Employee_experience_Lösningar

Employee Experience Lösningar

Förbättra medarbetarupplevelsen. Stärk och engagera era medarbetare så de utvecklas och presterar. Få saker gjorda.

Boka demo

Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Shell - Employee Experience

Shell

"Ennova är en mycket professionell leverantör och en fantastisk partner för vår verksamhet"

- Esther Bongenaar, VP HR Data and Analytics, Shell

Läs caset Shell

Case översikt

Ennova Suite

– din åtkomstpunkt till medarbetare och kunder

Från resultat till varaktiga förändringar. Ennova Suite har utvecklats med och för några av världens bästa organisationer och är er åtkomstpunkt för alla era Employee Experience-behov. Från medarbetarengagemang till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan. Utnyttja vår erfarenhet och utforska Ennova Suite i dag.

 

Boka en gratis demo och se hur Ennova Suite fungerar.


Boka Ennova Suite demo
 

Mastering_employee_experience

mastering employee experience

Hur högt upp på den strategiska agendan är medarbetarna i er organisation egentligen – om ni verkligen tänker efter?

Medarbetarupplevelsen är en svår disciplin att bemästra. Många pratar om den, men få företag har börjat arbeta med den. Därför ger vår bok ”Mastering Employee Experience” HR och högsta ledningen 16 specifika insatser för att implementera en omvandling av medarbetarupplevelsen över en 3-årsperiod.

Få gratis kapitel
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN
Ennova-insikt – Ibland kan strategin bli fel

Ibland kan strategin bli fel

– gör så här i stället

De allra flesta företag upplever hur svårt det kan vara att ändra kurs och få organisationen att göra något annat i morgon än det som görs idag. Man vill få allt att fungera perfekt och på ett sådant sätt att kunderna och kollegerna märker det.

Det är alltid svårt att ta fram snabba lösningar när det handlar om större organisationsmässiga omställningar. Omställningarna följer därför sällan den ursprungliga planen.

Läs hur man gör

Läs mer om Ennova EX

Vi förbättrar medarbetarupplevelsen genom beprövad, konkret och engagerande rådgivning. Vi tror att förändringar sker nerifrån och upp. Det är därför vi stärker och engagerar era chefer och team för att få saker gjorda. Från undersökningar av medarbetarengagemanget till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan.

 

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Baserad på mänskligt beteende för att hjälpa er engagera och stärka era medarbetare att prestera och agera.


Få mer information

People Analytics

People Analytics

Koppla företagsmålen till er kompetensplan. Omvandla era företagsstrategier till kompetensprioriteringar och relevanta medarbetarmätningar.

Få mer information

Medarbetarresan

Medarbetarresan

Baserad på mänskligt beteende för att hjälpa er engagera och stärka era medarbetare att prestera och agera.

Få mer information

Kom i kontakt med oss