Vibeke Follmann

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Vibeke er bedriftspsykolog med fokus på bedriftskultur og ledelse. Med sitt systematiske og anerkjennende tilnærming jobber hun for å kunne styrke HR og utvikle sterke organisasjoner med høy medarbeidertilfredshet.

Ledelsescoaching, kvalitativ analyse og bevisstgjøring av fordommer i organisasjoner

Vibeke hjelper bedrifter med å få mest mulig ut av medarbeiderundersøkelser og lignende gjennom ledertrening, coaching og kvalitativ datainnsamling. Vibeke har også stor erfaring med kvalitativ metoder som forskjellige intervjumetoder og deltakerobservasjon.

Hun er en erfaren formidler, foredragsholder og underviser. Det er viktig for Vibeke å kunne kommunisere kompleksitet på et enkelt og handlingsorientert format.

Med en inkluderende og anerkjennende fremgangsmåte skaper Vibeke et tillitsforhold mellom deltakere og respondenter på alle nivå i og utenfor organisasjonen, og på tvers av etnisitet og nasjonalitet.

Spesialiteter:

  • Ledercoaching
  • Kulturanalyse
  • Kvantitative undersøkelser

Contact

vfo@ennova.com

+ 45 30 90 13 97

Follow me

Insights

Kollegaer

Stephanie Semay Bäckström

Director

Stephanie Semay Bäckström

Les mer
Thomas Phillipsen

Senior Leadership Consultant

Thomas Phillipsen

Les mer
Patrik Sandberg

Senior Leadership Consultant

Patrik Sandberg

Les mer

Rasmus Thisted Højbæk

Leadership Consultant

Rasmus Thisted Højbæk

Les mer
Guri Hanstved

Leadership Consultant

Guri Hanstved

Les mer