Employee Experience Insikter

Employee Experience -, COVID-19 - Søren Smit. Director

Covid-19 har förbättrat arbetsglädjen: så ökar du medarbetarnas arbetsglädje i framtiden

En ny Ennova-undersökning visar att covid-19 på ett imponerande sätt har...

Employee Experience - Søren Smit. Director

Få koll på de viktigaste EX-begreppen

Det är många termer och begreppsramar att hålla reda på när det gäller...