Medarbetarengagemang – Team Talk

Team-Talk

Flexibel, självinitierad feedback för direkt dialog

Begär Team-Talk demo

Medarbetarengagemang – Team Talk

Behöver ni kolla upp ert teams förmåga att ge och ta emot feedback?
Team Talk – Teamsamarbete – Medarbetarengagemang

Behöver ni en utvärdering av samarbetet från det agila teamet?
Team Talk tvärfunktionell utvärdering – Medarbetarengagemang

Vill ni utvärdera ett specifikt tvärfunktionellt projekt?
Employee Experience – Team Talk

Agila undersökningar

Främja dialog och kortvariga initiativ

Personer som arbetar i agila eller snabbt föränderliga organisationer behöver ofta feedback som inte nödvändigtvis följer organisationsstrukturen eller toppstyrda initiativ. Ennova Team Talk gör att ledare eller medarbetare kan skicka ut en undersökning till en specifik grupp medarbetare för att främja direkt dialog och kortvariga initiativ.

Team Talk fungerar bra för agila undersökningar som:

  • Projekt- och matrisutvärderingar
  • Arbetsvardagsundersökningar (nya sätt att arbeta på, nuvarande välbefinnande etc.)
  • Händelsebaserade undersökningar av t.ex. möten, kurser och utvärderingar av medarbetarsamtal.
Boka Team-Talk demo
Medarbetarengagemang – Team Talk, dela feedback

Dela feedback närsomhelst, varsomhelst med vemsomhelst

Ennova Team Talk är utformat för att hjälpa chefer och team att snabbt gå från undersökning till teamdialog utan att först behöva gå igenom data och handledningar. Det är ett perfekt verktyg för att nerifrån och upp avhandla ämnen som inte omfattas av företagets enkätrutiner.

Boka Team-Talk demo

Ennova Team Talk – Snabbt och enkelt undersökningsupplägg

Snabbt och lätt att installera och använda

Ni bestämmer frekvens, tid och innehåll.Det behövs bara 3 steg och sedan är ni klara att skicka ut en undersökning! 

Allt ni behöver göra är att välja ut frågor från en fördefinierad lista, deltagare, uppgiftsinsamlingsperiod och sedan är ni redo att börja!

Ennova Team Talk – Snabbt och enkelt undersökningsupplägg

Fördefinierade eller skräddarsydda frågor

– välj allt själv

Välj från vårt omfattande frågebibliotek med validerade enkätmoduler som leder till konkret dialog. Eller så kan ni välja skräddarsydda moduler med hjälp från Ennovas undersökningsexperter. Oavsett vilket är ni garanterade validerade frågor och en smidig process.

Ennova Team Talk – Enkla och konkreta rapporter och åtgärder

Enkla och konkreta rapporter och åtgärder

När alla har fyllt i enkäten får alla deltagare en enkel resultatrapport direkt. För snabb effekt ger det transparenta upplägget stöd för gemensamt ansvar och konkret dialog för att kunna förbättra situationen.

Vi har även tagit fram en enkel uppföljningsprocess som effektiviserar tiden som läggs på deltagarna, men som ger fokus och dialog.

Boka Team-Talk demo

Ennova Suite

– din åtkomstpunkt till medarbetare och kunder

Från resultat till varaktiga förändringar. Ennova Suite har utvecklats med och för några av världens bästa organisationer och är er åtkomstpunkt för alla era Employee Experience-behov. Från medarbetarengagemang till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan. Utnyttja vår erfarenhet och utforska Ennova Suite i dag.

 

Boka en gratis demo och se hur Ennova Suite fungerar.


Boka Ennova Suite demo

Läs mer om Ennova EX

VI förbättrar medarbetarupplevelsen genom beprövad, konkret och engagerande rådgivning. Vi tror att förändringar sker nerifrån och upp. Det är därför vi stärker och engagerar era chefer och team för att få saker gjorda. Från undersökningar av medarbetarengagemanget till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan.

Medarbetarengagemang

Medarbetarundersökning

Baserad på mänskligt beteende för att hjälpa er engagera och stärka era medarbetare att prestera och agera.

Få mer information

People Analytics - Employee Experience

People Analytics

Omvandla era företagsstrategier till kompetensprioriteringar och relevanta medarbetarmätningar.


Få mer information

360-graders feedback – Medarbetarengagemang

360-graders feedback

Lättanvänt verktyg för ledarskapsutvärdering som ger värdefulla insikter och engagerande rapportering.

Få mer information

ISO Certified
AA Certified
Esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012. Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

Morten Henriksen, Partner, Executive Officer, Clients People, Ennova

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om Team Talk får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Morten Henriksen, Chief Customer Officer:

E-post: mh@ennova.com, Telefon: +45 86 20 43 41

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN

Begär Team Talk-demo