Begär information HR Business Partner-träning – Vill du bli en sann strategipartner för företaget och få sinne för såväl dataförståelse som medarbetarerfarenhet, konsultarbete och affärer?
Vill du bli en sann strategipartner för företaget och få sinne för såväl dataförståelse som medarbetarerfarenhet, konsultarbete och affärer?
HR Business Partner-träning – Vill du kunna arbeta ännu mer strategiskt och kontinuerligt med engagemang som drivkraft för förändring?
Vill du kunna arbeta ännu mer strategiskt och kontinuerligt med engagemang som drivkraft för förändring?
HR Business Partner-träning – Vill du kunna utnyttja all din expertis och erfarenhet?
Vill du kunna utnyttja all din expertis och erfarenhet?
Bli den partner som föredras

Bli den partner som föredras

Som HR Business Partner står du i frontlinjen för företaget och spelar en nyckelroll för att integrera affärsstrategi med personalförvaltningsmetoder. Du spelar en viktig roll i att introducera och driva förändringar i nära samarbete med organisationen. För att lyckas i förändringsprocessen krävs det att motivation och engagemang för organisationen finns och utnyttjas.


Du vet att engagemang är en viktig drivkraft för att kunna genomföra organisationens strategi och mål. Vi hjälper din HR-avdelning hjälpa organisationen att bli den eftersökta partnern som föredras i förändringsprocessen.

Träning i att driva förändring

- och leverera konkreta verksamhetsresultat

Genom att kombinera data, relevanta verktyg och processer hjälper vi dig träna din HR-organisation för att inta platsen som den partner som föredras för att driva igenom förändringar och leverera affärsresultat. Ett mycket effektivt upplägg för lätt implementering och skalning säkerställer både lokal och global räckvidd genom en kombination av träning på plats och virtuellt.
Train-the-Trainer-kursen omfattar t.ex.:

  • Strategiskt och kontinuerligt arbete med engagemang som en drivkraft för förändring
  • Omvandling av engagemangsundersökningar och ledarskapsutvärderingar till verkliga förändringar som påverkar organisationen
  • Datainformerat arbete för att skapa förändringar baserade på data
  • Konsultverktyg som hjälp för att fokusera på behoven hos chefer och företag
  • Personlig integritet och kommunikation
  • HR-expertkunskaper inom förändringshantering och -processer.
Begär information
Träning i att driva förändring
Er agenda är vår agenda

Er agenda är vår agenda

Det här är vad vi gör. Vår rådgivning har formats av många års gedigen praktisk erfarenhet. I över 25 år har vi samarbetat nära med HR-avdelningar oavsett företagsstorlek, industri eller lokal/global närvaro. Både inom och nära HR.
Vi tränar er HR-organisation i förändringshantering och förändringsprocesser och delar med oss av bästa praxis från några av de mest professionella organisationerna i världen.

Ledningsteams-utvärdering

Mät effektiviteten hos ert ledningsteam

Vårt tillvägagångssätt för effektivitet och utveckling hos ledningsteam baseras på forskning som visar att teams framgång beror på förmågan att upprätta delad DAC (Direction, Alignment, Commitment) d.v.s. att riktning, samordning och engagemang delas och är utgångspunkter för att åstadkomma resultat. Som ledningsteam får ni insikter i er förmåga att skapa delad DAC. Undersökningen erbjuder er en databaserad genväg för att förstå ledningsteamets styrkor och utvecklingspunkter. Resultaten är därmed en solid grund för den kommande utvecklingsprocessen.

Läs mer om Ledningsteamsutveckling
kkc_report
Ennova och UKON har i nära samarbete utvecklat en effektivitetsundersökning av ledningsteam, som bl.a. baseras på UKONS forskningsprojekt om utvecklandet av effektiva ledningsteam (av Anders Trillingsgaard).
Vi kombinerar marknadsledande experter på organisationsundersökningar med gedigen ledarskapserfarenhet och erfarna konsultprofiler.
fast_track_ltd_img1

främja teamdialog

Att främja dialog i team med låga poäng där frustration och blandade känslor är starkt närvarande kräver särskilda HR-verktyg, som förståelse för teamledarskap, aktiv sammanhållning, tydlig uppgifts- och ansvarsfördelning och gruppdynamik. Vi ger er HR-organisation träning i att effektivisera och reglera den efterföljande uppföljningen och utvecklingsprocessen.

Läs mer om Teamutveckling

undersöknings-baserad handledning

Bli certifierad i undersökningsbaserad handledning

Våra Leadership & Team Development-konsulter är experter på 360-gradig feedback för att förbättra ledarskapsprestationen. Vi har utvecklat ett tränings- och certifieringsprogram för HR som baseras på vår omfattande kunskap och fokuserar på två områden:

  • Genomförande av effektiva individuella handledningsmöten med 360º-feedback
  • Främjande av gruppdiskussioner i situationer där det råder skiljaktigheter/glapp mellan chefens egen uppfattning och uppfattningen hos svarsgruppen
Läs mer om certifieringen
iPad_360_results

Läs mer om Leadership & Team Development

Vi hjälper HR och högsta ledningen förbättra ledarskapet baserat på data och beprövade insikter. Vi stödjer er organisation under uppföljningen. Vi håller i träningstillfällen och workshoppar och hjälper er möjliggöra förändringar i enheter med låga resultat. Dessutom hjälper vi er hantera upptäckta organisationsfrågor från undersökningen med skräddarsydda konsulttjänster för den specifika situationen.
hero_diversity_and_inclusion_1440x560px_vs2

Mångfald & inkludering

Mät, förstå och förbättra er mångfald och inkludering (M&I) med kvantitativa insikter, expertutvärderingar eller träningsmoduler.

Få mer information
Ennova Fast Track

Fast Track

Snabbare ledarutvecklingsupplägg för era ledare som behöver stöd för att utvecklas i ledarrollen.

Få mer information
360-graders feedback

360-graders feedback

Lättanvänt verktyg för ledarskapsutvärdering som ger värdefulla insikter och engagerande rapportering.
100 % skalbart efter er organisation.

Få mer information
ISO Certified
AA Certified
Esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012.
Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Läs mer om certifieringen

Thomas Phillipsen

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om HR Business Partner-träning får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-post: thp@ennova.com, telefon: +45 31 19 20 18

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vill ni lära er mer om HR Business Partner-träning?