Jyske Bank

Dialogbaserad utveckling

Steen Elmedal Hansen, HR Learning och Leadership, Jyske Bank

 

”Vårt huvudsyfte med personalundersökningen är att se till att den påverkar både medarbetare och chefer på ett positivt sätt.

Möjligheten att ha en utvecklingsorienterad och förtroendebaserad dialog i avdelningarna, på ett starkt och vetenskapligt underlag, är mycket viktig för oss. Samtidigt är det viktigt att hela processen passar och förstärker vår värderingsbaserade ledningsstil.

De stora mängderna data från undersökningen ger oss stora möjligheter på koncernnivå att utföra temabaserade kvalitetsanalyser. Detta har givit oss många nya och mycket användbara insikter – och därmed möjligheter att initiera nya fokuserade aktiviteter – på både kort och lång sikt.

Ennova har lett oss hela vägen. Vi kunde se att de är bra på sitt arbete, och de hanterade projektet säkert fram till dess slutförande. De har en stark känsla för undersökningens strategiska och driftmässiga element.

Deras projektledning var mycket kompetent och de var också öppna för våra idéer. Detta innebar att vi fick en lösning som är anpassad efter våra behov. Medan processen pågick hade vi haft mycket bra kommunikation med Ennova, och det har varit ett givande samarbete.

Vi är helt övertygade om att arbetet med medarbetarundersökningen gör Jyske Bank till en ännu bättre arbetsplats – med högre värde för kunder, medarbetare och övriga intressenter.”

En meningsfull dialog

Vi underlättar dialogen bland medarbetare, chefer och företagsledning så att organisationen kan växa.

 

Läs om våra employee  experience lösningar