Language
Close
Teamutveckling – Drar ert team åt samma håll?
Drar ert team åt samma håll?
Teamutveckling – Är era teammöten produktiva och meningsfulla?
Är era teammöten produktiva och meningsfulla?
Teamutveckling – Vill ni skapa ännu bättre mönster för teamsamarbetet?
Vill ni skapa ännu bättre mönster för teamsamarbetet?

...förankrat i det dagliga livet

Vår erfarenhet är att lärande och utveckling sker när rätt inlärningsmetod tillämpas för den aktuella situationen.
Därför baserar vi vår träning på Action Learning och forskning inom beteendeförändring.
På Ennova arbetar vi med team och enheter på alla nivåer och mellan isolerade organisationsavdelningar.
Med faktabaserade insikter från undersökningen hjälper vi effektivisera och reglera den efterföljande uppföljningen och utvecklingsprocessen.
Med detta på plats finns också grunden för att erhålla samverkanseffekter i teamarbetet på plats.
En typisk teamutvecklingsprocess innefattar ofta:

  • Teamledarskap
  • Aktiv sammanhållning
  • Gruppdynamik
  • Tydliga uppgifter och ansvarsområden.
Läs mer om Teamutveckling
Jesper Skovgaard Jørvad, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova
Diana Uldal Koubti, Team Leader, Pension Danmark

Pension Danmark

“We have gained a significant improvement in collaboration and communication within our team. And the leadership development coaching sessions have been focused and yielded the best results.”

Diana Uldal Koubti, Team Leader, Pension Danmark

Läs Industriens Pension case

Ledningsteams-utveckling

33 % av tiden som läggs på möten i teamet uppfattas som improduktiv och ett slöseri med tid.Effektiviteten hos ledningsteamet har stor betydelse för organisationens effektivitet och engagemanget hos både medarbetare och chefer.
Ett starkt, samarbetande ledningsteam är viktigt för samarbetet mellan olika funktioner och även för genomförandet och verkställandet av företagets övergripande strategi. Med ramverket Direction, Alignment & Commitment hjälper vi ert ledningsteam upprätta ett gemensamt ledarspråk som fungerar som en drivkraft för utveckling och förändring.

Läs mer om Ledningsteamsutveckling

Leadership Team Development
Fast Track

Fast Track

Snabbare ledarutveckling

Fast Track är vårt snabbare ledarutvecklingsupplägg för era ledare som har låga poäng eller behöver stöd för att utvecklas i ledarrollen.
Genom att kombinera handledningssamtal med tillfällen att tillämpa och öva på nya lärdomar, förbättrar Fast Track de personliga ledarskapskvaliteterna och stödjer uppföljningsprocessen på kort tid.
Genom att involvera den närmaste chefen och HR säkerställs bästa effekt, samordning och stöd.

Läs mer om Fast Track

Träning i kundcentrering

Få med medarbetarna

Kundupplevelsen kommer inte kunna förbättras om ni inte får med er medarbetarna.
Nya insikter kräver justeringar eller ändringar inom processer, kompetenser och beteenden.
Ennovas mycket erfarna Leadership & Team Development-konsulter är experter på att träna och utveckla medarbetare och chefer att bli mer kundcentrerade.

customer-centric leadership
Läs mer om kundcentrerat ledarskap

Ennova Suite

– er åtkomstpunkt till alla era EX-tillämpningar

Från resultat till varaktiga förändringar.
Ennova Suite har utvecklats med och för några av världens bästa organisationer och är er åtkomstpunkt för alla era Employee Experience-behov.
Från medarbetarengagemang till 360°-feedback, Pulse-undersökningar, arbetsplatsbedömningar och hela medarbetarresan.
Utnyttja vår erfarenhet och utforska Ennova Suite i dag.
Boka en gratis demo och se hur Ennova Suite fungerar.
Boka Ennova Suite demo

Läs mer om Lednings-teamsutveckling

Vi hjälper HR och högsta ledningen förbättra ledarskapet baserat på data och beprövade insikter.
Vi stödjer er organisation under uppföljningen.
Vi håller i träningstillfällen och workshoppar och hjälper er möjliggöra förändringar i enheter med låga resultat.
Dessutom hjälper vi er hantera upptäckta organisationsfrågor från undersökningen med skräddarsydda konsulttjänster för den specifika situationen.
Medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang

Baserad på mänskligt beteende för att hjälpa er engagera och stärka era medarbetare att prestera och ageraFå mer information
People Analytics

people analytics

Koppla företagsmålen till er kompetensplan. Omvandla era företagsstrategier till kompetensprioriteringar och relevanta medarbetarmätningar.


Få mer information
360-graders feedback

360-graders feedback

Lättanvänt verktyg för ledarskapsutvärdering som ger värdefulla insikter och engagerande rapportering.
100 % skalbart efter er organisation.


Få mer information
ISO certified
AA Certified
Esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012. Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development, Ennova

Behöver du mer information?

Om du har några frågor om teamutveckling får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-post: thp@ennova.com, telefon: +45 31 19 20 18

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vill du veta mer om teamutveckling?