I HVOR STOR GRAD ER MEDARBEIDEROPPLEVELSEN (EX) PÅ DAGSORDENEN HOS DERE?

En radikal transformasjon av medarbeideropplevelsen er ikke et lite «ad hoc»-prosjekt, men en kontinuerlig jobb for å få EX innarbeidet som fokuspunkt for organisasjonens kultur og DNA.

Med en test av organisasjonens EX-modenhet, får du en rask indikasjon på hvor høyt medarbeideropplevelsen er på dagsordenen i din organisasjon. I testen finner du forskjellige utsagn relatert til hver av de fire hjørnesteinene i EX-systemet:

• Skap de strategiske rammene
• Etabler en datadrevet kultur
• Implementer en helt ny arbeidsmåte
• Transformer medarbeideropplevelsen

Alle de fire hjørnesteinene til EX er kritiske for medarbeideropplevelsen, siden de er koblet sammen og er avhengige av hverandre.

Det betyr likevel ikke at organisasjonen må satse på de alle samtidig. Det er mulig å starte EX-transformasjonen ved å fokusere på enkelte områder i første omgang – men alle områdene er like viktige for at dere skal kunne skape en helstøpt medarbeideropplevelse.

Vi er overbeviste om at områdene bør forankres, eies og tilrettelegges av HR-funksjonen, men det er naturligvis helt avgjørende at det finnes en lokal forankring og gjennomføringskraft på tvers av organisasjonen.

KONTAKT OSS