Medarbetarundersökning

Insikter som möjliggör utveckling av medarbetarnas engagemang och förbättrar verksamheten

Begär en demo

Medarbetarengagemang – få de insikter som krävs

Vill ni lyssna på era medarbetare på allvar och få de insikter som krävs för att stärka medarbetarna och få dem att växa och göra så att organisationen lyckas?
Medarbetarengagemang – från insikter till åtgärder

Behöver ni insikter om vad som är viktigast att fokusera på och vad ledarna behöver för vägledning för effektiva åtgärder?
Medarbetarengagemang – fortsätt vara relevanta

Vill ni behålla drivkraft hela året och fortsätta vara relevanta för medarbetarna?
Medarbetarengagemang – Teknologi baserad på människor

Teknologi baserad på människor

Vår medarbetarundersökning bygger på mänskligt beteende och har utvecklats tillsammans med flera av våra globala kunder och hjälper er engagera och stärka era medarbetare i deras prestationer och handlingar.

Genom att använda marknadsledande statistik, AI och textanalyser vägleds ledare och medarbetare på ett enkelt sätt genom resultaten och får skräddarsydda förslag på åtgärder. Från den individuella ledarens enkla översikt över sitt teams engagemangspoäng till en översikt över hela organisationens resultat och trender. Det gör att ni enkelt kan besluta om de rätta åtgärderna för att förbättra medarbetarengagemanget och driva förändringar.

Esther Bogenaar, former VP HR Data and Analytics, Shell

Case – Shell

"Feedbacken är lätt att förstå, den är åtgärdsinriktad och ger relevanta rekommendationer baserade på de specifika analyserna.

Ett exempel är att vår verksamhet nedströms var nöjda med utseendet och sättet som resultaten presenterades på. Särskilt engagemangsanalysen hade stark effekt och hjälpte verksamheten att inrikta insatserna på att förbättra engagemanget ännu mer."

Esther Bogenaar, former VP HR Data and Analytics, Shell
Läs caset Shell
Medarbetarengagemang - GELx-modellen - Global Employee & Leadership Index

Globala jämförelser

The Global Employee & Leadership Index™

I över 20 år har vårt Global Employee & Leadership Index™ hjälpt globala toppresterande företag.

Denna världsomspännande modell baseras på etablerad HR-teori och innefattar analyser av vår omfattande globala undersökningsdata. Kombinera vårt koncept med era skräddarsydda teman och få fullständig kunskap om er organisation.

Med denna modell erbjuds ni globala riktmärken som är relevanta för er demografiska sammansättning och industri.

Medarbetarundersökning – Ennova

Involvera medarbetarna

Stärk organisationen och låt varje medarbetares röst räknas

Ennovas medarbetarundersökning ger alla medarbetare en röst och hjälper er fokusera på att förbättra engagemanget och kulturen i alla delar i en global och mångsidig organisation. Det ger chefer, ledare och organisationen möjlighet att genomföra förändringar på arbetsplatsen som kommer ha en varaktig effekt på medarbetarna och deras företagsprestationer.

Enkäter kan levereras via mejl, sms och kiosk. Med översättningar till över 45 språk är det lätt och smidigt för alla att lämna feedback. Vi garanterar att konfidentialitet, rollbaserad åtkomst (från HR och högre chefer till mellanchefer) och vägledning av processer, resultat och åtgärder står i fokus. Ni erhåller en djupgående analys av deras feedback och får de nyckelinsikter som behövs.

Ennova Leadership & Team Development - Thomas Phillipsen

Få till varaktiga förändringar

- och frigör den fulla potentialen för förbättringar

För att få till varaktiga förändringar erbjuder våra kunniga och erfarna Leadership & Team Development-konsulter och People Analytics-experter en mängd olika tränings- och handledningstjänster på plats och online. Genom att länka våra experter med era undersökningar frigör ni den fulla potentialen för förbättringar.

Läs mer

Ennova Suite

– din åtkomstpunkt till medarbetare och kunder

Från resultat till varaktiga förändringar. Ennova Suite har utvecklats med och för några av världens bästa organisationer och är er åtkomstpunkt för alla era Employee Experience-behov. Från medarbetarengagemang till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan. Utnyttja vår erfarenhet och utforska Ennova Suite i dag.

Boka en gratis demo och se hur Ennova Suite fungerar.


Boka Ennova Suite demo

Läs mer om Ennova EX

VI förbättrar medarbetarupplevelsen genom beprövad, konkret och engagerande rådgivning. Vi tror att förändringar sker nerifrån och upp. Det är därför vi stärker och engagerar era chefer och team för att få saker gjorda. Från undersökningar av medarbetarengagemanget till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan.

Medarbetarresan

Medarbetarresan

Upptäck och mät de avgörande kontaktpunkterna på medarbetarresan som gör att ni kan vidta lämpliga åtgärder.


Få mer information

People Analytics

People Analytics

Koppla företagsmålen till er kompetensplan. Omvandla era företagsstrategier till kompetensprioriteringar och relevanta medarbetarmätningar.

Få mer information

Diversity & Inclusion

Mångfald & inkludering

Mät, förstå och förbättra er mångfald och inkludering (M&I) med kvantitativa insikter, expertutvärderingar eller träningsmoduler.


Få mer information

ISO certified
AA Certified
esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012. Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

blog_employee_experience_survey

Förbättra ert medarbetarengagemang

– med rätt feedbackfrekvens

Det kan skada medarbetarengagemanget att fråga efter för mycket feedback. Se till att ert upplägg för medarbetarundersökningar ligger på rätt nivå så ni ger arbetsro, men ändå håller tempot uppe. Nyckeln är att på ett intelligent sätt följa upp överenskomna initiativ.

Läs insikt
Morten Henriksen, Partner, Executive Officer, Clients People, Ennova

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om undersökningar av medarbetarengagemang får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Morten Henriksen, Chief Customer Officer:

E-post: mh@ennova.com, Telefon: +45 22 99 96 11

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Anders Filtenborg, Director, Sales & Marketing, Ennova

Behöver du mer information?

Om du har några frågor om undersökningar av medarbetarengagemang får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Anders Filtenborg, Director, Sales & Marketing:

E-post: af@ennova.com, Telefon: +45 22 48 59 46

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN

boka demo