Employee Experience Insikter

Morten Henriksen. Executive Officer

Få mer engagerade medarbetare med rätt feedbackfrekvens

Jag har haft många samtal med HR-ansvariga personer om hur ofta de ska efterfråga feedback från sina medarbetare.

Morten Henriksen. Executive Officer

Få mer engagerade medarbetare med rätt feedbackfrekvens

Jag har haft många samtal med HR-ansvariga personer om hur ofta de ska...

Thomas Vestergaard. CEO

Varför är medarbetar-engagemang så viktigt?

Nyligen fick jag tillfälle att diskutera medarbetarengagemang med en rad...

Calle Vestman. Manager Sverige

Hur kommer din arbetsglädje att se ut i framtiden?

"Som vanligt" kanske du tänker. Men med den snabba utvecklingen som sker...

Agneta Saxeby. Engagement Manager

Feedback - en nyckel till framgång

"Vi måste bli bättre på att kommunicera strategi och mål. Vi måste höja...

Simon Østervig. Market Manager

Gör resultaten från din medarbetarundersökning levande

Hur skapar vi lämpligaste kontexten för att arbeta med resultaten från en...

Anders Filtenborg. Director

Så får du ut det bästa ekonomiska resultatet av nöjdhet

"Vi måste maximera vår arbetsglädje och kundnöjdhet för att förbättra vårt...

Agneta Saxeby. Engagement Manager

Har ni local heroes på företaget?

De flesta tänker nog på en local hero i positivt bemärkelse. En person som...

Morten Henriksen. Executive Officer

Goda intentioner – Om att minska komplexiteten genom samarbete

Alla företag har under de senaste 10 åren blivit mer komplexa - stora som...

Calle Vestman. Manager Sverige

Vi behöver framtidens ledarskap nu

En av de allra vanligaste frågorna jag får är, vad ska vi göra för att...

Anders Filtenborg. Director

Vad jag vet om brutna nyckelben och motivation

"Vi har, vad vi har". Så låter det unika uttryck, som verkligen satt sig i...