Bruger I Employee Journey Mapping som vejviser til at forstå medarbejderne og skabe de rigtige medarbejderoplevelser?

Forfatter - Velin Nikolov. Senior Adviser

De ændrede arbejdsrammer og -metoder, efter COVID-19, har mindet os alle sammen om, hvor ekstrem vigtig den gode medarbejderoplevelse er – og ikke mindst at den er meget forskellig fra medarbejder til medarbejder. Employee Journey Mapping er et afgørende redskab, hvis I vil have kendskab til og viden om medarbejderes nye præferencer og behov.

 

Arbejdet med employee journey mapping har ofte tabt til virksomhedens mange andre forretningsområder. Måske er det fordi, at det aldrig har givet så meget mening at bruge Employee Journey Mapping før nu.

De fleste fagfolk vil med stor sandsynlighed kunne blive enige om, at employee journey mapping er en eminent metode til at give indsigt, som vil udgøre et stærkt fundament for den gode medarbejderoplevelse. Alligevel viser Ennovas internationale EX-survey, at det kun er 10% af de 548 deltagende HR-funktioner, der i høj grad har kortlagt medarbejderrejsen og identificeret de mest betydende momenter, som driver medarbejderoplevelsen. Samtidig svarer 54% at de kun i lavere grad har gjort dette. Og det kan der være tre primære årsager til: 

 1. I de fleste virksomheder kan CEO og Executive Management godt se fornuften i at arbejde struktureret med employee journey mapping. Men andre – ofte finansielle – forretningsområder bliver prioriteret først og direktionens opmærksomhed strækker sig sjældent så langt, at employee journey mapping når at få en seriøs andel i den.
 2. Som nævnt i bogen ’Bedst til medarbejderoplevelser’ bør det være HR, der skal tage initiativet og drive arbejdet med employee journey mapping. Men vil ofte være svært - og meningsløst - hvis ressourcerne er øremærket andetsteds.
 3. Medarbejderne kan have svært ved at se meningen med at bidrage til employee journey mapping og forstå, hvorfor det skal være en prioritet i arbejdsdagen. Dette vil dog hurtigt ændre sig, hvis direktionen og dernæst HR har et målrettet fokus på implementeringen.


Det kræver et stort mod fra virksomhedens ledelse at tro på, at et fokus på medarbejderoplevelsen med employee journey mapping som vejviser, har en positiv effekt på de klassiske parametre i en forretning. Når det er sagt, står vi lige nu overfor en periode, hvor det aldrig har været mere oplagt at begynde sit arbejde med employee journey mapping.

cta_mastering_employee_experience_dk_vs3

Kom forrest i køen
I dag er det efterhånden et krav fra medarbejderne, at en arbejdsplads tager højde for vedkommendes personlige præferencer og laver skræddersyet medarbejderoplevelser. Virksomheder er i konstant kamp om de bedste medarbejdere, og én af de ting, der kan stille en virksomhed forrest i køen er, hvis der bliver taget højde for og er plads til personlige præferencer undervejs i arbejdet. Det er altså ikke længere til at tage fejl af, hvor meget virksomheder kan vinde, hvis der bliver taget højde for medarbejdernes forskelligheder og præferencer.

Til at finde frem til de bedste fremtidige arbejdsmåder blandt mange forskellige præferencer, vil employee journey mapping bevise sit værd, fordi metoden sikrer, at forskelle bliver italesat og tydeliggjort. Et resultat af Ennovas undersøgelse viser eksempelvis, at ønsket/behovet for hjemmearbejde er meget forskelligt på tværs af medarbejdernes alder og vedkommendes pågældende arbejdsopgaver. Virksomheder kan altså ikke skære ’den gode medarbejderoplevelse´ over én kam. Hvordan vil I designe og tilrettelægge en optimal arbejdsgang for jeres mange forskellige medarbejdere, hvis I ikke kender deres præferencer?

Det er min overbevisning, at det vil være så godt som umuligt – resultatet vil formentlig ikke være optimalt for medarbejderne og dermed ej heller for virksomheden. Derfor handler det for de fleste virksomheder om at få taget det første spadestik på vej mod en implementering af employee journey mapping, som en del af måden der arbejdes med medarbejderoplevelser på.

De små fremskridt tæller også
Hvis I – og det vil først og fremmest sige jeres CEO – også har købt ind på, at employee journey mapping er det næste skridt for jer i forhold til at skabe de gode oplevelser for jeres medarbejdere, handler det fra nu af om, at I får bolden til at rulle. Hold det simpelt og start småt. Det betyder, at I ikke skal søsætte en gennemgribende transformationsplan eller involvere alle medarbejdere i begyndelsen.

I denne bog får du en uddybende fremgangsmåde, men en simpel opstartsplan kunne med fordel se således ud:

 1. Find en HR-medarbejder, som skal og har lyst til at være ejer på employee journey mapping. Opkvalificér vedkommende, hvis det er nødvendigt. Fx gennem kurser mm.
 2. Udvælg en mindre afdeling i virksomheden, som skal starte med at gennemføre en employee journey mapping.
 3. Lav en employee journey mapping-pilot, hvor fokus er på de største touchpoints i medarbejderrejsen. Fx onboadring, kompetenceudvikling, det første år mm.
 4. Nu har I taget de første skridt mod et databaseret grundlag, så I kan designe oplevelser, der passer til jeres forskellige medarbejdere.


Employee journey mapping er ikke en engangsforestilling, men derimod en iterativ proces, hvor det vil være nødvendigt, at I genbesøger arbejdet, da medarbejdernes behov, krav og kontekst løbende ændrer sig. Først når I tager medarbejdernes briller på og går gennem medarbejderrejsen i deres sko, har I det bedste udgangspunkt for at skabe de bedste medarbejderoplevelser i jeres virksomhed.

3 refleksioner før I starter employee journey mapping

  1. Er jeres HR-kerneprocesser designet med et tydeligt udefra-ind-fokus? Hvis svaret er nej, hvilken primær effekt ville det kunne bringe, hvis I kortlægger rejsen gennem organisationen med medarbejdernes briller på?

  2. Har I kompetencerne og værktøjerne til at påbegynde EJM-arbejdet? Kræver det uddannelse, eller har I måske CX-kolleger, som I kan trække på?

  3. Hvilken persona og delrejse bør man starte en Journey mapping på i jeres organisation? Hvorfor skal EJM-arbejdet starte netop der?
Velin Nikolov. Senior Adviser
Forfatter

Velin Nikolov. Senior Adviser

Velin Nikolov er Senior Adviser hos Ennova og har i mere end 15 år rådgivet topledelsen i nogle af de største danske virksomheder inden for employee engagement.