Få fundamentet på plads: Sådan bliver din virksomhed bedst til Employee Experience

Forfatter - Søren Smit. Director

Hvor på agendaen placerer medarbejderoplevelsen (EX) sig i din virksomhed? Før man kan begynde at arbejde målrettet med EX, er det nødvendigt at kende sit udgangspunkt. Tag testen og find ud af, hvor EX-moden din virksomhed er. Er der plads til forbedring, eller er I allerede bedst?

Opbygningen af en medarbejdercentreret organisation er kompleks og tidskrævende. Fundamentet er, at fokus og prioritering af området bliver en kontinuerlig del af organisationens dna, kultur og strategiske satsning.

Før I begynder at arbejde med EX som et strategisk fokus, er det vigtigt først at komme til en bevidst erkendelse af, hvor højt medarbejderoplevelsen reelt er på agendaen, og dermed hvor EX-moden, virksomheden er. Det vil overskueliggøre overfor jer selv, hvor jeres indsats bør starte, hvor de lavthængende frugter ligger samt hvilke mere længerevarende tiltag, der vil være nødvendige.

Vi vurderer en organisations EX-modenhed ud fra fire overordnede hjørnesten, som er rettet mod forskellige operationelle aspekter omkring medarbejderoplevelserne.

EXModenhed_CTA

DE 4 EX-HJØRNESTEN

Alle fire EX-hjørnesten er kritiske for medarbejderoplevelsen, fordi de interagerer og er afhængige af hinanden. Det betyder dog ikke, at organisationen skal fokusere på dem alle sammen på én gang. Man kan sagtens starte sin EX-transformation ved at fokusere på enkelte områder først - men i sidste ende er alle områderne vigtige for at kunne skabe en helstøbt medarbejderoplevelse.

Det er vores overbevisning, at områderne bør forankres, ejes og faciliteres af HR-funktionen, men det er naturligvis helt afgørende, at der er en lokal forankring og eksekveringskraft på tværs af hele organisationen.

1. SKAB DE STRATEGISKE RAMMER

Den første hjørnesten handler om at skabe nogle strategiske rammer i virksomheden. Direktionen og bestyrelsen skal være indstillet på at arbejde målrettet og helhjertet med EX, før arbejdet hermed kan lykkes. Der skal være en vision for området og et program med tiltag, som kan sikre at EX-ambitionerne indfries. Vores analyse fra 500+ organisationer viser, at mestringen af de strategiske rammer har en signifikant betydning for, om organisationen reelt har formået at flytte medarbejderoplevelsen over de sidste tre år.

2. ETABLER EN DATADREVEN OG HANDLINGSORIENTERET KULTUR

Denne hjørnesten forskriver, at fundamentet i enhver EX-transformation bør være datadrevet. Der skal altså indsamles indsigter om og fra medarbejderne i løbet af året på en intelligent fremfor hyperfrekvent måde. Indsigt fra data, analyser og fakta skal forankres på en måde, således hele organisationen får lyst til at agere og dermed skabe en reel positiv forandring.

Vores EX undersøgelse viser, at de organisationer der løbende måler oplevelserne på tværs af hele medarbejderrejsen samt evner at agere hurtigt og agilt på indsigterne i højere grad har formået at forbedre medarbejderoplevelsen over de sidste tre år.

3. IMPLEMENTER EN HELT NY MÅDE AT ARBEJDE PÅ

I bestræbelsen på at tage medarbejderoplevelsen til et nyt niveau, er det nødvendigt at mestre nogle nye teknikker mhp. at designe de bedst mulige oplevelser. HR, ledere mfl. skal trænes i at kunne anskue organisationen gennem medarbejdernes briller med henblik på at kunne antage et oprigtigt udefra-ind-fokus.

Employee Journey mapping, design thinking og hackathons er vigtige metoder hertil. Et centralt fokus er yderligere, at man skal skabe medarbejderoplevelsen sammen med medarbejderne – og ikke til medarbejderne i et elfenbenstårn distanceret fra virkeligheden.

Vores undersøgelse viser, at det endnu er de færreste organisationer, der har afdækket medarbejdernes rejse og oplevelser gennem organisationen og identificeret de væsentlige momenter, friktionspunkter mm.

4. TRANSFORMER MEDARBEJDEROPLELVELSEN

Hvis man vil blive bedst til medarbejderoplevelser, kræver det et massivt transformatorisk fokus. Hele organisationen skal mobiliseres i form af en løbende EX uddannelse og træning, da området er et håndværk.

Det er således ikke kun HR, men også andre dele af organisationen, der løbende skal arbejde med medarbejderoplevelsen – c-level, mellem-ledere, team-lederen, teamet og de enkelte medarbejdere spiller alle en vigtig rolle i egen og kollegaers trivsel, engagement og oplevelser, da de hver især ejer forskellige kontaktpunkter på tværs af medarbejderrejsen.

Organisationens evne til kontinuerligt at mobilisere og understøtte alle i at skabe excellente medarbejderoplevelser er ifølge vores analyser fra 500+ organisationer drivkræft nr. 1 for, om man reelt har formået at forbedre medarbejderoplevelsen signifikant over de sidste 3 år.

TEST DIN VIRKSOMHEDS EX-MODENHED

Med en kort introduktion til de fire områder, hvorudfra EX-modenheden vurderes, kan du nu selv tage testen, og få en hurtig indikation af, i hvor høj grad medarbejderoplevelsen er på agendaen i din organisation. Ved at give en score mellem 0 og 100 for hvert udsagn i forhold til, hvor enig du er, får du til sidst din samlede EX-score (EXCS) som vidner om, hvor EX-moden din virksomhed er. EXCS er vores bud på en samlet score for organisationens modenhed i at arbejde med medarbejderoplevelser.

Du kan sammenligne din EXCS med benchmarket fra Ennovas EX-undersøgelse, og få indblik i, hvor I placerer jer i forhold til gennemsnittet. I undersøgelsen har vi spurgt over 500 HR-ansvarlige i hvor høj grad deres respektive organisationer arbejder med forskellige elementer inden for medarbejderoplevelsesområdet. Undersøgelsen viser blandt andet, at de organisationer der ligger i EXCS top-kvartilen har forbedret medarbejderoplevelsen igennem de sidste 3 år.

Test din EX-modenhed her og få tilsendt oversigt med anbefalinger til, hvordan du kan starte afhængigt af dit resultat.

EXModenhed_CTA

 

Søren Smit. Director
Forfatter

Søren Smit. Director

Søren Smit brænder for medarbejder- og kundeoplevelser. Søren leder Ennovas Employee Experience og Customer Experience forretningsudvikling. Han har 10 års erfaring med kundeoplevelsesområdet som direktør og ansvarlig for opbygningen af en data- og analysedrevet CX-kultur samt en transformation af kundeoplevelsen i TDC Group.