Shell

Förstärk engagemanget med specialanpassade kunskaper

Esther Bongenaar, VP HR Data and Analytics, Shell

 

”Shell har genomfört en undersökning om engagemang hos medarbetare i decennier, och den har hög prioritet inom vår verksamhet. Våra anställda är avgörande för att vår strategi ska kunna fullgöras. Genom engagemang hos medarbetare kan vi förbättra prestationen på individ-, team- och organisationsnivå.

Vi ville lyfta employee engagement till nästa nivå, och vi sökte därför efter en undersökningsplattform som kunde förbättra engagemanget ytterligare. Vi ville dessutom att vår leverantör skulle stötta vår migration mot ett mer faktabaserat HR-system. Ennovas tjänster, metodik och arbetssätt var en perfekt match för dessa mål.”

Åtgärdsorienterad återkoppling

”Ennova lanserade avancerad people analytics vid presentationen av undersökningsresultatet, och alla våra rapporter innefattar en unik och skräddarsydd analys av hur de olika områdena påverkar teamets engagemang. En av anledningarna till att vi valde Ennova var att analyserna baserades på mycket väl underbyggd forskningsmetodik jämfört med andra undersökningsföretag på marknaden.

Återkopplingen från rapporterna är fortfarande lätt att förstå, den är åtgärdsorienterad och ger relevanta rekommendationer som bygger på specifika analyser.

Som ett exempel kan nämnas att vår retailverksamhet på lokal nivå var mycket nöjd med utseendet och känslan i det sätt resultaten presenterades. Det var särskilt analyserna på vad som påverkar engagemanget som var mycket kraftfulla, vilket hjälpte retail att fokusera sina insatser på att förbättra engagemanget ytterligare.”

Globala informationsmöten på ledningsnivå om resultat

”Ennova utvecklar och levererar presentationer på ledningsnivå, där teamet sammanställer strategiska perspektiv plus ytterligare analyser och slutsatser. Vårt ledningsteam fick fler insikter om de totala rörelserna vad gäller engagemanget, skillnader mellan länder och andra områden. Med Ennovas modell kan vi spåra hur vi har implementerat strategiska affärsmässiga utmaningar genom vår medarbetarundersökning.

Förutom presentationer på ledningsnivå utförde Ennova globala onlinegenomgångar för HR och chefer för att förbereda dem för kommande arbete.

I allmänhet gäller att Ennovas analyser har inneburit en ”aha-upplevelse” för många personer i vårt företag, och hjälpt dem att hitta strategiska medarbetarinsikter, så att de kan förbättra engagemanget och prestationen.”

Högklassig projektledning

”Det har också varit mycket viktigt för oss att ha en samarbetspartner som kan hålla takten med de många förändringarna i vår stora organisation, och samtidigt följa projektets tidplan. Den globala projektledningen har varit ypperlig. Eftersom teamet har varit så organiserat har man kunnat klara alla förändringar som har behövt hanteras.

Teamet är alltid väl förberett och utför det grundläggande arbetet snabbare än förväntat. Projektledarna tar med sin expertis om vad som fungerar väl, och Ennova utmanar oss om våra förutfattade meningar, men detta görs mycket respektfullt och vi värderar kunskapsledarskapet mycket högt.

Ennova är en mycket professionell leverantör, och är en fantastisk partner för vårt företag.”

 

OM SHELL

Shell är en global koncern av företag inom energi och petrokemi, med ca. 86 000 medarbetare i över 70 länder. Shell använder avancerad teknik och har en innovativ strategi för att hjälpa till att bygga en framtid med hållbar energi.

Förstärk ditt engagemang med skräddarsydda insikter

Vi erbjuder skräddarsydda insikter till var och en av dina chefer, så att de har tillräckliga förutsättningar och kraft att vidta relevanta åtgärder.

 

Läs om våra employee  experience lösningar