Danfoss

Digital omställning

Dan Møller Larsen, HR Senior Director, Danfoss Group

 

”Den digitala omställningen är en av Danfoss viktigaste organisationsmässiga prioriteringar. Implementeringen av Ennovas digitala plattform är ytterligare en liten del av vår resa för att förstärka digitaliseringsarbetet överallt där detta är möjligt.

Med Ennova har vi nu ett helt digitalt system för undersökningar av engagemangsnivån. Från preparering och frågeformulär till rapporterings- och handlingsplaner.”

ÅTGÄRDSBASERAD DIGITAL PLATTFORM

”På Ennovas plattform får våra chefer tydliga resultat från undersökningen som presenterades online på ett intuitivt sätt. De ser endast vad de behöver se, och om de behöver gå djupare kan de göra detta via plattformen.

Plattformen har konstruerats för att snabbt gå från fakta till åtgärder, och våra chefer kan vidta rätt åtgärder baserat på resultaten. Ennovas rekommendationer är lätta att förstå för chefen, men de baseras på komplexa insikter i personanalys. Den digitala plattformen hjälper våra chefer att ställa upp ambitiösa och samtidigt realistiska mål.”

Digitalisera medarbetar-undersökningar

Vi erbjuder en engagerande digital plattform som ger cheferna möjligheter och kraft att vidta relevanta åtgärder.

 

Läs om våra employee  experience lösningar