Hvordan skal din arbeidsglede se ut i fremtiden?

Forfatter - Calle Vestman. Manager Sverige

"Som normalt", tenker du kanskje. Men med den rivende utviklingen som foregår hele tiden, er det ikke sikkert at det vil være noe "normalt" i fremtiden. For ingen vet hva fremtiden byr på. Det eneste vi vet er at den kommer.  Ved å se på historien og tiden vi lever i, kan vi forsøke å planlegge og gjøre oss noen tanker om tiden som kommer.

Fremtiden har alltid ført endringer med seg. I forbindelse med den industrielle revolusjon og utviklingen av den moderne industri, har vi for eksempel sett hvordan faglig kunnskap går ut på dato, og at man ikke lenger har bruk for den faglige kunnskapen vi har. Teknikerne som tidligere bygde ventilasjonssystemer med hendene overvåker nå en automatisert prosess, hvor roboter og maskiner bygger samme system. Billakkereren, som tidligere nærmest ble betraktet som en kunstner, står nå pent ved siden av og ser på roboter som lakkerer bilen, både raskt og uten menneskelige feil. Det er kun to eksempler på forandringer som har inntruffet i løpet av vårt arbeidsliv. Automatiseringen fortsetter også i kunnskapssamfunnet.

Den fjerde industrielle revolusjon

Den 20.-23. januar 2016 løp "World Economic Forum" av stabelen i Davos, Sveits. Dessverre fikk jeg ikke deltatt selv, men det materiale de har publisert er ekstremt interessant - også for oss som ikke var tilstede. En av hovedoverskriftene var:

"The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond."

Med dette menes at vi står overfor en teknisk revolusjon som kommer til å forandre hvordan vi lever, jobber og samhandler. Den tekniske overgangen vi står overfor er annerledes enn alt annet vi har sett maken til. På samme tid vil det oppleves som mer "disruptivt" enn noensinne før.

Hva betyr det for deg? 

For ikke så lenge siden snakket jeg med et forsikringsselskap. De fortalte at de i løpet av de siste åtte årene har redusert antall medarbeidere med cirka 45-50%. Grunnen var at flere av arbeidsoppgavene kunne automatiseres - at datamaskiner kunne gjøre jobben. Siden arbeidet er standardisert, kunne det også automatiseres, noe som gir effektivitetsgevinster for virksomheten.

På samme måte møter jeg også journalister som forteller at de tok journalistutdannelsen fordi de ville skrive interessante og dyptgående artikler. Men virkeligheten de jobber i er noe annerledes. For i dag går alt så raskt online at arbeidsoppgavene går ut på å skrive korte nyheter i en bestemt lengde (som må passe til malen på nettsiden). Dette er bare to konkrete eksempler på hvordan kunnskapssamfunnet har blitt automatisert og standardisert.

Du har sikkert flere eksempler på hvordan du selv jobber med maler, ferdig materiale fra andre, og hvor mye tid man sparer på å gjenbruke materiale osv.

Ifølge en svensk rapport (laget på bakgrunn av Oxford-studiet) vil 53% av de jobbene som vi kjenner til i dag, forsvinne innen de neste tyve årene. Hva betyr det for din fremtidige jobb? Innebærer det at jobben din kommer til å forandre seg (vesentlig) i løpet av de neste ti år? Er det akkurat din jobb som er fremtidens billakkerer?

Hva gjør forandringen med vår arbeidsglede? 

Følelsen av arbeidsglede avhenger i stor grad av at vi føler oss motiverte. Motivasjon er hovedsakelig basert på en indre drivkraft, der en interessant jobb spiller en viktig rolle. Det er vanskelig å tro at overvåkning av en automatisert prosess er like spennende som å løse oppgaven selv ved hjelp av din egen kunnskap og kompetanse. Allikevel setter du sikkert pris på en del av standardiseringen og automatiseringen. Din tid er dyrebar, og med "hjelpen" sparer du tid. Så det sier du gjerne ja takk til.

Samtidig vil arbeidsgleden vår avta etter hvert som vi overvåker eller fyller ut maler i stedet for å skape nye interessante og spennende tjenester/produkter i jobben vår. Frustrasjonen over at vi ikke får brukt egen kompetanse og evner vil også stige. Over tid kan det føre til at drivkraften vår reduseres. Det er ikke lenger jobben som motiverer og inspirerer. Kanskje det er kollegene og den sosiale samhandlingen eller noe helt annet som skaper motivasjon. Utfordringen for oss alle, er å finne ut hvordan tingene ser ut nå og å holde følge med utviklingen.

Utvikling skaper nye ting

Fremtidens utvikling vil selvfølgelig også skape nye arbeidsplasser, nye virksomheter, nye produkter og serviceytelser som vi i dag ikke en gang kan forestille oss. Sånn har det alltid vært, og det er ingen grunn til å tro at det ikke kommer til å fortsette sånn i fremtiden. For deg som enkeltperson handler det nå om å lære nye ting, dra nytte av utviklingen og sikre at du holder tritt med utviklingen. Hver dag. Når endringene skjer hurtig og konstant, gjelder det å skape et miljø der du utvikler deg og lærer hele tiden.

For virksomheter og HR innebærer utviklingen at det er nødvendig å tenke over hvordan våre organisasjoner vil se ut i fremtiden. Hvilke ferdigheter har vi bruk for? Hvis vi ikke vet hvilke ferdigheter vi har bruk for, hvordan sikrer vi da at vi lærer oss kompetansen vi trenger til fremtiden? Og hvilken type ledelse kan skape mening i en helt ny virkelighet?

I mitt første blogginnlegg skrev jeg om en transformerende ledelse i fremtiden. Innsiktene fra World Economic Forum i Davos, styrker den konklusjonen. Men det stiller oss overfor nye spørsmål. Nemlig: Hvordan skal din jobb, din virksomhet, din ledelse- og i forlengelse av dette - din arbeidsglede se ut i fremtiden?

Calle Vestman. Manager Sverige
Forfatter

Calle Vestman. Manager Sverige

Calle har mer enn 15 års erfaring, og har en stor interesse for overordnede, organisatoriske problemstillinger. Han har gjennomført over 200 Top Management Workshops i mer enn 50 land. Med sin særlige ekspertise innenfor organisasjonsutvikling, har han øye for hele virksomheten, de forskjellige avdelingene, samt den enkelte medarbeider.