Vibeke Follmann

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Vibeke är affärsantropolog med fokus på företagskultur och ledning. Med sitt systematiska och uppskattande förhållningssätt arbetar hon för att stärka HR och utvecklar starka organisationer med hög medarbetarnöjdhet.

Chefscoaching, kvalitativ analys och synliggörande av bias i organisationer

Vibeke hjälper organisationer att få ut mesta möjliga av sina engagement surveys och liknande genom chefsutbildning, coaching och kvalitativ datainsamling. Vibeke har också stor erfarenhet av kvalitativa metoder, t.ex. olika intervjumetoder och deltagarobservation.

Hon är en erfaren kommunikatör, föredragshållare och lärare. För Vibeke är det viktigt att kommunicera komplext innehåll på ett enkelt och handlingsorienterat sätt.

Med ett engagerande och uppskattande förhållningssätt skapar Vibeke trygga rum för deltagare och respondenter på alla nivåer i och utanför organisationen, oberoende av etnicitet och nationalitet.

Specialområden:

  • Chefscoaching
  • Kulturanalys
  • Kvalitativa undersökningar

Contact

vfo@ennova.com

+ 45 30 90 13 97

Follow me

Insights

Kollegor

Stephanie Semay Bäckström

Director

Stephanie Semay Bäckström

Läs mer
Thomas Phillipsen

Senior Leadership Consultant

Thomas Phillipsen

Läs mer
Patrik Sandberg

Senior Leadership Consultant

Patrik Sandberg

Read More

Rasmus Thisted Højbæk

Leadership Consultant

Rasmus Thisted Højbæk

Läs mer
Guri Hanstved

Leadership Consultant

Guri Hanstved

Läs mer