Fast Track

Akselerert ledelsesutvikling

Be om en demonstrasjon

Fast Track – vit hvor og hvordan du skal fokusere på personlig og faglig utvikling hos dine ansatte

Vet du hva du skal fokusere på for å legge til rette for personlig og faglig utvikling hos dine ansatte?
Fast Track – har du tiden og ressursene du trenger for å kunne hjelpe lederne dine til å legge til rette for og iverksette endringer?

Har du tiden og ressursene du trenger for å kunne hjelpe lederne dine til å legge til rette for og iverksette endringer?
Fast Track – vet du hvordan du sørger for at medarbeiderne dine har kompetansen de trenger for å kunne skape gode kundeopplevelser?

Vet du hvordan du sørger for at medarbeiderne dine har kompetansen de trenger for å kunne skape gode kundeopplevelser?
Online-coaching – hjelp lederne tilbake til riktig spor

Før lederen din tilbake til riktig spor

Fast Track er vår tilnærming til akselerert ledelsesutvikling for ledere som kan ha nytte av litt hjelp til å utvikle seg i rollen. Fast Track er hjelper ledere til å utvikle seg ved å gi dem tett oppfølging i en kortere periode.
Ved å involvere lederen og HR sikrer du best mulig effektivitet, samordning og støtte.
Med Fast Track får du:

  • Styrket ledelseskompetanse hos lederen det gjelder –i gjennomsnitt er forbedringen hos deltakerne 20–25 indekspoeng
  • Hjelp til å nå langsiktige mål og finne løsninger på utfordringer her og nå – alltid i samråd med forventningene til lederens overordnete og HR
  • 1-til-1-coaching med erfarne ledelseseksperter; coaching basert på kunnskap som kommer fram av data, og læring med rot i dagliglivet
  • En kostnadseffektiv løsning som er 100 % nettbasert – lett tilgjengelig og optimalisert for nett (du kan delta fra kontoret eller hjemmefra)
fast_track_ldt_fig_1_vs6

Akselerert ledelsesutvikling

Få innsikt i egen ledelse og hjelp til å håndtere situasjonene som dukker opp. Fra første vurdering av ledelse før Fast Track til andre vurdering etter Fast Track er gjennomsnittlig forbedring blant deltakerne ca. 20–25 indekspoeng. I tillegg er de kvalitative tilbakemeldingene fra deltakerne svært positive.

Det er viktig å understreke at du må sette klare mål og definere konkrete tiltak for å oppnå endringer i atferd. Forskning viser at det optimale er når lederen har sparringspartnere og er i dialog med andre som han hjelpe ham/henne med å fokusere innsatsen og fokusområdene.

Coaching med næringslivsfokus

Tilpasset overordnete virksomhetsmål

Med Fast Track er du garantert at tilpasset ledelse ved at lederens leder aktivt deltar i den første og siste økten. Dette sikrer felles forståelse av forventninger og fokus samt nødvendig støtte gjennom hele programmet.
HR har ansvar for fasen der Fast Track-deltakerne blir valgt ut. Når programmet er gjennomført, får du en avsluttende gjennomgang av Ennovas ledelseseksperter.
På denne måten kan HR alltid være ett steg i forkant av utviklingen og dermed følge opp og rapportere tilbake til virksomheten.

Databasert 1-til-1-coaching – med rot i hverdagen

Databasert
1-til-1-coaching

– med rot i hverdagen

For å få best mulig utbytte av ledelsesvurdering er det viktig at innsikt blir omsatt i konkret endring i atferd. Ingen ledelseseksperter er bedre i stand til å samle, tolke og bruke empiri fra Ennova-rapportene med tilsvarende smidighet, erfaring og virkning. Dette garanterer at lederen det gjelder, har det best mulige utgangspunktet.


