Medarbeidermålinger

Kunnskap som bidrar til medarbeiderutvikling og forbedringer i virksomheten

Be om en demonstrasjon

Medarbeidermålinger – få kunnskapen du trenger

Ønsker du å lytte til medarbeiderne og få kunnskapen du trenger for å få de ansatte til å trives og virksomheten til å lykkes?
Medarbeidermålinger – fra kunnskap til handling

Trenger du kunnskap om hva som er viktigst, som beslutningsgrunnlag når du skal veilede lederne dine om tiltak som fungerer?
Medarbeidermålinger – hold deg til det relevante

Ønsker du å holde trøkket oppe og bli oppfattet som relevant av dine ansatte hele året igjennom?
Employee Engagement Medarbeidermålinger – teknologi med et menneskelig ansikt- Technology with a human touch

Teknologi med et menneskelig ansikt

Medarbeidermålingen vår er basert på kunnskap om menneskelig atferd og utviklet i samarbeid med flere av våre internasjonale kunder. Med den engasjerer du medarbeiderne og hjelper dem til å iverksette tiltak som gjør at de yter sitt beste.

Vi bruker markedsledende statistikk, AI og tekstanalyse til å veilede ledere og ansatte gjennom resultatene og utarbeide tilpassete tiltak. Den enkelte leder får god oversikt – både over sitt eget team og over resultat og trender i organisasjonen som helhet.
Dette gir deg et solid grunnlag for å velge riktige tiltak for å stimulere de ansattes involvering og ytelse.

Esther Bogenaar, former VP HR Data and Analytics, Shell

Case – Shell

"The feedback is easy to understand, it is action-oriented and gives relevant recommendations based on the specific analyses.

As an example, our retail business in downstream was happy with the look and feel of the way the results were presented. In particular, the impact on engagement-analysis was very powerful, helping retail to focus their efforts on improving engagement further."

Esther Bogenaar, former VP HR Data and Analytics, Shell
Les Shell-casen
Medarbeidermålinger – GELx-modellen – Global Employee and Leadership Index

Globale benchmarks

The Global Employee & Leadership Index™

I mer enn 20 år har ledende internasjonale selskap dratt nytte av vår Global Employee & Leadership Index™.

Modellen bygger på veldokumentert teori om menneskelige ressurser og gjør bruk av analyse av omfattende data fra våre internasjonale undersøkelser. Kombiner konseptet vårt med tema du velger selv, og få oversikt over alle sider av virksomheten.

Med denne modellen får du globale benchmarks som er relevante for den demografiske variasjonen blant dine medarbeidere og i din bransje.

Medarbeidermålinger – Ennova

Involver de ansatte

Gjør virksomheten sterkere ved å la den enkelte bli hørt

Ennovas medarbeidermålinger sikrer at alle ansatte blir hørt, og hjelper deg til å fokusere på å styrke engasjementet å kulturen i en global og mangfoldig organisasjon.
De gir lederne og organisasjonen som helhet mulighet til å iverksette endringer på arbeidsplassen som har varig innvirkning på de ansatte og virksomhetens ytelse.
Undersøkelsene kan gjennomføres via e-post, SMS eller kiosk.

De er oversatt til mer enn 45 språk. Dette gjør at hvem som helst enkelt kan gi tilbakemelding. Vi garanterer konfidensialitet, tilgang i henhold til rolle (fra HR og seniormedarbeidere til avdelingsledere) og veiledning gjennom prosessen, resultatene og tiltakene det dreier seg om.

Du får dyptpløyende analyser av tilbakemeldingene og nøkkelinnsiktene du trenger.

Ennova Leadership & Team Development - Thomas Phillipsen

Iverksett endringer

– utnytt forbedringspotensialet

Til å hjelpe deg med å iverksette endringer som utgjør en forskjell, har våre kompetente Leadership & Team Development-seniorkonsulenter og People Analytics-eksperter et vell av opplærings- og rådgivningstjenester å tilby både i selve virksomheten og på nett.
Ved å koble på ekspertene våre får du enda større utbytte av undersøkelsene og kan dermed høste fruktene av hele forbedringspotensialet.

Finn ut mer

Ennova Suite

– enkel tilgang til medarbeidere og kunder

Fra resultat til varig endring.
Ennova Suite er utviklet i samarbeid med noen av verdens ledende organisasjoner og er en helhetlig løsning for å få tilgang til alt som handler om medarbeideropplevelser. Fra medarbeiderengasjement til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet. Da nytte av erfaringen vår, og bli kjent med Ennova Suite i dag.

Bestill en gratis demonstrasjon, og se hvordan Suite fungerer.


Bestill demo av Ennova Suite

Lær mer om Ennova EX

Med velprøvd, konsis og engasjerende rådgivning gjør vi medarbeideropplevelsen bedre. Vi tror at endring kommer nedenfra. Det er grunnen til at vi satser på lederne og teamene for å få ting gjort. Fra medarbeidermålinger til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet.

Medarbeiderreisen

Medarbeiderreisen

Oppdag og mål hvilke av kontaktpunktene på medarbeiderreisen du bør sette inn tiltak på.Få mer informasjon

People Analytics

People Analytics

Koble forretningsmål til talentagendaen din. Oversett forretningsstrategien til prioriteringer og relevante måter å måle medarbeidernes trivsel og ytelse.

Få mer informasjon

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

Mål, forstå og forbedre status for mangfold og integrering med kvantitativ kunnskap, ekspertvurderinger eller kursmoduler.


Få mer informasjon

ISO certified
AA Certified
esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Få mer engasjerte medarbeidere

Få mer engasjerte medarbeidere

– med passe hyppige tilbakemeldinger

Hvis du ber om tilbakemelding for ofte, kan det føre til at medarbeiderne blir mindre motiverte.
Sørg for at du gjennomfører medarbeiderundersøkelser passe ofte. Da gir du dem arbeidsro samtidig som du kan opprettholde tempoet. Nøkkelen er å følge opp tiltak dere har blitt enige om, på en smart måte.

Les mer
Morten Henriksen, Partner, Executive Officer, Clients People, Ennova

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om medarbeidermålinger.

Morten Henriksen, Chief Customer Officer:

E-post: mh@ennova.com, telefon: +45 22 99 96 11

Send meg en epost
Ring meg
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Quote

Vi føler oss ivaretatt, og Ennova kjenner oss. Og vi har hatt en god dialog gjennom hele prosessen, både med prosjektlederen og konsulentene. Vi har for eksempel allerede begynt å lage en tidsplan for årets måling til høsten. Ennova er veldig lydhøre for våre ønsker

- Lene Mertins, HR Manager KommuneKredit

SE CASE
Quote

En av de avgjørende faktorene for at vi valgte Ennova, var plattformen. Den er veldig brukervennlig og enkel å navigere. Du kan sortere data omtrent som du vil og gjøre uttrekk direkte fra plattformen.

- Helle D. Smedegaard, Head of Customer Care & Aftersales, Fredericia Furniture

SE CASE
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE

bestill en demonstrasjon av medarbeider-målinger