360° feedback - Employee Experience

360°-feedback
- Förbättra ledarprestationen

Begär demo

360 degree feedback

Öka värdet på er ledarutveckling

Ennovas 360-graders feedback är ett flexibelt och lättanvänt verktyg för ledarskapsutvärdering som ger värdefulla insikter och engagerande rapportering. 360-feedbackverktyget säkerställer konfidentialitet och är öppet för decentraliserad nominering och extern granskning, bland annat obegränsat antal utvärderare. Allt för att det ska vara mer meningsfullt för den aktuella ledaren

Öka möjligheten för medarbetarna att driva den egna utvecklingen

Vårt 360-utvärderingskoncept är beprövat och klart för användning. Det kan kombineras med organisationens egna ledarskapsprinciper. Den korta tiden från nominering av utvärderare till resultat förser chefen snabbt med värdefulla insikter. För största möjliga effekt kan vår 360°-utvärdering kombineras med ett snabbare feedbackmöte från Ennova Leadership & Team Development.

Begär demo

Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
360-graders feedback – lätt att installera, skräddarsy och använda

Lätt att installera, skräddarsy och använda

360-graders feedback är utformat för att vara ett enkelt och lätt tillvägagångsätt för att mäta ledarskap. Välj antingen den fördefinierade undersökningen (som bygger på vårt fördefinierade ledarskapsramverk och bekräftats av våra ledande ledarskapsexperter) eller skräddarsy efter er organisations egna ledarskapsprinciper. Eller så kan ni välja att kombinera båda. Allt är upp till er.

Allt ni behöver för att börja är att förse oss med namn och e-postadresser tillhörande de fokuspersoner som ska utvärderas! Resten ordnar vi.

Ennovas 360°-feedback – undersökningar på begäran

Kostnadseffektivt och 100 % skalbart efter er organisation

Med Ennovas 360°-feedback har ni undersökningar på begäran. Oavsett om ni behöver inleda 1 eller 100 undersökningar, på en och samma gång eller då och då, är vi redo att hjälpa er komma igång. Det innebär att ni kan spara tid, pengar och resurser på undersökningen. Och investera mer i att se till att åtgärder tas efter undersökningen.

Ennova 360°-feedback – börja agera och driv förändring

Intuitiv feedback i realtid – börja agera och driv förändring

Chefer får i realtid se identifierade styrkor och förbättringsområden. Vårt planeringsverktyg för åtgärder låter era medarbetare skapa åtgärder i en onlineplattform. Era medarbetare kan exportera och dela den individuella åtgärdsplanen med andra.

Vårt individuella bedömningsverktyg ger era medarbetare möjlighet att fastställa rätt fokusområden. Vi erbjuder en intuitiv plattform, som snabbt och enkelt visar var ni ska fokusera era utvecklingsinsatser.

thp_danmarks_hr_konference_2019vs2

UNDERSÖKNINGSBASERAD HANDLEDNING

Bli certifierad i undersökningsbaserad handledning

Våra Leadership & Team Development-konsulter har utvecklat ett tränings- och certifieringsprogram för HR. Som experter på 360-graders feedback för att förbättra ledarskapsprestationen kan de träna er i att genomföra undersökningsbaserad handledning med fokus på två områden:

  • Genomförande av effektiva individuella handledningsmöten med 360º-feedback
  • Främjande av gruppdiskussioner i situationer där det råder skiljaktigheter/glapp mellan chefens egen uppfattning och uppfattningen hos svarsgruppen.
Ennova 360°-feedback – Fast Track – snabbare ledarutveckling

Fast Track – snabbare ledarutveckling

Fast Track hjälper era ledare tillbaka på spåret

Diskutera resultaten under en timme med våra företagspsykologer eller gå med i vårt högeffektiva utvecklingsprogram.

Fast Track är vårt snabbare ledarutvecklingsupplägg för ledare. Fast Track är avsett att förbättra de personliga ledarskapskvaliteterna och stödja uppföljningsprocessen på kort tid. Fokus ligger på att involvera chefen och HR för bästa effekt, samordning och stöd.

Läs mer om Fast Track

 

Ennova Suite

– din åtkomstpunkt till medarbetare och kunder

Från resultat till varaktiga förändringar. Ennova Suite har utvecklats med och för några av världens bästa organisationer och är er åtkomstpunkt för alla era Employee Experience-behov. Från medarbetarengagemang till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan. Utnyttja vår erfarenhet och utforska Ennova Suite.

Boka en gratis demo and se hur Ennova Suite fungerar.

 

Boka Ennova Suite demo

LÄS MER OM ENNOVA EX

Vi förbättrar medarbetarupplevelsen genom beprövad, konkret och engagerande rådgivning.
Vi tror att förändringar sker nerifrån och upp.
Det är därför vi stärker och engagerar era chefer och team för att få saker gjorda. Från undersökningar av medarbetarengagemanget till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan.

 

Ennova Team-Talk

Team-Talk

Dela feedback närsomhelst, varsomhelst med vemsomhelst. Utformat för att hjälpa ledare och team att snabbt gå från undersökning till teamdialog.

Få mer Information

hero_main_engagement_fallback

Medarbetarundersökning

Baserad på mänskligt beteende för att hjälpa er engagera och stärka era medarbetare att prestera och agera.

Få mer information

Ennova Fast Track - Leadership and Team development

Fast Track

Snabbare ledarutvecklingsupplägg för era ledare som behöver stöd för att utvecklas i ledarrollen.

Få mer information

Mette Rudfeld, Engagement Manager & Product Manager Leadership Assessment

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om 360°-feedback är du välkommen att kontakta mig.

Mette Rudfeld, Engagement Manager & Product Manager Leadership Assessment:

E-post: mer@ennova.com, Telefon: +45 32 46 30 54

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN

Vill du veta mer?