Danfoss

FÖRBÄTTRINGAR
FYRA ÅR I RAD

Utmaningen

Under det senaste decenniet har Ørsted (tidigare DONG Energy) genomgått en stor omvandling. Företaget har börsnoterats och genomfört en strategisk omställning till grön energi vilket innebar en avyttring av vår olje- och gasproduktion. Detta har inneburit att vi har sagt farväl till en del medarbetare. Koncernens namn och identitet har också ändrats.

Alla dessa förändringar innebär att det är viktigt för Ørsted att veta exakt hur företagets medarbetare känner sig och hur de ska hållas engagerade på en resa som är full av utmaningar.

Så lyckades vi

Ennova har hjälpt Ørsted att ta fram en undersökning i engagemangsämnet. Med denna blir det möjligt för dem att vidta kraftfulla korrigeringsåtgärder och göra framsteg under en pågående omställningsperiod.

Skräddarsydda rekommendationer på både team- och ledningsnivå bygger på fast underbyggda personanalyser som hjälper Ørsted at prioritera rätt. En separat projektledningsstrategi hanterar också Ørsteds komplexa matrisstruktur. För att hålla fokus och få saker gjorda finns en intelligent uppföljande undersökning som bara hanterar de individuella och enskilda åtgärderna från de olika teamen. Den här uppföljningen motiverar cheferna att fortsätta arbetet. Slutligen har Ennova hjälpt Ørsted med utvecklingen av ett system med röda flaggor för att hjälpa de lägst presterande cheferna och för att sätta realistiska mål baserat på Ennovas omfattande dataanalys och kunskap.

Resultatet: en ökning av engagemanget hos medarbetare under mer än 4 år

Med lika hårt arbete från Ørsted plus rekommendationer från Ennova om mest lämpliga åtgärder, har Ørsteds engagemangspoäng nu ökat fyra år i rad. De frekventa undersökningarna har dessutom resulterat i en förbättring hos de team som inte uppfyllde Ørsteds standarder. Ørsteds riktmärke ligger nu i Ennovas högsta kvartil och långt över engagemangsnivån för de lokala arbetsmarknader där de verkar. Nu har Ørsted också en tydlig bild av hur ledarskapssystemet fungerar. Därmed kan man tryggt fortsätta på vägen mot en värld som drivs helt och hållet med grön energi.

Om Ørsted

Ørsted utvecklar, konstruerar och driver offshoreanläggningar för vindkraft, bioenergi och innovativa anläggningar som omvandlar sopor till energi och levererar smarta energiprodukter till sina kunder. Ørsted har 5 600 anställda i Danmark, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Polen, Malaysia, USA, Taiwan, och huvudkontoret ligger i Danmark.

 

FÖRSTÄRK ENGAGEMANGET HOS DINA MEDARBETARE

Vi hjälper dig finna insikter och åtgärdsplaner som kontinuerligt stärker engagemanget hos dina medarbetare.

 

Läs om våra employee  experience lösningar