Oplever du også ofte ukoordinerede ledelsesteammøder med uproduktive diskussioner og vage beslutninger?
Oplever du også ofte ukoordinerede ledelsesteammøder med uproduktive diskussioner og uklare aftaler?
Oplever dit ledelsesteam problemer med at finde fælles fodslag og aftale klare retningslinjer?
Har dit ledelsesteam svært ved at finde fælles fodslag og aftale en klar retning?
leadership_team_development_icon3
Har dit ledelsesteam svært ved at agere tilstrækkeligt hurtigt og smidigt?
team_development_33_percent

Udvikling af ledelsesteam-effektivitet

33 % af den tid, der bruges i møder anskues som uproduktiv og spildt. De administrerende teams effektivitet har stor betydning for hele organisationens effektivitet og såvel medarbejdernes som ledernes engagement. Et stærkt og sammenarbejdende ledelsesteam er vigtig for samarbejdet på tværs af alle funktioner samt for implementeringen og udførelsen af virksomhedens generelle strategi.
Hos Ennova hjælper vi med gøre dit ledelsesteam mere effektivt og styrke dets evne til at skabe delt DAC (Direction, Alignment og Commitment).

Dette vil sikre et reelt operationelt fokus fra starten og hjælper teammedlemmerne med at skabe:

Direction: Aftal engagerende og tydelige fælles mål og opgaver i teamet
Alignment: Skab det rette match mellem den fælles retning og samarbejde, processer og organisatoriske strukturer
Commitment: Tag fælles ejerskab over de fælles mål, og aftal hvordan, hvor og om hvad, teamet skal involvere organisationen, for at få alle med om bord

Vurdering af ledelsesteam

Mål dit ledelsesteams effektivitet

Vores tilgang til ledelsesteams effektivitet og deres udvikling er baseret på forskning, der viser, at succes for et ledelsesteam afhænger at teamets evne til at fastlægge en delt Direction, Alignment and Commitment (DAC) som udgangspunkt for at skabe resultater.

Som et ledelsesteam opnår du indsigt i din evne til at producere delt DAC. Undersøgelsen resulterer i en databaseret genvej til forståelsen af dit ledelsesteams styrker og udviklingspunkter.
Resultaterne danner således et solidt grundlag for kommende udviklingsprocesser.

kkc_report
I tæt samarbejde har Ennova og UKON udviklet en effektivitetsanalyse af ledelsesteamet på basis af blandt andet UKONs PhD-forskningsprojekt angående udviklingen af effektive ledelsesteams (af Anders Trillingsgaard).
I fællesskab forener vi markedsførende ekspertise inden for organisatoriske analyser med omfattende ledelseserfaring og seniorkonsulentprofiler.
dac_leadership_team_development_vs4

Ledelsesteam-træning

Med udgangspunkt i ledelsesteamets udgangspunkt og organisationens målsætninger designer vi et udviklingsprogram, der adresserer de identificerede udfordringer (f.eks. baseret på ledelsesteamvurdering).

F.eks. består et udviklingskursus for ledelsesteamet af:

  • En workshop, der introducerer rammer og metoder – diskussion af de faktiske styrker og udviklingspunkter i det pågældende ledelsesteam
  • En Leadership & Team Development-konsulent deltager i et møde i ledelsesteamet
  • Teamet modtager feedback om deres ledelsespraksis + får håndgribelige tips og tricks til udvikling
  • Individuel coaching
  • Mulighed for, at hvert medlem af ledelsesteamet kan adressere egne udfordringer og modtage feedback om deres adfærd
  • Hjælp til design og facilitering af møder og diskussioner med medarbejdere for at udnytte DAC

Når du skaber en fælles forståelse for teamets styrker og udfordringer, skal du sikre, at emner, der normalt ikke diskuteres, adresseres, og du skal vise dit personlige engagement – I er allerede godt på vej mod at blive et team, der samarbejder.

Esbjerg kommune

“Det var faktisk lidt af en øjenåbner for os i ledelsesteamet, at vi rent internt helt havde undladt at give feedback. Undladt at give hinanden feedback på, hvordan vi arbejder sammen, hvordan vi har succes med ting og hvordan vi skal sørge for at holde hinanden engagerede i forhold til det, vi skaber i fællesskab.”

