Jyske Bank

Dialogbasert utvikling

Steen Elmedal Hansen, HR Learning og Leadership, Jyske Bank

 

"Vårt fokus med medarbeiderundersøkelsen, er å sikre at den har en positiv effekt for både medarbeidere og ledere.

Muligheten for å ha en utviklingsorientert og tillitsbasert dialog i avdelingene med et sterkt og vitenskapelig grunnlag, er helt avgjørende for oss. Samtidig er det viktig at hele prosessen passer til og forsterker vår verdibaserte ledelsesfilosofi.

På konsernnivå gir undersøkelsens omfattende datamengder gode muligheter til å gjennomføre temabaserte, kvalitative analyser. Dette har gitt en hel del ny og uvanlig nyttig innsikt, slik at vi kunnet starte nye, målrettede aktiviteter - med både kortsiktig og langsiktig fokus.

Ennova har guidet oss hele veien. Vi merket at de er gode til det de gjør, og de styrte prosjektet trygt i havn – med sterk sans for både de strategiske og operative elementene i undersøkelsen.

I tillegg til at de leverte kompetent prosjektledelse, var de også lydhøre for våre ideer. Dette gjorde at vi fikk en løsning som er tilpasset til våre behov. Under prosessen har vi hatt en god kommunikasjon med Ennova, og samarbeidet har vært fruktbart.

Vi er helt overbevist om at arbeidet med medarbeiderundersøkelsen gjør Jyske Bank til en enda bedre arbeidsplass – og at den dermed genererer merverdi for kunder, medarbeidere og aksjonærer."

Styrk dialogen i organisasjonen din

Vi forenkler dialogen mellom dine medarbeidere, ledere og ledelsen, slik at organisasjonen blomstrer.

 

SE VÅRE EMPLOYEE  EXPERIENCE-LØSNINGER