Danfoss

Strukturera och effektivisera engagemanget hos alla medarbetare

An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

 

Azelis – en bättre arbetsplats

”Under 2014 beslöt vi att mäta hur motiverade och nöjda våra anställda var, och vi genomförde en undersökning för att ta reda på hur nöjda Azelis medarbetare var. Undersökningen omfattade hela koncernen. Huvudsyftet med undersökningen var att hjälpa oss identifiera starka områden och förbättra vår prestanda så att vi kan göra Azelis till en bättre och mer komplett arbetsplats.”

En kombinerad utmaning

”Vi ville göra den nya undersökningen kortare och smidigare för att få fler personer att svara. Vi ville också se till att de faktiska förbättringsplanerna kommer från gräsrötterna och inte från den lokala företagsledningen. Deras engagemang i processen är en avgörande framgångsfaktor.

Detta är en utmaning i sig och vi har därför valt ett kombinerat arbetssätt: Ennovas riktmärke – vi mäter resultaten mot prestationen hos andra företag i de länder där vi bedriver verksamhet – och vårt eget, eftersom vi ville kunna jämföra den nya undersökningen med de undersökningar vi har genomfört tidigare.”

Nya och förbättrade undersökningar

”Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. De lyckades också skapa en kvalitativ jämförelse med föregående resultat utan att förlora jämförelsen med det externa riktvärdet. De hjälpte oss också att utveckla en uppsättning specialfrågor som återspeglar våra särskilda värderingar och vår kultur.

Vad gäller utmaningen att öka våra medarbetares engagemang så har Ennova hjälpt oss skapa kommunikationsmaterial för våra anställda så att de lättare kan sätta upp arbetsgrupper, ta fram förbättringsförslag och implementera handlingsplanerna. Dessa dokument strukturerade processen och hjälpte arbetsgrupperna att sätta upp klara tidsgränser för att slutföra sina projekt och hålla tidsplanerna.”

Betydande affärsmässiga resultat

”Vi utförde en betydande mängd förbättringsåtgärder över hela Azelis-koncernen. Förbättringsinitiativen delades mellan alla medarbetare i koncernen. Vi såg också en ökning i engagemang hos medarbetare.

Under 2016 gjorde vi om undersökningen. Vi var mycket glada att se att alla implementerade åtgärder innebar betydande förbättringar i skapandet av bättre arbetsplatser i alla regioner. Det var också lättare att lokalisera medarbetare som frivilligt ville delta i våra arbetsgrupper för att definiera nya åtgärder under 2016. Dessa medarbetare kom ihåg resultatet från 2014 och ville nu också bli en del av lösningen.”

 

Om Azelis

Azelis är en ledande återförsäljare av specialkemikalier och livsmedelsingredienser som förekommer i över 40 länder över hela världen. Koncernen har cirka 1 800 medarbetare. Alla kunniga expertteam inom industri, marknadsföring och teknik fokuserar på en specifik marknad inom livsvetenskap och industrikemikalier.

Teamens prisbelönta tekniker har ett omfattande nätverk med 39 laboratorier där de hjälper kunder utveckla sammansättningar. De kombinerar global täckning med lokalt fokus och erbjuder en tillförlitlig, integrerad tjänst för lokala kunder samt attraktiva affärsmöjligheter för uppdragsgivare. De tror på att bygga och stärka stabila, ärliga och transparenta relationer med personer och partners.

"Creating value, growing together."

www.azelis.com

Engagemang på smidigt sätt

Vi har skapat förbättrade undersökningar utan att förlora möjligheten att jämföra med tidigare resultat.

 

Läs om våra employee  experience lösningar