Ole Lerke, Headmaster at Bohrskolen, Esbjerg Municipality

Ole_lerke
hr_business_partner_training

HR Business Partner-træning

Styrk organisationens konkurrenceevne, og skab værdi for både medarbejderne og organisationen

Ved at kombinere data, relevante værktøjer og processer kan vi hjælpe med at uddanne din HR-organisation i at placere sig selv som den foretrukne partner, der kan fremme forandringer og levere forretningsresultater.
Et ekstremt effektivt setup for gennemførelse til let implementering og skalering sikrer både lokal og global rækkevidde gennem en kombination af lokal og virtuel uddannelse.

Læs mere om HR Business Partner-træning

Fast Track

Accelereret lederudvikling

Fast Track er vores tilgang til accelereret lederudvikling for dine ledere, der opnår en lav score eller har behov for at udvikle deres lederrolle.
Ved at kombinere coachingsessioner med anvendelse og praktisering af ny læring forbedrer Fast Track den personlige ledelseskvalitet og understøtter opfølgningsprocessen inden for en kort tidsramme.
Ved at involvere den nærmeste leder og HR er du sikret optimal indflydelse, justering og support.

Læs mere om Fast Track
Fast Track - Accelerated leadership development

Lær mere om vores Leadership & Team Development

Vi hjælper HR og den overordnede ledelse med at forbedre ledelsen på baggrund af data og gennemprøvet indsigt.
Vi hjælper din organisation i det opfølgende arbejde.
Vi gennemfører træning og workshops og hjælper med at etablere forandringer i de lavt-scorende enheder.
Desuden hjælper vi dig med at adressere problemer i organisationen, der afdækkes i undersøgelsen, med konsulenttjenester, der er skræddersyet til den specifikke situation.
Ennova team development

Teamudvikling

Et godt teamwork er en forudsætning for både trivsel og evnen til at skabe resultater i organisationen.

Flere oplysninger
Ennova Leadership development

Lederudvikling

Lad os hjælpe dig med at kombinere dataindsigt og lederudviklingsaktiviteter og opnå håndgribelige resultater.

Flere oplysninger
Ennova HR Business Partner Training

HR Business Partner-træning

Vi kan hjælpe med at uddanne din HR-organisation til at placere sig selv som den foretrukne partner, der kan fremme forandringer og levere forretningsresultater.

Flere oplysninger
ISO certified
AA Certified
Esomar

Dine data er sikre hos os

 

Strikse regler kræver øget fokus på fortrolighed og datasikkerhed. Med Ennova får dine sikkerhedsrepræsentanter ro i sindet.
Alle dine processer overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi har været ISO27001 (sikkerhed)-certificeret siden 2012. Vi består de årlige ISAE 3000- og SOC 2-eftersyn uden problemer.

 

Om vore certificeringer

Thomas Phillipsen

Vil du have mere information?

Hvis du har spørgsmål vedrørende lederteamudvikling, er du velkommen til at kontakte mig, så vil jeg hurtigst muligt vende tilbage til dig.

Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development:

E-mail:thp@ennova.com, telefon: +45 31 19 20 18

Send mig en e-mail
Ring til mig
Quote

Ennova forstod vores overvejelser og hjalp os med at redefinere undersøgelsen. Resultatet var en stigning i arbejdsglæde og motivation.

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASEN
Quote

Jeg kan regne med det, jeg får fra Ennova. De giver arbejdet med kundetilfredshed et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASEN
Quote

Ennova giver os den bedste og mest relevante rådgivning, og så udfordrer de os på vores forventninger, hvilket er med til at udvikle os.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASEN
Quote

Ennova har været en yderst professionel samarbejdspartner, som har givet tryghed hele vejen igennem.

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

SE CASEN
Quote

Det individuelle fokus er helt unikt ved Fast Track-forløbet, fordi det giver lederne nogle brugbare redskaber.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASEN
Quote

Det data, vi får leveret, har altid været korrekt, leveret til tiden og i en let forståelig indpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASEN
Quote

Ennova har uden tvivl været medvirkende til, at vi har kunnet arbejde målrettet med indsatser i organisationen, der har gjort en forskel.

- Tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik

SE SYNOPTIK CASEN
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vide mere om vores Leadership-team-development?