Viking - Life-saving Equipment

Ett indivi-duellt fokus förbättrar ledarskaps-utvecklingen

viking_logo_white

Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

Företaget VIKING Life-Saving Equipment hade ett önskemål om att genomföra en ledarskapsutvecklingsprocess som samtidigt kunde vara ett stöd i den enskilda ledarens konkreta utmaningar och olika behov. Därför använde de sig av Ennovas Fast Track, som möjliggör ett individuellt fokus på ledarna under processen.

Behov av individuellt tillvägagångssätt

Via en medarbetarundersökning blev VIKING medvetna om några ledarskapsrelaterade utmaningar hos två ledare med potential att utvecklas och förbättras. Enligt Mette Vistisen, som är Vice President People & Organization hos VIKING, hade de sedan ett önskemål om att kunna följa upp ledarna, vilket krävde ett individuellt tillvägagångssätt eftersom ledarna inte hade samma utmaningar.

”Vi stod med några ledare som hade individuella behov och olika utmaningar i ledarskapet. Det ville vi kunna tillmötesgå med en utvecklingsprocess för att göra båda två till ännu skickligare ledare.”

Fast Track till undsättning

Det ledde till användningen av Ennovas Fast Track-process, som utgår från ledarens konkreta situation och specifika utmaningar i ledarskapet. Ledarna fick konkreta verktyg som satte fokus på arbetet med ledarnas utvecklingsområden. Det gav dem möjligheten att prova på nya tillvägagångssätt i ledarskapet i praktiken och sedan utvärdera utvecklingen i samråd med Ennovas företagspsykologer. Processens individuella upplägg har varit mycket värdefullt för ledaren, anser Mette Vistisen.

”Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg som gör att fokus kan läggas på just det som det finns ett behov av att få hjälp med.”

Det är en styrka som Mette Vistisen inte upplever i samma utsträckning under en vanlig utvecklingsprocess. Därför är Fast Track ett koncept som i hög grad utgjort ett stöd i VIKINGs önskan om att göra sina ledare så skickliga som möjligt.

En dokumenterat positiv effekt

Under en treårig period har Ennova jämfört före- och efterresultaten för en rad enheter och ledare för att kunna mäta effekten av att använda en Fast Track-process som verktyg i ledarskapsutvecklingen. De påföljande resultaten som Ennova hittills har samlat in dokumenterar att Fast Track-processen medför positiva förändringar hos en ledare eller enhet som har låga resultat i en mätning.

 

case_viking_fig_text_vs2

Under en treårig period har vi jämfört före- och efterresultaten för en rad enheter och ledare för att kunna mäta effekten av att använda en Fast Track-process som verktyg i ledarskapsutvecklingen. De påföljande resultaten som vi hittills har samlat in dokumenterar att processen medför positiva förändringar hos en ledare eller enhet som har låga resultat i en mätning.

Hos Ennova upplever vi gång på gång att ledare som arbetar med sig själva, reflekterar och övar sig på att förbättra sitt ledarskap kan vända en påtagligt dålig situation till en positiv utveckling med stöd av Fast Track.

Fast Track är dock aldrig en garanti för att den aktuella situationen ska förbättras eller lösas. Men eftersom processen är anpassningsbar med ett individuellt upplägg blir det då och då möjligt att arbeta målinriktat med ledarens grundläggande behov, vilket är helt avgörande för en positiv effekt på ledarskapsutvecklingen och för att uppnå processens dokumenterat positiva effekt.

Tillfredsställande process

För en global verksamhet som VIKING har det varit till särskilt stor hjälp att använda en extern samarbetspartner för att genomföra utvecklingsprocessen, och det har varit en stor fördel att Fast Track sker online, berättar Mette Vistisen.

”Det är en stor dragningskraft att processen sker online eftersom vi därmed inte begränsas i vilka ledare vi kan erbjuda processen. En av våra två ledare var till exempel från vår globala organisation och det fungerade riktigt bra.”

Mette Vistisen ser dessutom en styrka i att använda processen i anslutning till en medarbetarundersökning. Hon använder gärna Fast Track en annan gång om det behövs.

”Vi har haft särskilt stor nytta av att koppla processen till medarbetarundersökningen som indikerade att det fanns behov av sparring och utveckling hos några ledare. Så jag kan gott tänka mig att använda Fast Track-processen igen om behovet uppstår.”

Enligt Mette Vistisen har samarbetet med Ennova varit positivt. Hennes uppfattning är att Ennova kommit med kvalificerad kompetens i förhållande till uppdragets omfattning och VIKINGs behov.

”Jag har upplevt en mycket kompetent insats från Ennovas sida och ramen för processen har varit mycket tillfredsställande.”

Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

 

mette_vistisen

 

 

Om VIKING Life-Saving Equipment

VIKING är en global leverantör av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning inom sjöfarts-, offshore- och brandsäkerhet. De tillhandahåller service och leveranser av bland annat produkter till passagerar- och lastfartyg, flottan och brandkåren. VIKING har 2 800 anställda och är en global verksamhet med dotterbolag i 30 länder.

Fast track - Leadership and team development

om Fast Track

Fast Track är en online utvecklingsprocess som fungerar som uppföljning av en ledarskapsmätning, där resultaten diskuteras och omvandlas till konkreta beteendeförändringar tillsammans med en företagspsykolog. Fast Track har en dokumenterat positiv effekt på den enskilda ledarens utveckling, där vederbörande blir rustad för att agera och ändra sitt beteende. Med sitt fortlöpande individuella fokus är Fast Track en process som är anpassad för att förbättra den personliga ledarskapskvaliteten.

Calle Vestman, Country Manager, Ennova

vill du veta mer?

Om du vill höra mer om vad Fast Track kan göra för dig och din organisation är du mycket välkommen att kontakta mig.

Calle Vestman, Country Manager:

E-mail:cgv@ennova.com, phone:+46 7 081 91 455

Skicka epost
Ring mig