leadership_team_development_icon1
Upplever ni också ofta dåligt samordnade möten för ledningsteamet med improduktiva diskussioner och otydliga överenskommelser?
leadership_team_development_icon2
Har ert ledningsteam svårigheter att hitta en gemensam grund och bestämma en tydlig riktning?
leadership_team_development_icon3
Har ert ledningsteam svårt att verkställa tillräckligt snabbt och agilt?
team_development_33_percent

Utveckla ledningsteamets effektivitet

33 % av tiden som läggs på möten i ledningsteamet uppfattas som improduktiv och ett slöseri med tid. Effektiviteten hos ledningsteamet har stor betydelse för organisationens effektivitet och engagemanget hos både medarbetare och chefer.
Ett starkt, samarbetande ledningsteam är viktigt för samarbetet mellan olika funktioner och även för genomförandet och verkställandet av företagets övergripande strategi.

På Ennova hjälper vi er förbättra ledningsteamets effektivitet och stärker deras förmåga att skapa delad Direction, Alignment and Commitment (DAC). Det säkerställer ett ordentligt verksamhetsfokus från början och hjälper teammedlemmarna skapa:
Direction (riktning): Kom överens om engagerande och tydliga gemensamma mål och uppgifter för teamet.
Alignment (samordning): Säkerställ rätt val för den delade riktningen med samarbeten, processer och organisationsstrukturer
Commitment (åtagande): Dela ansvaret för gemensamma mål och var överens om hur, när och vad teamet gör för att involvera organisationen och få med sig alla.

Få mer information

Ledningsteams-utvärdering

Mät effektiviteten hos ert ledningsteam

Vårt tillvägagångssätt för effektivitet och utveckling hos ledningsteam baseras på forskning som visar att teams framgång beror på förmågan att upprätta delad DAC (Direction, Alignment, Commitment) d.v.s. att riktning, samordning och engagemang delas och är utgångspunkter för att åstadkomma resultat. Som ledningsteam får ni insikter i er förmåga att skapa delad DAC.
Undersökningen erbjuder er en databaserad genväg för att förstå ledningsteamets styrkor och utvecklingspunkter. Resultaten är därmed en solid grund för den kommande utvecklingsprocessen.

kkc_report
Ennova och UKON har i nära samarbete utvecklat en effektivitetsundersökning av ledningsteam, som bl.a. baseras på UKONS forskningsprojekt om utvecklandet av effektiva ledningsteam (av Anders Trillingsgaard). Vi kombinerar marknadsledande experter på organisationsundersökningar med gedigen ledarskapserfarenhet och erfarna konsultprofiler.
dac_leadership_team_development_vs4

Ledningsteamträning

Utifrån ledningsteamets utgångsläge och organisationens mål tar vi fram ett utvecklingsprogram som avhandlar de funna utmaningarna (t.ex. baserat på utvärderingen av ledningsteamet).
T.ex. en kurs i ledningsteamsutveckling innehållande:

  • Workshop som introducerar ramverk och metoder – diskutera de konkreta styrkorna och utvecklingspunkterna hos det aktuella ledningsteamet
  • Ett ledningsteammöte där en Leadership & Team Development-konsult deltar. Teamet får feedback på sin ledarskapspraxis samt konkreta tips och råd för utveckling.
  • Individuell handledning.Möjlighet för varje medlem i ledningsteamet att bemöta egna utmaningar och få feedback på det egna beteendet
  • Hjälp med att utforma och underlätta möten och diskussioner med medarbetare för att öka DAC.

När ni skapar en gemensam förståelse av teamets styrkor och utmaningar, ser till att ämnen som annars inte diskuteras tas upp och visar ett personligt engagemang, då är ni redan på god väg att bli ett samarbetande team.

Få mer information

Esbjerg Kommun

“It was actually a bit of an eye opener for us in the management team that we internally might have neglected giving feedback. Neglected to give each other feedback on how we work together, on how we succeed with things, and to keep each other committed in relation to what we create together.”

Ole Lerke, Headmaster at Bohrskolen, Esbjerg Municipality

Ole_lerke
HR Business Partner-träning

HR Business Partner-träning

DÖka organisationens konkurrenskraft och skapa värde för medarbetarna och organisationen

Genom att kombinera data, relevanta verktyg och processer hjälper vi dig träna din HR-organisation för att inta platsen som den partner som föredras för att driva igenom förändringar och leverera affärsresultat. Ett mycket effektivt upplägg för lätt implementering och skalning säkerställer både lokal och global räckvidd genom en kombination av träning på plats och virtuellt.

Läs mer om HR Business Partner-träning

Fast Track

Snabbare ledarutveckling

Fast Track är vårt snabbare ledarutvecklingsupplägg för era ledare som har låga poäng eller behöver stöd för att utvecklas i ledarrollen. Genom att kombinera handledningssamtal med tillfällen att tillämpa och öva på nya lärdomar, förbättrar Fast Track de personliga ledarskapskvaliteterna och stödjer uppföljningsprocessen på kort tid. Genom att involvera den närmaste chefen och HR säkerställs bästa effekt, samordning och stöd.

Läs mer om Fast Track
Fast Track – Snabbare ledarutveckling

Läs mer om Leadership & Team utveckling

Vi hjälper HR och högsta ledningen förbättra ledarskapet baserat på data och beprövade insikter. Vi stödjer er organisation under uppföljningen. Vi håller i träningstillfällen och workshoppar och hjälper er möjliggöra förändringar i enheter med låga resultat. Dessutom hjälper vi er hantera upptäckta organisationsfrågor från undersökningen med skräddarsydda konsulttjänster för den specifika situationen.
Ennova ledarutveckling

Teamutveckling

Ett bra lagarbete är en förutsättning för både välbefinnande och förmågan att skapa resultat i organisationen.

Få mer information
Ennova ledarutveckling

Ledarutveckling

Låt oss hjälpa er kombinera datainsikter och ledarutvecklingsaktiviteter för att leverera konkreta resultat.

Få mer information
Ennova HR Business Partner-träning

HR Business Partner-träning

Vi tränar er HR-organisation för att inta platsen som den partner som föredras för att driva igenom förändringar och leverera affärsresultat.

Få mer information
ISO certified
AA Certified
Esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012.
Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN
Thomas Phillipsen

KAN JAG HJÄLPA DIG?

Om du har några frågor om ledningsteamsutveckling får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-post: thp@ennova.com, telefon: +45 31 19 20 18

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig

Vill du veta mer om ledningsteams
-utveckling?