<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
PFA hovedkontor

Vilka faktorer styr kundens upplevelse?

”Pension är ett intressant område när man talar om kundupplevelser, eftersom tidsintervallet i praktiken spänner över en hel livstid.

Vi vill hålla kontakten med våra kunder och ge dem bästa möjliga råd, så att de kan njuta av de gyllene åren. Detta kräver insikter om våra kunder och deras erfarenheter av att vara kunder hos oss – genom alla faser i livet, från det första jobbet efter skolan, genom arbetslivet och fram till pensionen.

Tack vare Ennovas CX-lösning kan vi blanda olika analysmetoder, både kvantitativt och kvalitativt. Detta betyder att vi hämtar in viktiga kunskaper om våra kunder genom deras olika livsfaser, plus djupgående insikter vid varje kontaktpunkt, t.ex. när vi hälsar en ny kund välkommen.

Vi stärks när varje kundinitiativ som vi lanserar har stöd från omfattande och djupgående kunskaper om kunderna. Vi kan agera effektivt vid de individuella kontaktpunkterna, när vi behöver erbjuda en specifik kundupplevelse. Samtidigt behöver vi se till att vår information är relevant vid varje punkt i kundens liv.”

Niels Østerdahl, Market Analysis Manager, PFA

Skaffa insikter om kundens upplevelse

Vi hjälper dig förstå kundens resa, så att du kan leverera en exceptionell erfarenhet.

 

Läs om våra customer  experience lösningar