<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kvadrat

Ökar kundcentreringen inom hela organisationen

Mads Nygård, Senior Vice President, Strategy & HR, Kvadrat

 

”Undersökningen från Ennova har gett oss insikt i potentialen för topplinjetillväxt på våra marknader.”

UPPGIFT

“Vi arbetar på att öka kundcentreringen inom hela organisationen. Kundundersökningen skulle bidra till att hitta våra styrkor, vad vi behöver förbättra i framtiden och vad som driver kundernas preferenser för våra olika märken och produktkategorier.”

ANBEFALING

“Vi valde Ennova för att säkerställa att undersökningen blev åtgärdsorienterad och att vi kunde arbeta vidare på detaljnivå. Ennova har sett till att budskapet är lätt att presentera. Rapporterna är tydliga för alla inom organisationen, vilket skapar en gemensam kundförståelse. Samtidigt kan alla nu se hur deras funktion skapar kundvärde, vilket ger en känsla av samhörighet och stolthet över de goda resultaten.”

Förstärk kund-fokuseringen

Vi ser till att alla som är en del av organisationen vet hur man bidrag, och vi stärker ditt samarbete så att du kan ge kunderna bästa tänkbara upplevelser.

 

Läs om våra customer  experience lösningar