated leadership development

Fast Track

Akselerert ledelsesutvikling

Fast Track er vår tilnærming til akselerert ledelsesutvikling for ledere som kan ha nytte av litt hjelp til å utvikle seg i rollen. Ved å kombinere selve kursøktene med å anvende kunnskapen i det praktiske hjelper Fast Track ledere til å utvikle seg og støtter dem med tett oppfølging i en kortere periode. Ved å involvere nærmeste leder og HR sikrer du best mulig effektivitet, samordning og støtte.

Les mer om Fast Track

“True leadership development happens when leaders have the courage to try out new behavior.
We help facilitate exactly that.”

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova

Thomas Phillipsen
fig - 33 % of time spent in meetings is unproductive

Ledelsesteam-utvikling

33 % av all tid som blir brukt på teammøter, blir oppfattet som lite produktiv og som sløsing med tid. Effektive lederteam er av stor betydning for effektiviteten i virksomheten som helhet og for engasjementet til både ansatte og ledere. Et sterkt lederteam som samarbeider godt, er avgjørende på tvers av avdelinger og for å kunne iverksette og gjennomføre selskapets overordnete strategi.

Med Direction, Alignment & Commitment (DAC) som rammeverk hjelper vi lederteamet ditt med å utvikle et felles språk om ledelse. Dette stimulerer utvikling og endring.

Finn ut mer

Legg til rette for kunde-sentrert transformasjon!


Det hele starter med ledelse. Kundeopplevelsen blir ikke bedre uten støtte fra personene og organisasjonen bak den. Integrering av kundesentrert lederskap i kundeprogrammet ditt vil øke sjansene for at den kundesentrerte transformasjonen blir gjennomført.

Bygg og ta vare på positive kundeopplevelser
Vi vet hvordan du kan stimulere lederne dine til å bli mer kundeorienterte. Basert på sentrale ledelsesdimensjoner, som å gi retningslinjer og en målsetning, skape en disiplinert utførelse, fostre en kundesentrert kultur i teamene m.m., kan vi hjelpe deg med å bygge ledelsesegenskapene som er nødvendige for å kunne ta CX til neste nivå.

Få mer informasjon om kundesentrert lederskap

Make customer-centric transformation happen!

Lær mer om Leadership & Team Development

Vi hjelper HR og den overordnete ledelsen til å forbedre lederskap basert på data og dokumentert kunnskap. Vi støtter virksomheten i oppfølgingsprosessen. Vi bistår med opplæring og samlinger som stimulerer endring i enheter der resultatene ikke er tilfredsstillende. Videre kan vi hjelpe deg med å finne løsninger på organisatoriske utfordringer undersøkelsen avdekker. Vi kan tilby konsulenttjenester tilpasset den aktuelle situasjonen.
hero_direction_alignment_and_commitment

Ledelsesteam-utviklingt

Gjør ledergruppen mer effektiv, og gjør dem flinkere til å skape retning, oppslutning og engasjement

Få mer informasjon
hero_main_engagement_1440x560px

Medarbeidermålinger

Basert på kunnskap om menneskelig atferd, slik at du lettere kan sette inn tiltak som hjelper medarbeiderne dine til å yte sitt beste.

Få mer informasjon
fast_track_for_links

Fast Track

Vår tilnærming til akselerert ledelsesutvikling er spesielt tilpasset ledere som kan ha nytte av litt hjelp til å utvikle seg i rollen.

Få mer informasjon
ISO certified
AA Certified
Esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Thomas Phillipsen

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om ledelsesutvikling.

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-post: thp@ennova.com, telefon:+45 31 19 20 18

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Vi føler oss ivaretatt, og Ennova kjenner oss. Og vi har hatt en god dialog gjennom hele prosessen, både med prosjektlederen og konsulentene. Vi har for eksempel allerede begynt å lage en tidsplan for årets måling til høsten. Ennova er veldig lydhøre for våre ønsker

- Lene Mertins, HR Manager KommuneKredit

SE CASE
Quote

En av de avgjørende faktorene for at vi valgte Ennova, var plattformen. Den er veldig brukervennlig og enkel å navigere. Du kan sortere data omtrent som du vil og gjøre uttrekk direkte fra plattformen.

- Helle D. Smedegaard, Head of Customer Care & Aftersales, Fredericia Furniture

SE CASE
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vite mer om ledelses-utvikling?