Employee Experience Insikter

Employee Experience -, kränkningar -, Sexism -, diskriminering -, Mobbning -, Våld och hot - Stephanie Bäckström Semay, Lærke Gelineck Berg, Morten Hartvig Berg

När en urspårad kultur visar sitt fula tryne

Ofta är det APV:n som avslöjar en urspårad kultur när det gäller sexism. Här...

Employee Experience - Søren Smit. Director

Skapa en grund att stå på: Så blir ert företag bäst på medarbetar-upplevelser

Hur högt upp på agendan hamnar medarbetarupplevelser (EX) i ert företag?...

Employee Experience - Søren Smit. Director

Få koll på de viktigaste EX-begreppen

Det är många termer och begreppsramar att hålla reda på när det gäller...

Employee Experience -, COVID-19 - Søren Smit. Director

Covid-19 har förbättrat arbetsglädjen: så ökar du medarbetarnas arbetsglädje i framtiden

En ny Ennova-undersökning visar att covid-19 på ett imponerande sätt har...