<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ledarutveckling – Är er ledarutveckling och -träning tillräckligt effektiv?
Är er ledarutveckling och -träning tillräckligt effektiv?
Ledarutveckling – Vet ni hur ni förser medarbetarna med de färdigheter och kompetenser som krävs för att leverera goda resultat?
Vet ni hur ni förser medarbetarna med de färdigheter och kompetenser som krävs för att leverera goda resultat?
Ledarutveckling – Använder ni er kompetensutveckling strategiskt?
Använder ni er kompetensutveckling strategiskt?

...förankrat i det dagliga livet

Att utveckla ledarskapsfärdigheter och ändra sina ledarskapsvanor är en läroprocess. Därför baserar vi vår träning på Action Learning och forskning inom beteendeförändring. Detta ger ledare nya verktyg och metoder och hjälper era ledare att tillämpa dem i det dagliga arbetslivet.

På Ennova arbetar vi med ledare på alla nivåer. Vi har omfattande erfarenhet av att utforma och implementera ledarutvecklingskurser, individuella ledarutvecklingskurser och ledningsteamsutveckling.

Få mer information
Jesper Skovgaard Jørvad, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova
fast_track_ldt_fig_1_vs4

Levererar märkbara positiva resultat

Våra Leadership & Team Development-konsulters inställning till ledarutveckling är att arbeta nerifrån och upp. Det innebär att vi hjälper den individuella ledaren att utvecklas och förbättras inom det egna sammanhanget. Resultaten talar för sig själva:
I genomsnitt förbättras resultaten med ungefär 20–25 indexpoäng från tiden före deltagandet i en ledarutvecklingskurs tills det att kursen avslutats. Därutöver är den kvalitativa feedbacken från deltagarna mycket positiv.

Førya Tele

“With a bespoken leadership development course, all our leaders were offered the opportunity for personal and professional development closely linked to current activities within our company for an entire year. In this way, each course was vocationally relevant and strengthened the leaders in their role and their behavior towards employees. The course also gave us the opportunity to align what characterizes good leadership across the entire concern.”

Eva Skeel Nolsø, Head of Marketing & HR, Førya Tele

Eva Skeel Nolsø, Head of Marketing & HR, Førya Tele
Fast Track – Snabbare ledarutveckling

Fast Track

Snabbare ledarutveckling

Fast Track är vårt snabbare ledarutvecklingsupplägg för era ledare som har låga poäng eller behöver stöd för att utvecklas i ledarrollen. Genom att kombinera handledningssamtal med tillfällen att tillämpa och öva på nya lärdomar, förbättrar Fast Track de personliga ledarskapskvaliteterna och stödjer uppföljningsprocessen på kort tid. Genom att involvera den närmaste chefen och HR säkerställs bästa effekt, samordning och stöd.

Läs mer om Fast Track

”Sann ledarutveckling sker när ledare vågar prova nya beteenden.
Det är precis det vi möjliggör.”

Jesper Skovgaard Jørvad, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova

Jesper Skovgaard Jørvad, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova
fig - 33 % av tiden som läggs på möten är improduktiv

Ledningsteams-utveckling

33 % av tiden som läggs på möten i teamet uppfattas som improduktiv och ett slöseri med tid. Effektiviteten hos ledningsteamet har stor betydelse för organisationens effektivitet och engagemanget hos både medarbetare och chefer.Ett starkt, samarbetande ledningsteam är viktigt för samarbetet mellan olika funktioner och även för genomförandet och verkställandet av företagets övergripande strategi.

Med ramverket Direction, Alignment & Commitment (DAC) hjälper vi ert ledningsteam upprätta ett gemensamt ledarspråk som fungerar som en drivkraft för utveckling och förändring.

Läs mer

Lyckas med en kundcentrerad förvandling!

Allt börjar med ledarskap.
Kundupplevelsen kommer inte förbättras om ni inte får medhåll från medarbetarna och organisationen bakom den.
Att införliva kundcentrerad ledarskapsutveckling i ert kundprogram kommer avsevärt öka chanserna för att ni ska lyckas med er kundcentrerade förvandling.

Skapa och upprätthåll en positiv kundupplevelse
Vi vet hur era ledare ska utvecklas och tränas i ett mer kundcentrerat tillvägagångssätt.Baserat på viktiga ledarskapsaspekter, t.ex. att kunna ge en riktning och ett syfte, driva verkställandet disciplinerat, främja en kundcentrerad kultur i teamen etc., hjälper vi er skapa det ledarbeteende som behövs för att börja ta kundupplevelsen till nästa nivå.

Läs mer om kundcentrerat ledarskap

Lyckas med en kundcentrerad förvandling!

Läs mer om Ledarskap & Team utveckling

Vi hjälper HR och högsta ledningen förbättra ledarskapet baserat på data och beprövade insikter. Vi stödjer er organisation under uppföljningen. Vi håller i träningstillfällen och workshoppar och hjälper er möjliggöra förändringar i enheter med låga resultat.
Dessutom hjälper vi er hantera upptäckta organisationsfrågor från undersökningen med skräddarsydda konsulttjänster för den specifika situationen.
hero_direction_alignment_and_commitment

Ledningsteams-utveckling

Förbättra ledningsteamets effektivitet och stärk deras förmåga att skapa delad Direction, Alignment and Commitment (DAC).

Få mer information
hero_main_engagement_1440x560px

Medarbetarundersökning

Baserad på mänskligt beteende för att hjälpa er engagera och stärka era medarbetare att prestera och agera.

Få mer information
fast_track_for_links

Fast Track

Snabbare ledarutvecklingsupplägg för era ledare som behöver stöd för att utvecklas i ledarrollen.

Få mer information
ISO certified
AA Certified
Esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012.
Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

thomas_lange

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om ledarutveckling får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Thomas Lange, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-post: tla@ennova.com, telefon: +45 27 61 16 21

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova understood our concerns and helped us redefine the survey

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM VÅRA MEDARBETARLÖSNINGAR
Quote

I can rely on what I get from Ennova. They give our CX work the stamp of quality

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM VÅRA CX LÖSNINGAR
Quote

Ennova has given us an insight into the potential for topline growth in our markets

- Mads Nygård, Senior Vice President, Strategy & HR, Kvadrat

LÄS OM VÅRA CX LÖSNINGAR
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vill du veta mer om ledar-utveckling?