I HVOR HØJ GRAD ER EX PÅ JERES AGENDA?

En radikal transformation af medarbejderoplevelserne er ikke et mindre ad hoc projekt, men en insisterende stræben efter kontinuerligt at få EX indarbejdet som omdrejningspunktet for organisationens kultur og DNA.

Med en test af din organisations EX-modenhed har du mulighed for at få en hurtig indikation af i hvor høj grad medarbejderoplevelsen er på agendaen i din organisation. I testen finder du forskellige udsagn for hver af de fire hjørnesten i EX-systemet:

• Skab de strategiske rammer
• Etablér en datadrevet kultur
• Implementér en helt ny måde at arbejde på
• Transformér medarbejderoplevelsen.

Alle fire EX-hjørnesten er kritiske for medarbejderoplevelsen, fordi de interagerer og er afhængige af hinanden.

Det betyder dog ikke, at organisationen skal fokusere på dem alle sammen på én gang. Man kan sagtens starte sin EX-transformation ved at fokusere på enkelte områder først - men i sidste ende er alle områderne vigtige for at kunne skabe en helstøbt medarbejderoplevelse.

Det er vores overbevisning, at områderne bør forankres, ejes og faciliteres af HR-funktionen, men det er naturligvis helt afgørende, at der er en lokal forankring og eksekveringskraft på tværs af hele organisationen.

TAG KONTAKT TIL OS