<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
PFA hovedkontor

Hva avgjør kundeopplevelsen?

"Pensjon er interessant når man snakker om kundeopplevelse, i og med tidsrammen praktisk talt er et helt liv.

Vi ønsker å være i kontakt med kundene våre, og gi dem best mulige råd, slik at de kan nyte sin pensjonisttilværelse. Dette krever imidlertid at vi har kunnskap om kundene våre og deres opplevelse av å være kunder hos oss gjennom alle livsfaser – fra deres første jobb som nyutdannet, gjennom hele arbeidslivet og frem til pensjon.

Ennovas løsning for kundemålinger lar oss blande ulike analysemetoder, både kvantitative og kvalitative. Dette betyr at vi får en bred kunnskap om våre kunder, som spenner over livets faser, samt dybdekunnskap ved hvert kontaktpunkt, for eksempel når vi ønsker nye kunder velkommen.

Dette gir oss den styrken at alle tiltak vi starter relatert til kundene, støttes av både bred og dyp kundeinnsikt. Vi kan handle effektivt på det enkelte kontaktpunktet, hvor vi trenger å gi en bestemt kundeopplevelse, men også i bredden, hvor vi skal tilpasse vår kommunikasjon til det nåværende punktet i kundens liv. "

Niels Østerdahl, Market analysis manager, PFA

 

LØSNING

PFA brukte vår kunderelasjonsmåling for å få innsikt i deres egen Kunderelasjonsmålingen er satt sammen for å kunne gi et solid kunnskapsgrunnlag for å kunne implementere endring. Den er enkel å iverksette og gjennomføre, slik at du raskt kan komme i gang, og med minimalt med innsats. Konseptene våre kan enkelt skaleres globalt hvis du trenger både lokal og global kunnskap.

Få innsikt i dine kunders opplevelse

Vi hjelper deg med å forstå kundens reise, slik at du kan levere en eksepsjonell opplevelse.

 

SE VÅRE CUSTOMER  EXPERIENCE-LØSNINGER