Hängiven insats har skapat en markant ökning av arbetsglädjen

År 2019 visade Synoptiks årliga medarbetarundersökning på en nivå i arbetsglädjen som inte levde upp till förväntningarna jämfört med året innan. Men med konkreta insatsområden, löpande rådgivning och engagerade medarbetare är Synoptiks nivå av arbetsglädje nu högre än genomsnittet för den danska detaljhandeln.

I början av 2019 startade Synoptik en rad olika förändringsinitiativ som hade en direkt inverkan på medarbetarnas vardag och dagliga arbete. Resultaten av en påföljande medarbetarundersökning visade att det var stor spridning i arbetsglädjen trots en ökning under 2018. Enligt Synoptiks HR Director Tina Thomsen återspeglade denna stora spridning i arbetsglädjen varken den önskade eller förväntade nivån:

”Mätningens resultat var överraskande och tydde på att vi tydligen inte hade förmått förankra de förändringsinitiativ som vi hade inlett på alla våra nivåer för ledarskap i organisationen”.

Därmed stod det klart för Synoptik att det – i högre grad än väntat – fanns behov av att arbeta mer målmedvetet med att förankra ledningens nya åtgärder och initiativ i organisationen.


Ett strukturerat verktyg skapar konkreta åtgärdsplaner

I medarbetarundersökningen mättes en rad olika parametrar som skapade transparens och synlighet kring vilka åtgärdsområden Synoptik hade nytta av att koncentrera sina insatser på för att höja arbetsglädjen och lojaliteten. Enligt Regitze Gerlach, HR Partner och ansvarig för medarbetarundersökningen, har översikten över dessa gynnsamma insatsområden varit en nyttig insikt som uppmärksammade avdelningarna på var det framför allt kunde skapas förbättringar:


”Rekommendationerna i mätningen har varit riktigt bra för oss. De har gjort det lätt för våra chefer att förklara för avdelningarnas medarbetare vilka insatsområden det kan skapas åtgärdsplaner för – och det har medfört ett stort engagemang bland cheferna”.

Förutom att få denna insikt från mätningen var det viktigt för Synoptik att åtgärdsplanerna drevs underifrån av medarbetarna själva. Därför uppmanades medarbetarna att även fokusera på de individuella faktorer som skapar arbetsglädje för den enskilde, då detta samtidigt leder till en förändring på längre sikt, eftersom medarbetarna därmed får större engagemang och ansvarskänsla för de konkreta åtgärder som skulle vidtas.

Förståelse för resultatens samband och mer dialog

Medarbetarundersökningen gav Synoptik riktigt många och olika resultat, och därför var det viktigt för Synoptik att förstå sambandet mellan resultaten, berättar Regitze Gerlach:


”Vi hade stor nytta av Ennovas rådgivning och av deras plattform, eftersom vi därigenom fick hjälp att förstå vad resultaten egentligen visade. Det var nödvändigt för oss att förstå resultatens samband för att vi skulle kunna vidta helt rätt åtgärd för att höja vår arbetsglädje och lojalitet.”

Som en annan del av Synoptiks åtgärder för att höja nivån i medarbetarmätningen ville ledningen bland annat etablera en direkt dialog med företagets alla medarbetare. HR Director Tina Thomsen berättat att detta skulle hjälpa till att ge medarbetarna och cheferna en grundligare introduktion i syftet med företagets förändringsresa. Det innebar att det från ledningens sida infördes dialogbaserade initiativ som till exempel workshops, Teams-möten, video- och återkopplingssessioner. På så sätt skapades en bättre motivation bland medarbetarna för att delta i förändringsresan.

Ett värdefullt samarbete sedan 2015

År 2020 visade Synoptiks årliga medarbetarundersökning att det målmedvetna arbetet med åtgärdsplanerna och en bättre förankring av förändringsinitiativen gjorde att Synoptik hade kunnat vända den låga nivån i arbetsglädjen till en nivå som nu är högre än såväl benchmark i detaljhandeln (72 poäng) som för de medelstora danska företagen (75 poäng) år 2020.

Inom Ennova är Velin Nikolov, senior advisor och facilitator för undersökningen, också särskilt imponerad av Synoptiks goda resultat, som placerar företaget i de översta 10 % bland Ennovas detaljhandelskunder med det högsta medarbetarengagemanget. Detta förorsakas av det stora arbete som ledarna – väl guidade av HR – har lagt ned på att följa upp resultaten från 2019.

Enligt HR Director Tina Thomsen råder det inget tvivel om att Ennovas rådgivning har varit av en stor betydelse för det senaste årets goda resultat:


”Genom åren har Ennova utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad – både på lång och på kort sikt.”

Sedan 2015 har Synoptik samarbetat med Ennova, och hon anser att det finns en särskild orsak till de många årens samarbete:
”Bland det bästa med samarbetet med Ennova är att vi har fått en riktigt god rådgivning och sparring. Det har vi kunnat få för att Ennova har kunnat omsätta sitt värdefulla kunnande och sina insikter från data till god rådgivning och sparring.”

Enligt Regitze Gerlach åtar sig varje företag att följa upp resultaten när man genomför en medarbetarundersökning, eftersom resultaten endast då kan användas i praktiken för att skapa värden för en framtida förändring. Därför är det både Tina Thomsens och Regitze Gerlachs uppfattning att en kompetent rådgivning kring mätningens resultat är avgörande för deras val av samarbetspartner när de ska genomföra en medarbetarundersökning.

 


tina_thomsen_hr_direktor_color_vs2

Tina Thomsen


HR Director, Synoptik

regitze_gerlach_hr_partner

Regitze Gerlach


HR Partner, Synoptik


 

Om Synoptik

Sedan 1930 har Synoptik rått privata kunder om köp av glasögon, solglasögon och kontaktlinser, och med 103 butiker fördelade över hela landet och 750 anställda är Synoptik en av landets mest representerade optikkedjor. Synoptik ägs delvis av Synoptik-Fonden och den internationella optikkoncernen GrandVision, som med över 37 000 medarbetare och butiker i 40 länder är ledande experter inom optik, glasögon och kontaktlinser.

Se fler cases

Läs vad andra av våra kunder säger
hero_about_us

översikt - Våra cases

Ennova har koll på kundnöjdheten och vi är stolta över våra genomgående höga resultat.
95 % av våra kunder skulle rekommendera oss till andra. Klicka och läs mer om vad våra kunder säger med egna ord.

Se fler cases
grundfos_1440x560px

Grundfos case

”Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.”

 

Läs Grundfos case

kvadrat_1440x560px

Kvadrat case

”Undersökningen från Ennova har gett oss insikt i potentialen för topplinjetillväxt på våra marknader.”

 

Läs Kvadrat case

Calle Vestman, Country Manager, Engagement Management - Ennova

Vill du höra mer om våra lösningar?

Kontakta mig.

Calle Vestman, Country Manager, Engagement Management:

E-post: cgv@ennova.com, telefon: +46 7 081 91 455

Skicka epost
Ring mig