<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forbedring fire år på rad

Utfordringen

I løpet av det siste tiåret har Ørsted (tidligere DONG Energy), gjennomgått enorme forandringer. Virksomheten har blitt børsnotert, og gjort en strategisk omlegging fra svart til grønn energi. Dette inkluderte avhending av olje- og gassproduksjonen, som igjen medførte at man måtte si farvel til medarbeidere. Endelig endret selskapet både navn og identitet.

Alle disse endringene gjorde det vitalt for Ørsted å vite nøyaktig hva medarbeiderne føler, og hvordan arbeidsgleden kan holdes oppe på denne utfordrende reisen.

Slik gjorde vi det

Ennova hjalp Ørsted med å sette opp en undersøkelse av medarbeidernes arbeidsglede, slik at selskapet kan iverksette avgjørende, korrigerende tiltak, samt gjøre fremskritt midt i en transformasjonsperiode.

Skreddersydde anbefalinger på både gruppe og ledernivå, basert på solide medarbeideranalyser, hjelper Ørsted å prioritere riktig. Videre håndteres Ørsteds komplekse matrisestruktur ved hjelp av en separat undersøkelse av prosjektledelsen. For å beholde fokus og få ting gjort, brukes en intelligent oppfølgingsundersøkelse som utelukkende tar for seg de relevante tiltakene for hvert enkelt team til å motivere lederne til fortsatt innsats. Endelig har Ennova hjulpet Ørsted med å utvikle et varselflaggkonsept for å støtte de lavest presterende lederne, og sette realistiske mål basert på Ennovas big data-analyse og viten. 

Resultatet: økende arbeidsglede hos medarbeiderne i over 4 år

Ørsted harde arbeid kombinert med Ennovas anbefalinger om hvilke tiltak som ville være mest verdifulle, har gjort at Ørsteds tilfredshets-score har steget i fire år på rad. De hyppige undersøkelsene har faktisk også gitt en stigning hos de teamene som ikke levde opp til Ørsteds-standarder. Ørsted inngår nå i Ennovas toppkvartil-benchmark, med et tilfredshetsnivå som ligger lang høyere enn nivåene i de lokale arbeidsmarkedene hvor selskapet opererer. Ørsted har nå også et klart bilde av hvordan ledersystemet fungerer, og kan dermed trygt fortsette sin reise mot å skape en verden som går helt og holdent på grønn energi.

 

Om Ørsted

Ørsted utvikler, bygger og driver havbaserte vindmølleparker, bioenergianlegg og innovative avfalls- og energiløsninger, i tillegg til intelligente energiprodukter til sine kunder. Ørsted har hovedkvarter i Danmark, og sysselsetter 5 600 personer i Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Polen, Malaysia, USA, Taiwan.

Styrk medarbeider-tilfredsheten i din organisasjon

Vi hjelper deg å få innsikt og etablere handlingsplaner som kontinuerlig styrker arbeidsgleden hos medarbeiderne.

 

SE VÅRE EMPLOYEE  EXPERIENCE-LØSNINGER