Danfoss

Digital transformasjon

Dan Møller Larsen, HR Senior Director, Danfoss Group

 

"I Danfoss er digital transformasjon en av de viktigste prioritetene i organisasjonen. Implementeringen av Ennovas digitale plattform er enda et lite skritt videre på veien mot å digitalisere alt som kan digitaliseres.

Med Ennova har vi nå en medarbeiderundersøkelse som er digital hele veien. Fra forberedelse og spørreskjema til rapportering og handlingsplaner."

En handlingsorientert elektronisk plattform

“Ennovas plattform gir våre ledere klare resultater fra undersøkelsen - presentert online på en intuitiv måte. De ser kun det de trenger å se. Hvis de vil dykke dypere, kan de gjøre det i plattformen.

Plattformen er utviklet for å gjøre veien kort fra fakta til tiltak. Lederne våre kan iverksette riktige tiltak basert på resultatene. Ennovas anbefalinger er enkle å forstå for lederen, men er likevel basert på kompleks analyseinnsikt om mennesker. Den elektroniske plattformen hjelper våre ledere med å sette ambisiøse, men likevel oppnåelige mål."

Gjør medarbeider-undersøkelsen digital

Vi tilbyr en engasjerende digital plattform som gir dine ledere mulighet til å iverksette relevante tiltak.

 

SE VÅRE EMPLOYEE  EXPERIENCE-LØSNINGER