Fast Track sikrer at lederen får sparre med en erfaren ledelseskonsulent som kan utfordre ham/henne. Igjen er det viktig å understreke at du må sette klare mål og definere konkrete tiltak for å oppnå endringer i atferd. Kostnadseffektivt og 100 % nettbasert – enkelt å iverksette og gjennomføre

Kostnadseffektivt og 100 % nettbasert – enkelt å iverksette og gjennomføre

Enkelt å iverksette og gjennomføre

Kostnadseffektivt og 100 % nettbasert

Alle øktene er 100 % nettbaserte og tilgjengelige via PC, videokonferanse, nettbrett og smarttelefon. Dette betyr at vi kan imøtekomme behovene til globale virksomheter uavhengig av fysisk tilstedeværelse. I tillegg betyr det at lederne kan få tilgang til øktene der det passer best for den enkelte.

Mette Vistisen, Global HR Director, Viking

Viking Life-saving Equipment

“The individual focus is unique in the Fast Track process. This is because it provides the managers with useful tools that enable them to focus on exactly what they need to develop their personal leadership.”

Mette Vistisen, Global HR Director, Viking

Les case

4 tips til ledere med misfornøyde ansatte

4 tips til ledere med mis-fornøyde ansatte

Røde tall – dårlige resultat i undersøkelser uttrykt i hverdagsspråk – kan være sterk kost for de fleste ledere. Engasjementet gjenspeiler ofte hvor godt den nærmeste lederen lykkes med å løse oppgavene på en måte som skaper en følelse av tilhørighet blant de ansatte.
Finn ut hvordan du kan støtte lederne allerede tidlig i prosessen.
Les blogginnlegget (ENG)
Ledelsesteam-utvikling

Ledelsesteam-utvikling

33 % av all tid som blir brukt på teammøter, blir oppfattet som lite produktiv og som sløsing med tid. Effektive lederteam er av stor betydning for effektiviteten i virksomheten som helhet og for engasjementet til både ansatte og ledere. Et sterkt lederteam som samarbeider godt, er avgjørende på tvers av avdelinger og for å kunne iverksette og gjennomføre selskapets overordnete strategi.

Med Direction, Alignment & Commitment som rammeverk hjelper vi lederteamet ditt med å utvikle et felles språk om ledelse. Dette stimulerer utvikling og endring.

Les mer

Lær mer om Ennova LTD

Vi hjelper HR og den overordnete ledelsen til å forbedre lederskap basert på data og dokumentert kunnskap. Vi støtter virksomheten i oppfølgingsprosessen. Vi bistår med opplæring og samlinger som stimulerer endring i enheter der resultatene ikke er tilfredsstillende. Videre kan vi hjelpe deg med å finne løsninger på organisatoriske utfordringer undersøkelsen avdekker. Vi kan tilby konsulenttjenester tilpasset den aktuelle situasjonen.

Ledelsesteam-utvikling

Ledelsesteam-utvikling

Gjør ledergruppen mer effektiv, og gjør dem flinkere til å skape retning, oppslutning og engasjement.


Få mer informasjon

Medarbeiderengasjement

Medarbeidermålinger

Basert på kunnskap om menneskelig atferd, slik at du lettere kan sette inn tiltak som hjelper medarbeiderne dine til å yte sitt beste.

Få mer informasjon

Ledelsesutvikling

Ledelsesutvikling

La oss hjelpe deg med å kombinere databasert kunnskap og aktiviteter som stimulerer utvikling av lederskap.


Få mer informasjon

ISO Certified
AA Certified
esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

TRENGER DU MER INFORMASJON?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om Fast Track.
Rasmus Thisted Højbæk

Rasmus Thisted Højbæk

Leadership Consultant, Leadership &
Team Development:

Vibeke Follmann

Vibeke Follmann

Leadership Consultant, Leadership &
Team Development:

Quote

Vi føler oss ivaretatt, og Ennova kjenner oss. Og vi har hatt en god dialog gjennom hele prosessen, både med prosjektlederen og konsulentene. Vi har for eksempel allerede begynt å lage en tidsplan for årets måling til høsten. Ennova er veldig lydhøre for våre ønsker

- Lene Mertins, HR Manager KommuneKredit

SE CASE
Quote

En av de avgjørende faktorene for at vi valgte Ennova, var plattformen. Den er veldig brukervennlig og enkel å navigere. Du kan sortere data omtrent som du vil og gjøre uttrekk direkte fra plattformen.

- Helle D. Smedegaard, Head of Customer Care & Aftersales, Fredericia Furniture

SE CASE
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Be om en demonstrasjon av Fast Track