Ennova People Analytics

People Analytics

Omvandla er medarbetardata till handlingsbara verksamhetsinsikter

Begär information

People Analytics – Varför slutar medarbetare och hur förhindrar vi uppsägningar

VARFÖR SLUTAR MEDARBETARE OCH HUR FÖRHINDRAR VI UPPSÄGNINGAR?

People Analytics – Ger vi en inkluderande medarbetarupplevelse

GER VI EN INKLUDERANDE MEDARBETARUPPLEVELSE?

People Analytics – Hur är engagemang kopplat till prestation

HUR ÄR ENGAGEMANG KOPPLAT TILL PRESTATION?

people analytics – spara pengar på att behålla personal

Koppla företagsmålen till er kompetensplan

I en värld där kompetenta medarbetare är den främsta tillgången hos de flesta organisationer, så är de även den främsta drivkraften för de flesta affärsmålen. Att attrahera, utveckla och behålla personal finns på högsta ledningens agenda i de flesta ledningsteam, men listan på möjliga initiativ är oändlig, medan resurserna inte är det.
Vi hjälper er omvandla affärsstrategier till kompetensprioriteringar och relevanta medarbetarmätningar.

Målinriktad People Analytics gör att HR och verksamhetsledare kan exakt fastställa grundorsaken till kompetensproblem och även upptäcka organisationens största styrkor och möjligheter.
Få mer information
people analytics – engagemangseffekt

Få de insikter som behövs för att fatta strategiska beslut

Vårt People Analytics-team är experter på att ta fram faktabaserade beslutsunderlag för att lösa de allra viktigaste organisationsförändringarna.

Vi sammanför HR-data, företagsresultat och medarbetarundersökningar och gör om dem till relevanta hypoteser och engagerande berättelser. Beroende på era behov kan Ennova även hjälpa er utforma och genomföra målinriktade åtgärdsplaner baserade på analysresultaten. Våra erfarna experter kan hjälpa er med analyser inom en mängd olika ämnen, t.ex.:

  • Employee Experience
  • Mångfald och inkludering
  • Personalomsättning och att behålla anställda
  • Span of Control
  • Kompetensgenomgång
  • Psykologisk trygghet 
  • Belöningsanalyser
mångfald och inkludering – skillnader mellan könen

Inkludering och mångfald som strategisk prioritering

Detta fokus drivs både av oräkneliga dokumenterade fördelar som kommer med en blandad arbetskraft, men även från ökade förväntningar från både medarbetare och externa aktörer. Vissa kanske frestas att öka mångfalden genom att helt enkelt ta in en mer varierad grupp av nya medarbetare.

Att öka mångfalden i sig medför däremot inga fördelar om alla typer av medarbetare inte inkluderas och bjuds in för att bidra med sina unika perspektiv. Med People Analytics hjälper vi er få en översikt över er nuvarande ställning inom inkludering och mångfald genom att kombinera medarbetare och prestationsdata med engagemangsresultat från undersökningar. Resultaten gör att ni kan fastställa exakt var och hur ni kan sätta in riktade initiativ och skapa en realistisk och effektiv strategi för inkludering och mångfald.

M&I-undersökning
Genom att ha arbetat med inkludering och mångfald under många år har vi byggt upp en samling undersökningsfrågor som direkt berör området. De kan införlivas i bredare engagemangsundersökningar eller som en separat undersökning av inkludering och mångfald.
Låt oss hjälpa er hitta de insikter ni behöver för att ta fram er medarbetarplan.

Se Mångfald & inkludering-lösningar
Amalie Hillebert Jakobsen, Projects & Analytics in Ørsted

Case:

Kopplingen mellan prestation och engagemang hos Ørsted

”Vi har just ökat vårt fokus på prestationen och ville lära oss mer om engagemanget hos olika prestationsprofiler. Det fanns flera intressanta resultat, t.ex. inom kompensation och lärande och utveckling, som vi kommer använda i vår framtida strategi för dessa områden. Vi fick också några värdefulla insikter i fördelningen av poäng, vilket kommer hjälpa oss förfina granskningsprocessen av medarbetare framöver.”

Amalie Hillebert Jakobsen, Projects & Analytics in Ørsted.

Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Ennova-insikt: Synliggör optimal span of control

Synliggör optimal span of control

Föreställ dig att er verksamhet vill minska antalet chefer eftersom ni vill ha en plattare och mer agil organisationsstruktur. Samtidigt vill ni sänka kostnaderna genom att spara in lönerna till en rad chefer. Det kan absolut vara ett klokt beslut att arbeta med span of control. Men får åtgärden även negativa konsekvenser som verksamheten bör vara uppmärksam på?
Det är här People Analytics kan hjälpa er.
Läs blogginlägget

Ennova Suite

– din åtkomstpunkt till medarbetare och kunder

Från resultat till varaktiga förändringar. Ennova Suite har utvecklats med och för några av världens bästa organisationer och är er åtkomstpunkt för alla era Employee Experience-behov. Från medarbetarengagemang till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan. Utnyttja vår erfarenhet och utforska Ennova Suite i dag.

Boka en gratis demo och se hur Ennova Suite fungerar.


Boka Ennova Suite demo

Läs mer om Ennova EX

Vi förbättrar medarbetarupplevelsen genom beprövad, konkret och engagerande rådgivning.
Vi tror att förändringar sker nerifrån och upp.
Det är därför vi stärker och engagerar era chefer och team för att få saker gjorda. Från undersökningar av medarbetarengagemanget till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan.

 

360-graders feedback

360-graders feedback

Lättanvänt verktyg för ledarskapsutvärdering som ger värdefulla insikter och engagerande rapportering. 100 % skalbart efter er organisation.

Få mer information

Medarbetarresan

Medarbetarresan

Upptäck och mät de avgörande kontaktpunkterna på medarbetarresan som gör att ni kan vidta lämpliga åtgärder.

Få mer information

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Baserad på mänskligt beteende för att hjälpa er engagera och stärka era medarbetare att prestera och agera.

Få mer information

ISO Certified
AA Certified
esomar

Er data är säker med oss


Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012. Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights, Ennova

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om People Analytics får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights:

E-post: mhb@ennova.com, Telefon: +45 32 46 30 66

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN

Begär information om People Analytics