hero_viking_case

CASE - Viking

Företaget VIKING Life-Saving Equipment ville implementera ett ledarträningsprogram som stödde individuella ledares specifika utmaningar och behov.
Därför valde de Ennovas Fast Track-program som möjliggör ett individuellt fokus på ledare under programmets gång.

Läs caset

Läs mer om Leadership & Team Development

Vi hjälper HR och högsta ledningen förbättra ledarskapet baserat på data och beprövade insikter. Vi stödjer er organisation under uppföljningen. Vi håller i träningstillfällen och workshoppar och hjälper er möjliggöra förändringar i enheter med låga resultat.
Dessutom hjälper vi er hantera upptäckta organisationsfrågor från undersökningen med skräddarsydda konsulttjänster för den specifika situationen.
hero_direction_alignment_and_commitment

Ledningsteamsutveckling

Förbättra ledningsteamets effektivitet och stärk deras förmåga att skapa delad Direction, Alignment and Commitment (DAC).

Läs mer
hero_leadership_development_ltd_vs3

Ledarutveckling

Låt oss hjälpa er kombinera datainsikter och ledarutvecklingsaktiviteter för att leverera konkreta resultat.

Läs mer
hero_hr_business_partner_training_vs2

HR Business Partner-träning

Vi tränar er HR-organisation för att inta platsen som den partner som föredras för att driva igenom förändringar och leverera affärsresultat.

Läs mer

Här är vårt LTD team

Våra konsulter inom LTD ( Leadership and team development ) arbetar med organisationsutveckling. Våra organisationskonsulter stödjer er organisation med bl.a ledarutveckling samt chefscoachning och är ledande experter på att kombinera datainsikter och teamutvecklingsaktiviteter för att leverera konkreta resultat. Vi hjälper HR och högsta ledningen att förbättra ledarskapet baserat på data och beprövade insikter. Vi genomför utbildningar, workshoppar och hjälper er möjliggöra förändringar i enheter med låga resultat.

Stephanie Semay Bäckström

Stephanie Bäckström

Director, Leadership & Team Development

Thomas Phillipsen

Thomas Phillipsen

Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Guri Hanstved

GURI HANSTVEDT

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Vibeke Follmann

Vibeke Follmann

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Rasmus Thisted Højbæk

Rasmus Thisted Højbæk

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Patrik Sandberg

PATRIK SANDBERG

Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Kom i kontakt med oss