Bliv bedst til medarbejder-oplevelser

Forfatter - Ennova

Bogen ”Bedst til medarbejderoplevelser – 16 konkrete tiltag til jeres EX-transformation” er udarbejdet af Søren Smit, business development director samt Thomas Vestergaard og Morten Henriksen, hhv. CEO og kommercielt EX-ansvarlig i konsulenthuset Ennova.

 

Hvor højt på den strategiske agenda er medarbejderne reelt i jeres organisation – hvis du virkelig tænker det igennem?

Det spørgsmål stiller bogen ”Bedst til medarbejderoplevelser”, for selv om de fleste er enige i, at medarbejderne er altafgørende for en organisations succes, er det de færreste virksomheder, der reelt sætter medarbejderoplevelsen øverst på den strategiske agenda. Det ofte anvendte udsagn "medarbejderne er vores vigtigste aktiv" bliver derfor i mange tilfælde en form for selvillusion.

Asset 3541

”Bogen kan lette arbejdet for HR-ansvarlige, fordi den hjælper med at skabe overblik og indblik i de forskellige fagdiscipliner og -områder, og så giver bogen et helt konkret bud på, hvordan din EX-transformationsplan kan se ud fra år 1 til år 3.”

- Søren Smit, hovedforfatter og business development director, Ennova.

FÅ VIDEOERNE OG VÆRKTØJERNE HER

Organisationerne er på vej ind i en æra, hvor medarbejderne bliver de nye kunder, og hvor excellente oplevelser for medarbejderne bliver det centrale omdrejningspunkt og dermed som minimum ligestilles med kundeoplevelsen og de økonomiske resultater.


Læs kort om bogen herMedarbejderoplevelsen er en kompleks disciplin at mestre. Mange taler om det, men der er ikke mange virksomheder, der er kommet i gang endnu. Derfor giver bogen HR og topledelser 16 konkrete tiltag til, hvordan en organisation kan gennemføre en transformation af medarbejderoplevelsen over en 3-årig periode, som er stærkt inspireret af de succesfulde kundeoplevelsestransformationer, som er gennemført over de sidste 5-10 år.

Asset 3541

”Det er nu, området skal accelereres og tage en ny position, for sker det ikke, vil de nye generationer, talenterne og de bedste ledere og medarbejdere skifte til mere attraktive arbejdspladser – dem som sætter medarbejderoplevelserne før alt andet.”

- Søren Smit, hovedforfatter og business development director, Ennova.

Påvirker dagligt top- og bundlinjen på mindst 8 dimensioner

I bogen kan du få indsigt i, hvordan EX-området dagligt påvirker jeres top- og bundlinje på flere forskellige parametre – lige fra sygefravær og opsigelser til højere innovation, forandringsparathed, kundeoplevelse og salg.

Kun 1/5 af virksomhederne har faktuelt medarbejderoplevelsen som en del af sin strategiske top-3 prioritering, men det skal organisationerne ændre, hvis de fremover vil have succes på markedet. Det vil også betyde flere planlagte end tilfældige medarbejderoplevelser på tværs af medarbejdernes rejse gennem organisationen.

Asset 3541

”Ikke ret mange virksomheder har i dag planlagte medarbejderoplevelser til at understøtte den kultur, de stræber efter, og som er nødvendig for at blive en vinder på markedet. Denne bog er et overbevisende argument for, at virksomhederne bør sigte mod at have det, også for at opnå tydelige fordele på både bund- og toplinje.”

- Thomas Hedegaard Rasmussen, SVP Digital & Automation, People & Culture, Vestas.

Køb bogen

soren_smit

Bogens hovedforfatter

Søren Smit brænder for medarbejder- og kundeoplevelser. Søren leder Ennovas Employee Experience og Customer Experience forretningsudvikling og har også udgivet bogen ”Professionel Kundeindsigt – forskellen mellem økonomisk succes og fiasko.” Han har 10 års erfaring med kundeoplevelsesområdet som direktør og ansvarlig for opbygningen af en data- og analysedrevet CX-kultur samt en transformation af kundeoplevelsen i en af Nordens største tele-, tv- og internetleverandører, TDC Group.

 

 

Ennova
Forfatter

Ennova

For Ennova handler det om medarbejdere og kundeoplevelser! Vi forædler konstant vores løsninger ved at samarbejde med verdens bedste virksomheder og ved at være på forkant med de globale tendenser i branchen.