SKAP FORBEDREDE RESULTATER MED COACHING

Forfatter - Stephanie Semay Bäckström

Uansett om det er leder til en leder som har fått lav «engagementscore», HR-partner eller coaching-konsulent, er det alltid relevant å jobbe med lederens selvmotivasjonsgrad, og i tillegg være oppmerksom på hvordan og hvor mye en lav score påvirker lederen på det personlige planet.

En lav score vil sannsynligvis påvirke lederens motivasjon fremover.

For å rette opp en lav score, må lederen i stor grad være motivert til å skape forandring. Derfor kan du fokusere på tre forskjellige områder:

  1. Enlighten: er det sikkert at lederen har forstått resultatet fra målingen, og hva de betyr for ham/henne.
  2. Encourage: finn ut hva det er som motiverer lederen. Hvilke verdier vil lederen gjerne representere? Hvilken form for leder ønsker personen å være?
  3. Enable: når lederen føler seg motivert, vil lederen også være i stand til å gjennomføre de ønskede forandringene. Det krever f.eks. de rette kompetansene for å delta i en dialog med medarbeiderne til lederen.

Lederens egen selvmotivering er avgjørende for å skape forandring, og det er et fakta at coaching som en del av tilbakemeldingsprosessen skaper forbedre resultater hos lederen (og lederens team).

Se videoen, og hør Jesper og Stephanies utdyping av hvordan du kan hjelpe ledere med lav score videre.

 

Stephanie Semay Bäckström
Forfatter

Stephanie Semay Bäckström

Stephanie Bäckström er Director, Leadership & Team Development. Hun jobber med organisasjonsutvikling, evaluering, proseskonsultering, coaching og kreativitetsledelse.