Touchpoint-undersøkelse blant kundene

Touchpoint-undersøkelse blant kundene

Dra nytte av tilbakemeldingene fra kundene dine, og overgå forventningene deres

Be om en demonstrasjon

Identifiser kontaktpunktene med kundene dine

Er du i stand til å identifisere hvilke kontaktpunkt som er viktigst for kundene dine?
kontaktpunktytelse

Trenger du et sanntidsbilde av hvordan du leverer i møte med kunden?
kundeopplevelsen – kundereisen

Vil du vite hvordan du kan få fornøyde kunder på alle deler av kundereisen?
Tilbakemelding fra kundene om kontaktpunktene

Få tilbakemelding om alle kontaktpunktene

Ta kunnskapen og resultatene til neste nivå med Ennovas Customer Experience Platform!
Vi har gjort det enkelt å identifisere kritisk kunnskap om kundemassen og dermed skape bedre kundeopplevelser gjennom hele kun.
La kunden stå i sentrum når du tar de mest kritiske avgjørelsene.

Få tilbakemelding i sanntid. Vit hva du skal konsentrere deg om for å stimulere lojalitet
Få tilbakemelding om alle kontaktpunktene på kundereisen i sanntid.CX-plattformen vår er spesielt utarbeidet med tanke på ansatte og ledere som har direkte kontakt med kundene, og spesialister på kunderelasjoner. Plattformen gjør deg i stand til å respondere på tilbakemeldinger fra kundene raskt og dermed skape bedre opplevelser der behovet skulle dukke opp. Ved å kombinere kvantitative og kvalitative tilbakemeldinger fra kundene kan du jobbe målrettet med resultatene og kontinuerlig forbedre kundeopplevelsen.

Be om en demonstrasjon

Touchpoint-undersøkelse blant kundene

Enkel å iverksette og gjennomføre

Plug and play!

Touchpoint-undersøkelsen er utarbeidet for å kunne gi deg implementerbar kunnskap med høy evidens – raskt! Den er enkel å iverksette og gjennomføre, slik at du raskt kan komme i gang, og med minimalt med innsats. Med f.eks. forhåndsdefinerte og validerte spørreundersøkelser som oppfyller kravene i EUs personvernforordning, datainnsamling og støtte, analyse- og rapportmaler er alt klart. Vi sørger for utførelsen, så kan du stå for selve endringen.

Trenger du både lokal og global kunnskap?
Ikke noe problem! Flere av kundene våre er selskap med internasjonal virksomhet.

Be om en demonstrasjon

Customer Experience tools

Ennova CX Knowledge Center

Verdiskaping i din organisasjon

Foren din egen kunnskap om kundene dine med innsiktene til CX Knowledge Center. Vi har eksempel på mønsterpraksis og kan foreslå tiltak som hjelper deg til å omsette innsikt i handling.

Fra resultatanalyse, via stimulering av eierskap til egen virksomhet, til forankring og mobilisering i organisasjonen – CX Knowledge Center hjelper deg til å få gjennomslag.

Customer Experience advisory

CX Advisory

Fasiliterte prosesser som skaper bedre kundeopplevelser

Trenger du hjelp til å holde trøkket oppe og iverksette tiltak raskt? Våre erfarne CX-konsulenter hjelper deg med å omsette innsikt til handling og treffe tiltak som gjør at du når virksomhetsmålene.

Vi hjelper deg med å komme i gang med CX-tiltak og få alle i virksomheten til å få eierskap og ta ansvar.

Les mer
Opplæring med kunden i sentrum – Thomas Phillipsen, organisasjonspsykolog, Ennova

Opplæring med kunden i sentrum

Skap oppslutning blant medarbeiderne dine

Bedre kundeopplevelser kommer ikke uten at medarbeiderne dine er med på laget.
Ny kunnskap medfører justeringer og endringer i prosess, kompetanse og atferd.
Ennovas erfarne konsulenter innen lederskap og teamutvikling er eksperter på å hjelpe ansatte og ledere til å ha kunden i sentrum.

Les mer

Lær mer om Ennova CX

Vi er totalleverandør av en rekke tjenester fra relevante spesialister og erfarne eksperter.
Enten du trenger hjelp med å utvikle et helhetlig system for tilbakemeldinger fra kundene dine eller om du bare ønsker å gjennomføre en kundeundersøkelse, kan vi hjelpe deg. Vi har kompetansen som trengs, på huset.

Kundelovnader og serviceprioriteringer

Kundelovnader og serviceprioriteringer

Identifiser kritisk kunnskap om kundemassen, og forbedre alle deler av kundeopplevelsen.

Få mer informasjon

Kartlegging av kundereisen

Kartlegging av kundereisen

Kom i gang med kundeorienterte endringer ved å gjennomføre kartlegging av kundereisen.

Få mer informasjon

Kunderelasjonsmåling

Kunderelasjonsmåling

Identifiser kritisk kunnskap om kundemassen, og forbedre alle deler av kundeopplevelsen.

Få mer informasjon

ISO certified
AA certified
Esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Anders Hansen Warming, Partner, Executive Officer, Executive Board, Ennova

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om touchpoint-undersøkelser.

Anders Hansen Warming, Chief Revenue Officer:

E-post: aha@ennova.com, telefon: +45 86 20 76 41

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Be om en demonstrasjon av touchpoint-undersøkelsen